DUYURULAR

Şehirlerin Beklediği Ödüllendirme Başlıyor, Şehir Ödülleri Türkiye 2018 Aday Çağrısı Yapıldı!

Şehir Ödülleri Türkiye ile ülkemizde yerel kalkınmaya güç vermeye devam eden Yaşayan Şehirler Platformu, Şehirlerin ilgiyle beklediği Şehir Ödülleri Türkiye 2018 adaylık başvurularını Dokuz Eylül Üniversitesi ile birlikte başlattı. 11 Mayıs 2018’e kadar başvurular sürecek.
 

Yaşayan Şehirler Platformu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik işbirliğinde, farklı bakanlıklarımız, üniversitelerimiz, belediye birliklerimiz, sivil toplum örgütlerimizin destekleri Kanal Ege Televizyonu’nun Canlı Yayını ile 21 Haziran 2018’de, Sabancı Kültür Sarayında gerçekleşecek “Şehir Ödülleri Türkiye 2018” etkinliğinde yaşamlarımızın temelini oluşturan, geleceğimizi tasarlayıp, inşa eden şehir ve yaşayanlarıyla ilintili başarılı çalışmalara imza atmış bireylere, kurumlara, Yerel Yönetimlere, Sivil Toplum Örgütlerine, akademisyenlere, araştırmacılara ödüllendirme yapılacaktır.

Şehir Ödülleri Türkiye 2017, Yaşayan Şehirler Platformu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik İşbirliği, T.C. Kalkınma Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, farklı bakanlıklardan bürokratlarımız, üniversitelerimiz, Belediye Birlikleri, Kalkınma Ajansları, akademisyenler ve profesyonellerin destekleri ile gerçekleşmiş, yüksek katılım ve büyük medya ilgisi görmüştü.

2017 yılında ilk olarak takdim edilen, söz konusu Şehir Ödüllerinin birincil amacı; şehir paydaşların süreç farkındalığının arttırılması, kentin geleceğini şekillendirecek doğru proje ve uygulamaların desteklenmesi, iyi uygulamaların örnek gösterilmesi, diğer kentlerdeki paydaşlara aktarılması, yeni proje ve uygulamalar için cesaretlendirilmesi, fikir alışverişi yapabilecekleri ortak zemin oluşturmasıdır. Ödüller ile paydaşlar arası iletişimin kuvvetlendirilmesi, öngörülen etkinlikle ise konu üzerine çalışan akademisyenlerle kent yönetici ve kanaat önderlerinin, ticari örgütlerin, sektör örgütlerinin, sivil toplum örgütlerinin, tüm araştırmacıların ve kentin geleceğine yön verebilecek çevrelerin birbirlerinden etkilenmesi hedeflenmiştir.

Yurdumuz tarih boyu, belki yüzlerce, belki binlerce medeniyete ev sahipliği yapmış zengin kültür ve medeniyet izlerinin barındığı bir coğrafyada bulunmaktadır. Bu coğrafyada, antik çağlardan beri önemli bilim insanları, düşünürler, sanatçılar yetişmiş ve Dünya’nın en önemli ticaret yolları var olmuştur. Bu değerlerin odak noktasındaki ödül töreninin yapılacağı İzmir şehri, asırlardır özel bir yer etmiştir. İzmir ve Anadolu’daki diğer şehirler, tüm bu süreçte bilimin ve ekonomik değerlerin bir ışık gibi dağıldığı çok önemli merkezler olmuştur. Bu nedenle, yapılacak olan ödül töreninin ana temasını “Şehirler İçin Bilim ve Umut Işığı” oluşturmaktadır.

Hikâye ile bütünleşik olarak, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın özel izni ile envanterlerde yer alan ve daha önce hiç sergilenmemiş nadide bir kandil Heykeltıraş Şerif AKŞİT’e ürettirilmekte, kandil sertifikası ile birlikte ödül olarak takdim edilmektedir.

Şehir Ödülleri Türkiye, Özel Ödüller, Umut Işığı Temalı Paydaş Ödülleri ve Bilim Işığı Temalı Akademik Ödüller olmak üzere üç alt tema üzerinden hak edenlere sunulmaktadır.

