TÜBİTAK Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) 1. Faz Çağrısı

Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin yüksek katma değerli ürün veya ürün grubuna dönüştürülmesi, yüksek teknolojili ürün veya ürün grubunun geliştirilmesi ve ihracattaki yüksek teknolojili ürün payının artırılarak cari açığın azaltılması ülkemizin önemli bir ihtiyacıdır. Bu ihtiyaç kapsamında Sanayi Yenilik Ağ Mekanizması (SAYEM) tasarlanmış olup, Yüksek Katma Değerli Ürün veya Ürün Grubu Geliştirilmesini Sağlayacak SAYEM 1. Faz Çağrısı 31 Ağustos 2018 tarihi itibariyle açılmıştır.
Başvuru süreci iki ayrı aşamada yapılacaktır. Başvuru sürecinin ilk aşamasında, konsorsiyum oluşturacak kuruluşlar planladıkları ürün veya ürün grubu hakkında TÜBİTAK TEYDEB’e bilgi aktaracak ve görüşmeler yaparak çağrı kapsamına uygun başvurularını hazırlayacaklardır.
Bu aşamanın devamında ise 1 Kasım 2018 tarihinden 30 Kasım 2018 tarihine kadar ön kayıt başvurusu yapılacaktır.  Proje Önerisi online başvurusu için internet adresi daha sonra duyurulacaktır.   Proje Önerisi online son başvuru tarihi 31 Aralık 2018’dir.
Çağrı ile ilgilenenlerin 3 Eylül- 31 Ekim 2018 tarihleri arasında sayem@tubitak.gov.tr adresine e-posta atarak TÜBİTAK SAYEM sorumlusu Doç. Dr. Peren KARAGİN (TEYDEB Girişimcilik Destekleme Grubu) ile ön görüşme talep etmesi gerekmektedir.
İlgili belgeler:
Çağrı Duyurusu
Yönerge
 
25.09.2018 Salı

 
Adres: Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sok. No:1 65140 İpekyolu / VAN Tel : (0432) 485 10 15 Fax : (0432) 215 65 54 Kep: doguanadolukalkinmaajansi@hs02.kep.tr
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır.