2013 - İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı

DİKKAT : Sıkça Sorulan Sorular güncellenmiştir. Lütfen programla ilgili herhangi bir soru sormadan önce bu bölümü inceleyiniz.
Sıkça Sorulan Sorular-1
Sıkça Sorulan Sorular-2
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, yürütmekte olduğu İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı – TRB2/13/İKMDP kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır.

Söz konusu program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı www.daka.org.tr ve www.kalkinma.gov.tr internet sitelerinden temin edilebilir:

Başvuruların son teslim tarihi 15/03/2013 saat 17:00’dir. Bu tarihten sonra Ajansa ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlanen duyurulur.
 
Program Adı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı (İKMDP)
Referans No: TRB2/13/İKMDP
Program Türü Mali Destek Programı/ Proje Teklif Çağrısı
Başvuru Süreci Program İlan Tarihi Başvuru Başlangıç Zamanı Son Başvuru Zamanı
20/12/2012 31/12/ 2012 – 10:00 15/03/ 2013 - 17:00
Proje Uygulama Takvimi Sözleşmelerin İmzalanması İçin Öngörülen Tarih Projelerin Tamamlanması İçin Öngörülen Tarih
 
28.06.2013 26.01.2014
Genel Amaç TRB2 Bölgesi’nde (Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van illeri) imalat ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin kapasitelerinin artırılması, ürün/hizmet çeşitlerinin ve/veya kalitelerinin geliştirilmesi, pazarlama imkânlarının genişletilmesi yoluyla bölgesel ekonomik büyümeye ve istihdamın artırılmasına katkı sağlamak.
Program Öncelikleri TRB2 Bölgesinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin,
♦ AR-GE
♦ Markalaşma
♦ Kalite sertifikasyonu
♦ Yeni ürün üretilmesi
♦ Ürün çeşitlendirilmesi
♦ Üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak gerçekleştirecekleri yatırımlar desteklenecektir.
İl Bazında Öncelikli Sektörler Bitlis:
♦ Madencilik
♦ Turizm
♦ Tekstil ve konfeksiyon

Hakkari: 
♦ Yatırımlarda Devlet Yardımlarını düzenleyen 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen desteklenmeyecek sektörler/yatırımlar dışında kalan tüm sektörler/yatırımlar

Muş:
♦  Tarım ve hayvancılığa dayalı imalat
♦  Tekstil ve konfeksiyon
♦  Tarım aletleri ve makinalarının imalatı

Van:
♦  Tekstil ve konfeksiyon
♦  Ayakkabı, bot, terlik vb. imalatı
♦  Yapı elemanları imalatı 
♦  Mobilya imalatı
Desteklenmeyecek Sektörler Yatırımlarda Devlet Yardımlarını düzenleyen 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nın Ek-4 Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları başlıklı ekinde belirtilen desteklenmeyecek sektörler/yatırımlar ile bims blok ve hazır beton üretimi İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında desteklenmeyecektir.
Bütçe Kısıtları ♦  Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri ile ilgili diğer ücret ve maliyetler ve seyahat kaleminin toplamı hibe tutarının %10’unu geçemez.
♦  Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması koşuluyla küçük ölçekli yapım işlerinin maliyeti Ajans tarafından sağlanan mali desteğin yüzde 30’unu geçemez.
Bütçe 10.000.000 TL
Destek Miktarı Asgari tutar: 75.000 TL      
Azami tutar: 250.000 TL
Destek Oranı Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 10’undan az ve % 50’sinden fazla olamaz
Süre 6 ay
Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortakları 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında belirlenen işletmeler
Başarı Kriterleri Değerlendirme sürecinin sonunda, altmış beş (65) ve üzerinde puan alan başvurular başarılı projeler olarak listelenir.  Başarılı projeler arasında kaynak dağılımı ise iki aşamada gerçekleştirilir. İlk aşamada toplam kaynağın %60’ına karşılık gelen 6.000.000 TL, en başarılı projeden başlanarak kullandırılır.  6.000. 000 TL’nin tamamı kullandırıldıktan sonra, Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van illeri arasında eşit olarak dağıtılması öngörülen ve toplam kaynağın %40’ına karşılık gelen, 4.000.000 TL’nin kullandırılmasında ise projenin genel sıralamadaki yeri değil, sunulduğu aynı ilden gelen başarılı projeler arasındaki sıralaması dikkate alınır. Kaynak kullandırmanın ikinci aşaması da tamamlandıktan sonra, illere ayrılan kotalardan herhangi birinin tamamının kullanılamaması durumunda, kullanılamayan miktar kalan başarılı projeler arasında, %60’lık kaynağın kullandırıldığı esaslara göre kullandırılır. 
 
Adres
Faks
İnternet sitesi
: Şerefiye Mah Mareşal Fevzi Çakmak Cad No:27 Merkez / VAN
: 0 432 215 65 55
www.daka.org.tr

Başvuru Rehberi için tıklayınız
Sıkça Sorulan Sorular-1
Sıkça Sorulan Sorular-2
Ekler için tıklayınız
Bölge Planı için tıklayınız
Başarılı Projeler


01.01.2013 Salı