2009 - KOBİ Mali Destek Programı

Programın Amaçları ve Öncelikleri
Bu programın amacı “Bölgenin rekabet gücünü arttırmak, ekonomik kalkınmasında ivme yaratmak, bölgedeki girişimciliği yaygınlaştırmak ve bölgedeki istihdamı arttırmak amacıyla küçük ve orta ölçekli işletmelerin faaliyetlerini desteklemektir.”

Programın özel amaçları,
1) Bölgesel yatırım olanaklarını ortaya çıkaracak faaliyetlerde bulunmak
2) İşletmelerin yatırım, modernizasyon ve kapasite arttırım faaliyetlerini desteklemek
3) Turizme yönelik altyapıyı geliştirmek
4) Turizm sektöründe yer alan işletmelerin hizmet kalitesinin uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamak

olarak belirlenmiştir.

Bu mali destek programının öncelikleri şunlardır :
Öncelik 1 : Yapı malzemeleri, gıda sanayii ve emek yoğun alanlarda üretim yapan işletmelerin kapasitesinin artırılması (Üretim araç ve gereçlerinin yenilenmesi, bilgi teknolojileri kullanımının artırılması, pazarlama kabiliyetlerinin geliştirilmesi)

Öncelik 2 : Turizm işletmelerinin uluslararası hizmet standartlarına uyumlarının sağlanması (Turizm sektöründe faaliyet gösteren mevcut işletmelerin hizmet kalitesinin artırılması ve altyapılarının geliştirilmesi, turizm ürünlerin çeşitlendirilmesi, alternatif turizm potansiyelinin değerlendirilmesi)

Öncelik 3 : İhracata dayalı üretim gerçekleştiren işletmelerin üretim ve pazarlama kapasitesinin artırılması :
(İhracata yönelik imalat sektöründe faaliyet gösteren mevcut işletmelerin modernizasyonu, bilgi teknolojileri kullanımının artırılması, pazarlama kabiliyetlerinin geliştirilmesi)

Öncelik 4 : Bölgede üretimi mevcut olmayan ürünlerin bölgede üretilmesi ve girişimciliğin yaygınlaştırılması :
(Bölgede üretimi olmayan kırtasiye ürünleri, elektrik elektronik malzeme, bilgisayar sarf malzemeleri, iletişim ekipmanları, kağıt ambalaj ve mukavva ürünleri, fabrikasyon metal ürün, bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri, elektirikli teçhizat, kablo imalatı gibi alanların desteklenmesi)

2009 KOBİ MDP Başvuru Rehberi ve Ekleri
2009 KOBİ MDP Raporu
2009 KOBİ MDP Sıkça Sorulan Sorular
2009 KOBİ MDP Destek almaya hak kazananlar (Asil)
2009 KOBİ MDP Destek almaya hak kazananlar (Yedek)
2009 KOBİ MDP Sıkça Sorulan Sorular-1
2009 KOBİ MDP Sıkça Sorulan Sorular-2
01.01.2009 Perşembe