Teşkilat Şeması

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı teşkilat yapısı Yönetim Kurulu, Kalkınma Kurulu, Genel Sekreterlik ve Yatırım Destek Ofislerinden müteşekkildir.

Ajansın karar organı olan Yönetim Kurulu, Bölgedeki illerin Valileri, Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanları ve Sanayi ve Ticaret Odası Başkanları’ndan oluşmaktadır. Ajansın danışma organı olan Kalkınma Kurulu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversitelerden gelen temsilcilerden meydana gelmektedir.

Kendi alanlarında yetkin ve deneyimli personeliyle Genel Sekreterlik bu etkin yönetişim yapısının icra ayağını teşkil eder.


 
Adres: Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sok. No:1 65140 İpekyolu / VAN Tel : (0432) 485 10 15 Fax : (0432) 215 65 54 Kep: doguanadolukalkinmaajansi@hs02.kep.tr
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır.