Kalkınma Bankası’ndan DAKA ve paydaş kurumların personeline fizibilite hazırlama eğitimi

06-10 Mart 2017 tarihleri arasında Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Van merkez hizmet binasında DAKA personeline, Van Ticaret ve Sanayi Odası, Van Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü gibi paydaş kurumlardan katılım sağlayan personele Kalkınma Bankası uzmanlarınca 5 gün, 30 saat süreyle fizibilite hazırlama eğitimi verildi.
 
Eğitimin 1,5 gün süren ilk bölümünde Teknik İnceleme ve Değerlendirme ele alındı. Kalkınma Bankası Kıdemli Uzmanı Makine Mühendisi Zehra BİROL tarafından verilen bu bölümde fizibilite, proje değerlendirme, etüt türleri, değerlendirmenin kapsamı ve çıktıları, teknik değerlendirmenin veri kaynakları, ürün/hizmet seçimi ve tanımı, tesis yeri seçimi, teknoloji ve üretim yönteminin seçimi, akım şeması, madde ve enerji balansı hesabı, kurulu kapasite seçimi ve Teknik KKO hesabı, yatırımın uygulama planı, organizasyon işgücü ve personel yapısı, sabit yatırım tutarı, kurulu kapasitede işletme giderleri, kurulu kapasitede işletme gelirleri ile kurulu kapasitede işletme sermayesi ihtiyacı konuları işlendi.
 
Eğitimin 1,5 gün süren ikinci bölümünde Ekonomik İnceleme ve Değerlendirme ele alındı. Kalkınma Bankası müdürlerinden Ekonomist Ömür GENÇ tarafından verilen bu bölümde malın tanımı ve kullanım alanları, sektörün tanıtılması, teşvik durumu, kurulu kapasite ve beklenen değişimler, ithalat ve ihracat, mevcut talep ve talep tahmini, arz-talep karşılaştırması, satış fiyatları ve rekabet olanakları, girdi temin koşulları ile tesis için öngörülen ekonomik KKO’ları konuları işlendi.
 
Eğitimin 2 gün süren üçüncü bölümünde Mali İnceleme ve Değerlendirme ele alındı. Kalkınma Bankası Kıdemli Mali Uzmanı Ali MAKAL tarafından verilen bu bölümde proje değerlendirmede temel kavramlar, yatırım-proje-fizibilite kavramı, proje değerlendirmenin gerekliliği, projelerin sınıflandırılması, proje değerlendirme süreci, faiz, sermaye maliyeti, paranın zaman değeri ve ıskonto oranını etkileyen faktörler, proje değerlendirme yöntemleri, belirlilik koşulları altında uygulanan yöntemler, paranın zaman değerini dikkate almayan yöntemler, paranın zaman değerini dikkate alan yöntemler, belirsizlik koşulları altında uygulanan yöntemler, finansman tablosunun oluşturulması, brüt ve net işletme sermayesi, amortisman ve nakit akımı kavramı, kredi itfa tablosunun hazırlanması, proforma maliyet tablosunun oluşturulması, proforma gelir tablosunun oluşturulması, proforma nakit akım tablosunun oluşturulması, proforma tablo sonuçlarının proje değerlendirme yöntemlerinde kullanılması ile başa baş noktası kavramı ve analizi konuları işlendi.
 
Eğitim, katılımcılara sertifikalarının takdimi ile sona erdi.
 
Bilgi:
www.kalkinma.com.tr
 

14.03.2017 Salı

 
Adres: Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sok. No:1 65140 İpekyolu / VAN Tel : (0432) 485 10 15 Fax : (0432) 215 65 54 Kep: doguanadolukalkinmaajansi@hs02.kep.tr
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır.