2011 - Doğrudan Faaliyet Desteği Programı

Doğrudan Faaliyet Desteği Nedir?

Ajans tarafından kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşların proje hazırlığı konusundaki yükümlülüklerden bazılarını hafifletmek ve proje destek sürecini hızlandırmak amacıyla istisnai olarak, proje teklif çağrısı yapmaksızın uygulanan bir destek türüdür.

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı
17.06.2011 tarihinde ilan edilen 2011 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında toplam 56 proje başvurusu alınmıştır. Proje alımları 3 dönem şeklinde olmuş ve değerlendirmesi yapılan teklifler Yönetim Kuruluna sunulmuştur.

27.06.2011- 27.07.2011 tarihleri arasındaki ilk dönemde toplam 21 faaliyet teklifi alınmış olup değerlendirme neticesinde bunların 3 tanesi desteklenmeye değer bulunmuştur. 27.07.2011 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında desteklenmeye değer bulunan faaliyet teklifleri listesi onaylanmış 02.08.2011 tarihinde Ajans web sitesinden ilan edilmiştir.

25.07.2011-21.09.2011 tarihleri arasında 18 başvuru alınmış 29.09.2011 tarihli Yönetim Kurulu toplantısı kararı ışığında 7 faaliyet teklifinin desteklenmesine karar verilmiştir.

23 Ekim tarihinde Ajans merkezimizin de bulunduğu Van İlinde meydana gelen üzücü depremden ötürü birimimiz faaliyetlerini olağan takviminde yürütememiş ancak 21.09.2011-20.12.2011 tarihleri arasında kabul edilen 17 başvuruyu da 22.12.2011 tarihli Yönetim Kurulu kararına sunabilmiştir. Başvurulardan 7 tanesi desteklenmeye uygun görülmüştür.

Kazanan toplam 17 projeden 13 tanesi Ajans ile sözleşmeye bağlanmış olup 4 tanesi çeşitli sebeplerden ötürü sözleşme imzalamamıştır.


Sözleşmeye bağlanan 13 projenin illere göre dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir.
 
Bitlis 3
Hakkari 2
Muş 5
Van 3
Toplam 13

Hava şartları sebebi ile tüm projeler ek 3 ay uzatma talebinde bulunmuşlardır.
Projelerin büyük bir kısmının ilk izlemeleri gerçekleştirilmiş olup bir kısmının da ön ödemeleri yapılmıştır.

Başvuru Rehberi ve Ekleri
1. DFD Başvuruları Destek almaya hak kazanan Projeler
2. DFD Başvuruları Destek almaya hak kazanan Projeler
3. DFD Başvuruları Destek almaya hak kazanan Projeler
4. DFD Başvuruları Destek almaya hak kazanan ve kazanamayan Projeler


01.02.2011 Salı