Yaşayan Şehirler Platformu Başkanı H. Alper AKIN, “Biz değerlerimizi koruyamadığımız sürece onların üzerine gerçek bir gelecek kurgulayamayız. İlk önce değerlerimizi korumasını öğrenmeliyiz. Daha sonra koruduğumuz değerleri yöre halkına kazandırıp sürdürülebilir bir yaşam oluşturmalıyız. Şehir Ödülleri Türkiye’yi hayata geçirmekteki amacımız bu yoldaki doğru uygulama ve uygulayıcıları yarıştırmak değil örnek göstermek ve teşekkür etmektir.”

“Yaşayan Şehirler Projesi, şehirlerin kentsel kalkınma hedeflerini kazandırmaya yönelik bir adımlar bütünüdür. Bizler bu bütünün her bir parçası ile tüm paydaşlarımızın desteği, yerel yönetimlerimizin işbirliği ile şehirlerimizin geleceğini aydınlatmaya devam edeceğiz... Şimdi sıra 2018 yılında… Şehirlerin geleceğine ışık tutmuş, projeleri tamamlamış, tüm bireyler, şehir paydaşları, akademisyenler, öğrenciler,  sizleri 2018 yılında da tüm Türkiye’ye örnek göstermek için aday olmaya davet ediyoruz. Haydi, gelin, şehirlerimizin geleceğini hep birlikte aydınlatalım!” Diyerek Şehir Ödüllerine tüm paydaşları davet etti.

Birbirinden değerli toplumca kabul görmüş alanlarında uzman Jüri üyelerinin değerlendirmesine sunulacak adaylık için son başvuru tarihi 11.05.2018 olan “Şehir Ödülleri Türkiye 2018” etkinliği hakkında detay bilgiye https://www.sehirodulleri.com adresinden ulaşılabilecektir.

Görsel Bilgi :
Şehir Ödülleri 2018 Bilgilendirme Videosu: https://youtu.be/OHVtEYXSlcQ
Umut Işığı Temalı Paydaş Ödülleri Tanıtım Videosu: https://youtu.be/tceDCYnSp2s
Paydaş Ödül Kategorileri: https://www.sehirodulleri.com/paydas/
2017 Yılı Ödül Hak Edenleri: https://www.sehirodulleri.com/2017-sehir-odulleri/
2017 Yılı Etkinlik Fotoğrafları: https://www.facebook.com/pg/sehirodulleri/photos/?tab=album&album_id=1725397224423071

Etkinlik ve Haber Geçmişi

Şehirler Ödülleri Türkiye 2017 Ödülleri, Hak Edenlere Takdim Edilmişti!
Yaşayan Şehirler Platformu’nun etkinliği olan Şehir Ödülleri Türkiye Şehirlerin Paydaş liderlerini, iş dünyasını ve sanatçıları İzmir’de buluşturmuştu.
Yaşayan Şehirler Platformu Başkanı H. Alper AKIN, “Yaşayan Şehirler Platformu ve Dokuz Eylül Üniversitesinin işbirliği, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve T.C. Kalkınma Bakanlığı destekleri ile hayata geçen, Şehir Ödülleri Türkiye’nin, birincil amacının şehir ortağı paydaşlarının hayata geçirdiği, kentin geleceğini şekillendirecek doğru proje ve uygulamaların desteklenmesi, iyi uygulamaların örnek gösterilmesi, diğer kentlerdeki paydaşlar ile paylaşılması, yeni proje ve uygulamalar için cesaretlendirilmesi, fikir alışverişi yapabilecekleri ortak zemin oluşturmasıdır.” diyerek açtığı ödül töreninde, ödüller ile paydaşlar arası iletişimin kuvvetlendirilmesi, öngörülen etkinlikle konu üzerine çalışan akademisyenler ile kent yönetici ve kanaat önderlerini, ticari örgütleri, sektör örgütlerini, sivil toplum örgütlerini, tüm araştırmacılar ve kentin geleceğine yön verebilecek çevrelerin birbirlerinden etkilenmesinin hedeflendiğini aktarmıştır. Ayrıca, değerli jüri üyelerinin değerlendirmeleri sonucu, ülkemizde belki de çok mütevazı bütçeler ile şehirlerin geleceğini aydınlatan gizli kalmış, sesi duyulmamış paydaşların çalışmalarını diğer şehirlerimize örnek göstererek var edenlere şükranlarımızı ve teşekkürlerimizi iletmek üzere 2015 yılında planlanarak kamuoyu ile paylaştıkları etkinliklerinin ülkemizde yaşanan elim olaylar nedeniyle 2017 yılında hayata geçirilebildiğini ifade etmişti.

Sayın Akın "Yaşayan Şehirler Platformu olarak, şehirlerimizin sahip olduğu doğal, kültürel değerlerin ilk önce korunup, doğru örgütlenme ile güçlenerek, katma değerler yaratmak, yöre halkına ekonomik sürdürülebilir girdiler kazandırmak ve doğru etkili yerelden kalkınma adamlarını hayata geçirmek temel hedefimizdir. Şehir Ödülleri Türkiye 2017 etkinliğinde bize destek veren Dokuz Eylül Üniversitesi yetkililerine, bakanlıklarımıza, sponsorlarımıza, jüri üyelerimize ve katılımcılara teşekkür ediyoruz” diye sözlerini sonlandırmıştı.

Şehir Ödülleri Türkiye Akademik İş Ortağı Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Banu Aslanertek şehirlerin tanıtılarak kültürel varlıklarının ön plana çıkarılmasının, sürdürülebilir kalkınmanın temelini oluşturduğunu söylemişti. Yaşayan Şehirler Platformu ile önemli bir çalışmaya imza attıklarını belirten Aslanertek, “Şehirlerin sahip olduğu değerlerinin tanıtılması ve kentler arası diyaloğun arttırılması, bu projeye katılmamızın en önemli nedenidir. Kentsel kalkınma hedefiyle hareket eden şehirlerin kültürel ve doğal güzelliklerinin etkili şekilde pazarlanması, marka haline getirilerek tanıtılması, Türkiye’nin vizyon hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacaktır. Dokuz Eylül olarak, Şehir Ödülleri Türkiye 2017’ye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bundan sonra da ülke değerlerine sahip çıkan “Yaşayan Şehirler” gibi değerli projelere destek vermeye devam edeceğiz” demişti.

Ödül Değerlendirme Jürisi Çok Seçkin Üyelerden Oluşuyor!

Jüri Başkanı Gazeteci, Yapımcı Sayın Cem Seymen,
Türkiye Turist Rehberleri Birliği Başkanı Sayın Zeki Apalı, T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Ayşe Kardaş, Yaşayan Şehirler Platformu Başkanı Sayın Alper Akın, Giresun Milletvekili, Eski BMC CEO'su Sayın Cemal Öztürk, Antalya Milletvekili Eski Türkiye Odalar ve Borsalar Başkan Yardımcısı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sayın Çetin Osman Budak, Çukurava Bel. Br. Gn. Skr. Sayın Demet AVŞAR, UNESCO Türkiye Milli Komitesi Başkan Yardımcısı Bilkent Üniversitsi Öğretim Üyesi Doç. Dr. M. Akif Kireçci, Engelsiz İzmir Kongre Başkanı Doç.Dr. Levent Köstem, UNESCO UNITWIN Fransa ve İspanya Temsilcisi Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sibel ÖZİLGEN, THTC Konseyi Başkanı Emin Çakmak, Kamu Teknolojileri Plat. Başkanı Sayın Erdem Akçıl, Emaar Türkiye Direktörü Sayın Gökhan Yıldız, TURYİD Başkanı Sayın Kaya DEMİRER, Eski Anıtlar ve Müzeler Gnl. Md. Kenan Yurttagül, T.C. Kalkınma Bakanlığı Strateji ve Politika Geliştirme Daire Sayın Barış Tartıcı, Yenigün Tv. ve Gazetesi Sahibi Sayın Ömer Dinçer, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aylin Göztaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gülgün Erdoğan Tosun, Yaşar ve Nişantaşı Üniversiteleri Eski Rektörü Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Barkan, , Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tanju TOSUN, UNICEF milli Komitesi Başkanı Prof. Dr. Tezer KUTLUK, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Ali Aydın, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Kutluğ SAVAŞIR, TAŞFED Federasyon Başkanı Y. Yalçın MANAV

Ödül Hak Edenler!
Özel Ödül Hak Edenleri:
 • Şehre Adanmış Yaşam Özel Ödülü Prof. Dr. Yılmaz BÜYÜKERŞEN
 • Şehri Temsil Özel Ödülü Barış MANÇO Temsilen Doğukan ve Batıkan MANÇO’ya takdim edilmişdir.
 • Şehrine İnananlar Ahmet Nazif ZORLU
Bilim Işığı Temalı Akademik Ödül Hak Edenleri:
 • En İyi Tez Yrd. Doç. Dr. Saim Can BERİTAN (19 Mayıs Üniversitesi)
 • En İyi Makale Doç. Dr. Hüseyin GÜNERHAN ve Yrd. Doç. Dr. Sibel AĞI GÜNERHAN (Ege Üniversitesi)
 • En İyi Proje Yrd. Doç. Dr. Şebnem ERTAŞ ve Ekibi (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
 • Umut Veren Gençler Pervin ÜNLÜ GÜRÇAY ve öğrencileri
Umut Işığı Temalı Paydaş Ödülleri Hak Edenleri:
 • Yaşatan Şehir “Tirebolu” adına ödülü alan Belediye Başkanı Abdullah KARAPIÇAK
 • Kültür Şehri “Şanlıurfa” adına ödülü alan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat ÇİFTÇİ
 • Doğa Dostu Şehir “Karşıyaka” adına ödülü alan adına Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu AKPINAR
 • Gastronomi Şehri “Gaziantep” adına ödülü alan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma ŞAHİN
 • Engelsiz Şehir “Artvin” adına ödülü alan Artvin Vali Yardımcısı Arif Oltulu
 • Engelsiz Şehir “Artvin” adına ödülü alan Belediye Başkan Yard. Erkan YAZAN
 • Eğiten Şehir “Osmaniye” adına ödülü alan Belediye Başkanı Kadir KARA
 • Eğiten Şehir “Süleymanpaşa” adına ödülü alan Belediye Başkanı M. Ekrem EŞKİNAT
 • Geleceğin Şehri “Lüleburgaz “adına ödülü alan Belediye Başkanı Emin HALEBAK
 • Yılın İlçesi “Gerze” adına ödülü alan Belediye Başkanı Osman BELOVACIKLI
 • Yılın Köyü “Kurşunlu” adına ödülü alan BEBKA Kalkınma Ajansı Birim Başkanı Jülide ALAN
 • Yılın valiliği “Bursa Valiliği” adına ödülü alan Bursa Vali Yardımcısı Yunus Fatih KADİROĞLU
 • Yılın Büyükşehir Belediyesi “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi” adına ödülü alan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma ŞAHİN
 • Yılın İlçe Belediyesi “Lüleburgaz” adına ödülü alan Belediye Başkanı Emin HALEBAK
 • Yılın Kalkınma Ajansı “İzmir Kalkınma Ajansı” adına ödülü alan Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sena GÜRSOY
 • Yılın Belediyeler Birliği “İç Anadolu Belediyeler Birliği” adına ödülü alan Birlik Genel Sekreteri Salim ÇORUK
 • Yılın Turizm Projesi “Trakya Turizm İşletmecileri Derneği” adına ödülü alan Yönetim Kurulu Başkanı Orhan ÇEBİ
 • Yılın Koruma Projesi “Edirne Asker Hastanesi Şehitliği” adına ödülü alan Edirne Belediye Başkanı Recep GÜRKAN
 • Yılın Kent Müzesi “Kurtuluş Yolunda İnebolu Kent Müzesi” adına ödülü alan Belediye Başkanı Engin UZUNER
 • Coğrafi İşaretleme “Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı” adına ödülü alan Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur YILDIZ
 • Yılın Sağlık Kuruluşu “MEDİPOL Mega Hastanesi” adına ödülü alan Prof. Dr. Ahmet Zeki ŞENGİL
 • Yılın Sinema Filmi “Efeköy Entel Köye Karşı” adına ödülü alan Yönetmen ve Senarist Yüksel AKSU
 • Yılın Seyahat Programı “Çok Gezenti” adına ödülü alan Hazırlayan ve Sunan Burak AKKUL
 • Yılın Belgesel Programı “DOĞAKA Büyükaşıklar” adına ödülü alan Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Onur YILDIZ
 • Yılın Programı “Taksim'den Tünele” adına ödülü alan Yöneten ve Sunan Ekrem TAMER
 • Destinasyon Tanıtım Web Sitesi “İzmir Kalkınma Ajansı” Birim Başkanı Nazlı KAYI
 • Destinasyon Tanıtım Filmi “Trakya Kalkınma Ajansı” Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut ŞAHİN
 • En İyi Fuar Tanıtımı “Karşıyaka Belediyesi” adına ödülü alan Belediye Başkan Yardımcısı Ayşem ÖZZAMBAK
 • En Yaratıcı Etkinlik (Festival, Fuar Vb.) “Kafkas Arı ve Bal Festivali” adına ödülü alan Artvin Vali Yardımcısı Arif Oltulu
 • Yılın Konferansı (Forum, Zirve, Sempozyum) “World Tourism Forum”
 


07.05.2018 Pazartesi