» Sıkça Sorulan Sorular» Yatırımcılar için İşlem Basamakları» Yeni Teşvik Rehberi» Bölge Planı (2014-2023)» Faaliyet Raporu - 2015» Bağımsız Değerlendirici Başvurusu» Proje Hazırlama / KAYS Kılavuzu» Kalkınma Ajansı Yönetim Sistemi
 

Animasyonu görebilmeniz için flash player kurulu olmalıdır.

Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri
1. Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Kalkınma Bakanlığı’nın onayına sunmak.
2. Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek.
3. Yıllık mali raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak.
4. Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek.
5. Altı aylık ara raporu ve yıllık faaliyet raporunu Kalkınma Bakanlığı’na göndermek.
6. Ajans bütçesini onaylamak ve Kalkınma Bakanlığı’na göndermek.
7. Genel sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak.
8. Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek.
9. Personelin işe alınmasına ve işine son verilmesine karar vermek.
10. Genel sekreterce belirlenen çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki işbölümünü onaylamak.
11. Genel Sekreteri belirlemek ve Kalkınma Bakanlığı’nın onayına sunmak.
12. Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında Genel Sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek.
13. Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde yukarıda sayılan yetkilerinden bir kısmını, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla Genel Sekretere devredebilir.

Yönetim Kurulu

Seddar YAVUZ
Muş Valisi (Yönetim Kurulu Başkanı)
Detaylı bilgi
Yakup CANBOLAT
Hakkari Valisi (Yönetim Kurulu Üyesi)
Detaylı bilgi
İbrahim TAŞYAPAN
Van Valisi (Yönetim Kurulu Üyesi)
Detaylı bilgi
Ahmet ÇINAR
Bitlis Valisi (Yönetim Kurulu Üyesi)
Detaylı bilgi
Bekir KAYA
Van Büyükşehir Belediye Başkanı (Yönetim Kurulu Üyesi)
Detaylı bilgi
Hüseyin OLAN
Bitlis Belediye Başkanı (Yönetim Kurulu Üyesi)
Detaylı bilgi
Dilek HATİPOĞLU
Hakkari Belediye Başkanı (Yönetim Kurulu Üyesi)
Detaylı bilgi
Feyat ASYA
Muş Belediye Başkanı (Yönetim Kurulu Üyesi)
Detaylı bilgi
Nihat İLGÖRMÜŞ
Bitlis - İl Genel Meclis Başkanı (Yönetim Kurulu Üyesi)
Detaylı bilgi
Lokman ÖZDEMİR
Hakkari İl Genel Meclis Başkanı (Yönetim Kurulu Üyesi)
Ömer ÇETİNKAYA
Muş İl Genel Meclis Başkanı (Yönetim Kurulu Üyesi)
Necdet TAKVA
Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (Yönetim Kurulu Üyesi)
Detaylı bilgi
Davut TEZCAN
Bitlis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (Yönetim Kurulu Üyesi)
Servet TAŞ
Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (Yönetim Kurulu Üyesi)
Fatih CENGİZ
Muş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (Yönetim Kurulu Üyesi)
Bookmark and Share
 
 
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır.