2010 - Mali Destek Programları

2010 KOBİ Mali Destek Programı

Programın Amaçları ve Öncelikleri
Bu programın amacı “Bölgenin rekabet gücünü arttırmak, ekonomik kalkınmasında ivme yaratmak, bölgedeki girişimciliği yaygınlaştırmak ve bölgedeki istihdamı arttırmak amacıyla küçük ve orta ölçekli işletmelerin faaliyetlerini desteklemektir.”

Programın özel amaçları,

1) Bölgesel yatırım olanaklarını ortaya çıkaracak faaliyetlerde bulunmak
2) İşletmelerin yatırım, modernizasyon ve kapasite arttırım faaliyetlerini desteklemek
3) Turizme yönelik altyapıyı geliştirmek
4) Turizm sektöründe yer alan işletmelerin hizmet kalitesinin uluslararası standartlara uygunluğunu sağlamak

olarak belirlenmiştir.

Bu mali destek programının öncelikleri şunlardır :
Öncelik 1 : Yapı malzemeleri, gıda sanayii ve emek yoğun alanlarda üretim yapan işletmelerin kapasitesinin artırılması (Üretim araç ve gereçlerinin yenilenmesi, bilgi teknolojileri kullanımının artırılması, pazarlama kabiliyetlerinin geliştirilmesi)

Öncelik 2 : Turizm işletmelerinin uluslararası hizmet standartlarına uyumlarının sağlanması (Turizm sektöründe faaliyet gösteren mevcut işletmelerin hizmet kalitesinin artırılması ve altyapılarının geliştirilmesi, turizm ürünlerin çeşitlendirilmesi, alternatif turizm potansiyelinin değerlendirilmesi)

Öncelik 3 : İhracata dayalı üretim gerçekleştiren işletmelerin üretim ve pazarlama kapasitesinin artırılması :
(İhracata yönelik imalat sektöründe faaliyet gösteren mevcut işletmelerin modernizasyonu, bilgi teknolojileri kullanımının artırılması, pazarlama kabiliyetlerinin geliştirilmesi)

Öncelik 4 : Bölgede üretimi mevcut olmayan ürünlerin bölgede üretilmesi ve girişimciliğin yaygınlaştırılması :
(Bölgede üretimi olmayan kırtasiye ürünleri, elektrik elektronik malzeme, bilgisayar sarf malzemeleri, iletişim ekipmanları, kağıt ambalaj ve mukavva ürünleri, fabrikasyon metal ürün, bilgisayar ve bilgisayar çevre birimleri, elektirikli teçhizat, kablo imalatı gibi alanların desteklenmesi)

2010 MDP Başvuru Rehberi ve Ekleri
Destek almaya hak kazananlar (Asil)
Destek almaya hak kazananlar (Yedek)
Destek almaya hak kazanamayanlar

2010 Model Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Yaygınlaştırılması Mali Destek Programı

Programın amacı :
Programın amacı; “TRB 2 Bölgesi (Bitlis, Hakkari, Muş ve Van) illerinde model büyükbaş hayvancılık işletmelerinin yaygınlaştırılması yoluyla bölgenin büyükbaş hayvancılık potansiyelini değerlendirilmesi ve hayvansal üretim kapasitesinin artırılmasıdır.”

Bu mali destek programının öncelikleri şunlardır :
Öncelik 1 : Yeni yatırımlar yoluyla TRB2 bölgesinde model büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması

Öncelik 2 : Bölgedeki mevcut büyükbaş hayvancılık işletmelerinin hayvansal üretim verimliliği ile fiziksel altyapılarının geliştirilmesi


Programın Başvuru Rehberi ve Ekleri
Destek almaya hak kazananlar (Asil)
Destek almaya hak kazananlar (Yedek)
 

Ortak dosyalar

2010 MDP Teklif Çağrısı ilanı
2010 MDP Raporu
2010 MDP Sıkça Sorulan Sorular-1
2010 MDP Sıkça Sorulan Sorular-2
 

Programın tamamlanmasından sonraki yayınlar

Bölgemize Can Veren Projeler 2 - 2010 KOBİ
Bölgemize Can Veren Projeler 2 - 2010 MBHİY


01.01.2010 Cuma