Muş'ta Rekabetçi Sektörler Programı Kapsamında İşbirliği Toplantısı

Muş Valiliği ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Muş Yatırım Destek Ofisi işbirliğiyle; kamu kurum ve kuruluşları, STK’lar ve meslek kuruluşlarına yönelik Rekabetçi Sektörler Programı hakkında bilgilendirme toplantısı Muş’ta yapıldı. Toplantıya Muş Valisi Seddar Yavuz, Muş Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Fatih Cengiz, kamu kurum ve kuruluş amirleri, üniversite, belediye ve STK temsilcileri katıldı.
Toplantıda konuşan Muş Valisi Seddar Yavuz, Rekabetçi Sektörler Programı’nın önemine dikkat çekerek imalat sektörü kapsamında proje başına 10 Milyon Euro’ya kadar destek alınabileceğini söyledi. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Muş Ticaret Sanayi Odası, Muş Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve Muş Alparslan Üniversitesi’nin detaylı bir çalışma yapması gerektiğini belirten Vali Yavuz, bu programdan Muş’un en üst düzeyde istifade etmesi gerektiğini, şehre değer katacak vizyon projelerini hayata geçirerek Muş’un sosyo-ekonomik kalkınmasına katkıda bulunabileceğini sözlerine ekledi. 
Muş Valisinin ardından program içeriği hakkında bilgiler veren Muş Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Fuat Özkan; Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ortaklığında desteklenen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen program kapsamında toplam 113 Milyon Euro destek sağlanacağını söyledi. Özkan “2014-2020 Rekabetçi Sektörler Programı, şu anda kapanış aşamasında olan 2007-2013 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programının devamı niteliğindedir. Verimlilik artışı ve sanayileşmenin hızlandırılması yoluyla ihracata dayalı, özel sektör öncülüğünde rekabetçi üretim yapısının geliştirilmesi 10. Kalkınma Planının temel büyüme stratejisidir. 2014-2020 Rekabetçi Sektörler Programı da; değer zincirlerinin geliştirilmesiyle imalat sanayinin geliştirilmesine ve böylece ekonomik büyümeyi sağlayacak ana sektörlerin rekabetçiliğinin artırılmasına, KOBİ’lerin daha iyi bir şekilde finansmana erişimlerinin sağlanmasına ve yeşil girişimcilik de dahil olmak üzere kaynak verimliliğinin artırılmasına katkı sağlamaya çalışmaktadır” dedi.
Programın genel hedefinin imalat sanayini dönüştürmeye yardımcı olmak ve imalat sanayinin rekabetçiliğini artırarak küresel değer zincirlerinde üst sıralara çıkarmak olduğunu söyleyen Özkan, özel hedefin ise değer zincirlerinin küresel, uluslararası ve bölgesel rekabetçiliğinin geliştirilmesi, KOBİ’lerin imalat değer zincirine entegrasyonunun güçlendirilmesi, KOBİ’lerin kaynak verimliliğini artırarak, KOBİ’lerin yeşil ekonomiye geçişte ortaya çıkacak iş fırsatlarından yararlanmaları için desteklenmesi olduğunu söyledi.
Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alan her yerde uygulanabilen programda, az gelişmiş olan illere öncelik verilecek. Bu çağrı altında tahsis edilebilecek tahmini bütçe toplamı 113 Milyon Euro’dur. “İmalat” sektörü kapsamında her bir proje için destek miktarı asgari 2, azami 10 milyon Euro’dur. Bu tutarlar, “Teknoloji Transferi ve Ticarileşme” sektörü için asgari 1, azami 5 milyon Euro; “Araştırma ve Geliştirme” sektörü için ise asgari 1, azami 5 milyon Euro oldu. Program otoritesi projenin uygun maliyetlerinin yüzde 100’üne kadar finansman sağlayabilir.
Programa; Organize Sanayi Bölgeleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Kalkınma Ajansları, Dernek, Federasyon, Birlik gibi Meslek Kuruluşları ve Küçük Sanayi Siteleri başvurabilir. Bu çağrı kapsamında Valilikler, Belediyeler ve Üniversiteler ortak olabilirler. Hazırlanan projelerin başvuru teslimi için son tarih ise 9 Haziran 2017.
18.04.2017 Salı


 
Adres: Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sok. No:1 65140 İpekyolu / VAN Tel : (0432) 485 10 15 Fax : (0432) 215 65 54 Kep: doguanadolukalkinmaajansi@hs02.kep.tr
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır.