TEMA Vakfı Yerel Sorunlara Yerel Çözümler: Türkiye için Çevresel Katılımcılık Hibe Programı-III Çağrısı

TEMA Vakfı, ortağı olduğu ENV.net-III proje dönemi kapsamında gerçekleşecek “Yerel Sorunlara Yerel Çözümler: Çevresel Katılımcılık” Hibe Programı-III başvuru çağrısına çıkmaktadır. 

Hibe programının amacı, çevre STK’larının ulusal mercilerle yapıcı bir diyalog geliştirmesine destek olmak, yerelde savunuculuk çalışmalarını desteklemek, vatandaşların kararlara katılımını sağlamak, AB çevre müktesebatına uyum sürecinde çevre alanındaki reformları teşvik etmek ve katılımcılığı artırmaktır. Bu kapsamda, AB politika gündemine yönelik çevre politikalarının geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamaktır. 

Proje faaliyetleri genel olarak AB çevre ve enerji müktesebatına uyum kapsamında yerel düzeyde tespit edilen bir soruna karşı halkın katılımını destekleyici ve çözüm üretme çalışmalarını kapsamaktadır. 

Projenin süresi en az 3 en fazla 6 aydır.

Aşağıda yer alan faaliyetler finansman açısından uygun görülmemektedir:

 • Sadece veya temel olarak atölye, seminer, konferans, kongre katılımını içeren faaliyetler,
 • Sadece eğitimler veya benzeri çalışmalar için bireysel bursları veya destekleri içeren faaliyetler,
 • Siyasi partileri, siyasi partilerle ilişkili veya partizan yapıdaki örgütleri ve radikal grupları destekleyen faaliyetler,
 • Başvuru yapan kurumun, kendi örgütünün işletmesine yönelik finansmanlar,
 • Pazarlama aktivitelerini içeren faaliyetler,
 • Diğer organizasyonlara hibe verme faaliyetleri,
 • Sadece veya temel olarak altyapı yatırımları ve/veya ekipman tedariki ile ilgili faaliyetler,
 • Acil durum yardımı veya yardım bağışları ile ilgili faaliyetler,
 • Yerel hükümet dahil olmak üzere yetkili devlet kurumlarının veya devlet hizmetlerinin kapsamına giren faaliyetler.
Hibe Miktarı: 
Bu Teklif Çağrısı kapsamında talep edilen her hibe aşağıdaki minimum ve maksimum tutarlar dahilinde olmalıdır:
 • minimum hibe tutarı: € 1,000
 • maksimum hibe tutarı: € 3,000
Faaliyetin toplam tutarının yukarıda belirtilen hibe miktarı limitlerinden fazla olması durumunda limitin üzerindeki tutar, başvuru yapan kurumun kendi kaynakları ile veya diğer bağışçılar (Avrupa Birliği dışındakiler) tarafından finanse edilmelidir.

Nasıl başvuru yapılır?

Başvurularınızı e-posta ile envnet@tema.org.tr adresine en geç 31 Aralık 2018 saat 17:00’ye kadar yapabilirsiniz.

Hibe talimatları, başvuru formu ve bütçe belgelerini başvuru paketinden indirebilirsiniz.

Sorularınızı en geç 28 Aralık 2018, saat 17:00’ye kadar envnet@tema.org.tr adresine iletebilirsiniz.


13.11.2018 Salı

 
Adres: Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sok. No:1 65140 İpekyolu / VAN Tel : (0432) 485 10 15 Fax : (0432) 215 65 54 Kep: doguanadolukalkinmaajansi@hs02.kep.tr
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır.