DUYURULAR

Sürekli ve Geçici İşçi Kadrosuna Geçiş için yapılan sözlü sınav sonuçları

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile sürekli ve geçici işçi kadrosuna geçme hakkı kazanan adaylar için 21.03.2018 tarihinde düzenlenen sözlü sınav sonuçları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
 
Sıra No Ad Soyad SONUÇ
1 Ahmet Onur SANCAK BAŞARILI
2 Ali ELİTAŞ BAŞARILI
3 Barış YÜKSEKOVA BAŞARILI
4 Burak ÇELİK BAŞARILI
5 Ercan AYDIN BAŞARILI
6 Fahrettin KARABULUT BAŞARILI
7 Fahrettin UCA BAŞARILI
8 Fatih BALCİ BAŞARILI
9 Kazım YILMAZ BAŞARILI
10 Kıvanç PEKYÜKSEL BAŞARILI
11 Mehmet Salih DEMİR BAŞARILI
12 Memet TÜNCEL BAŞARILI
13 Mustafa POLATER BAŞARILI
14 Nurettin KORKMAZ BAŞARILI
15 Özgür ŞEN BAŞARILI
16 Sami GÜNAŞTI BAŞARILI
17 Şemsettin KARACAN BAŞARILI
18 Vedat YALÇİN BAŞARILI
19 Yılmaz BARTAN BAŞARILI
20 Zübeyir GÖRGÜ BAŞARILI
 
Sınav Komisyonu kararına itiraz süresi işbu ilanın Ajansın internet sitesinde yayınlanmasından itibaren 3 iş günü olup (son başvuru tarih ve saati: 28 Mart 2018 saat 18.00) başvurunun Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına elden dilekçe ile yapılması gerekmektedir.  Yapılan itirazlar son başvuru tarihinden itibaren 1 iş günü içinde karara bağlanarak ilgiliye bildirilecektir.
 
Bu ilan tebligat yerine geçmektedir. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 
Önemli Hatırlatma: İlgili mevzuata göre geçici/sürekli işçi kadrosuna geçirilme şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar geçici/sürekli işçi kadrosuna geçirilmiş olsa dahi istihdamına son verilecektir.


26.03.2018 Pazartesi