TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) İlk Çağrısı 

Ülkemizin bilim, teknoloji ve yenilik politikaları doğrultusunda, özel sektör kuruluşlarının proje esaslı araştırma - teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerini destekleyerek, rekabet güçlerini artırmak, Ar-Ge yeteneğinin ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmayı amaçlayan çağrı ile sanayi Ar-Ge kapasitesinin geliştirilmesiyle gereksinim duyulan bir teknoloji alanında yerlileşmenin artması ve ithal ürünler yerine yerli muadillerinin üretilmesi, proje çıktılarının ekonomik büyümeye katkı sağlaması beklenmektedir.
 
Çağrı Bütçesi: 200.000.000 TL
 
Maksimum Proje Bütçesi: 50.000.000 TL
 
Desteklenen Giderler:
Personel Gideri Seyahat Gideri Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın Alımları Danışmanlık ve Hizmet Alımları Malzeme ve Sarf Alımları Genel Giderler
 
Destek Oranı: *KOBİ %75 * Büyük Ölçekli Kuruluş %60
 
Programlara başvurular;
 
Çağrı Açılış ve Kapanış Tarihleri: 01.08.2018- 31.12.2018 
 
Bu çağrıya başvurular eteydeb2.tubitak.gov.tr adresinden yapılabilmektedir. İlgili iletişim sorumluları isim ve e-posta adresleri aşağıda verilmektedir.
 
Öncü Şen (oncu.sen@tubitak.gov.tr)
 
Oğuz Özbay (oguz.ozbay@tubitak.gov.tr)
 
Süleyman Biçer (suleyman.bicer@tubitak.gov.tr
 
Çağrıya Dair Özel Koşullar;
 
Genel SADE çağrıları için projeler birbirlerinden bağımsız olarak aşağıdaki ana ölçütlere göre değerlendirilir. -Projenin Endüstriyel ArGe İçeriği, Teknoloji Düzeyi ve Yenilikçi Yönü -Proje planı ve kuruluşun altyapısının uygunluğu -Proje çıktılarının ekonomik yarara ve ulusal kazanıma dönüşebilirliği
 
Detaylı bilgi için tıklayınız
 
24.09.2018 Pazartesi

 
Adres: Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sok. No:1 65140 İpekyolu / VAN Tel : (0432) 485 10 15 Fax : (0432) 215 65 54 Kep: doguanadolukalkinmaajansi@hs02.kep.tr
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır.