S.S. Bulanık 2 Nolu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi mal alım işi için ihale ilanı

Mal Alımı ve Yapım İşi için ihale ilanı
 
BULANIK SANAYİ SİTESİ ALTYAPI OLUŞTURMA SOSYAL VE ORTAK KULLANIM ALANLARI GELİŞTİRME PROJESİ, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2018 Yılı Yatırım Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı TRB2/18/KÖAP04 Programı kapsamında sağlanan mali destek ile  S.S. Bulanık İki Nolu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi No:23 Bulanık /MUŞ adresin’ de Bulanık Sanayi Sitesi Altyapı Oluşturma Sosyal ve Ortak Kullanım Alanları Geliştirme Projesi  için bir  mal alımı ve Yapım işi  ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.
 
Fiziki Miktarı ve Türü: 3 Ayrı LOT. Halinde Teknik şartnamede belirtilmiş 1. LOT-Tedarik edilecek 5 kalem ve 224 adet çevre düzenleme peyzaj malzemesi. 2. LOT-Yapım işi Her katı 360m2 İki katlı toplam 720 m2 İdari Bina ve sosyal tesis yapımı götürü bedel üzerinden 3. LOT-Teknik şartnamede belirtilmiş miktarda tesisat için mal alımı/yapım ve montaj işi götürü bedel üzerinden İsteklilere  açık İhale İle ilan Olunur.
 
İhaleye katılım koşulları, isteklilerde aranacak teknik ve mali bilgileri  içeren İhale Dosyası  S. S. Bulanık İki Nolu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi No:23 Bulanık /MUŞ adresinden veya www.daka.org.tr internet adreslerinden temin edilebilir.
Teklif teslimi için son tarih ve saati: .13../..07../.2018. Saat 14:00.
Gerekli ek bilgi ya da açıklamalar; Kalkınma Ajansının www.daka.org.tr internet adresinde yayınlanacaktır.
 
Teklifler, .13../.07../.2018.. tarihinde, saat 14: 00’da ve  S. S. Bulanık İki Nolu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi No:23 Bulanık /MUŞ  adresinde yapılacak oturumda açılacaktır.

20.06.2018 Çarşamba

 
Adres: Şerefiye Mah. Cumhuriyet Cad. 943. Sok. No:1 65140 İpekyolu / VAN Tel : (0432) 485 10 15 Fax : (0432) 215 65 54 Kep: doguanadolukalkinmaajansi@hs02.kep.tr
Bu sitede yayınlanan her türlü bilgi ve belge Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sağlanmıştır. Tüm hakları saklıdır.