2013 - Yatırım ve Turizm Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri MDP

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, yürütmekte olduğu Yatırım ve Turizm Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı - TRB2/13/KÖAP02 kapsamında uygun proje başvurularının sunulması amacıyla ilana çıkmış bulunmaktadır.

Söz konusu program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı www.daka.org.tr ve www.kalkinma.gov.tr internet sitelerinden temin edilebilir: 

Başvuruların son teslim tarihi 15/03/2013 saat 17:00’dir. Bu tarihten sonra Ajansa ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlanen duyurulur.
 
Program Adı Yatırım ve Turizm Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Mali Destek Programı (KÖAP02)
Referans No: TRB2/13/KÖAP02
Program Türü Mali Destek/Doğrudan Finansman Desteği/ Küçük Ölçekli Altyapı
Başvuru Süreci Program İlan Tarihi Başvuru Başlangıç Zamanı Son Başvuru Zamanı
20/12/2012 31/12/ 2012 – 10:00 15/03/ 2013 - 17:00
Proje Uygulama Takvimi Sözleşmelerin İmzalanması İçin Öngörülen Tarih Projelerin Tamamlanması İçin Öngörülen Tarih
 
10.05.2013 10.01.2015
Genel Amaç İmalat, ticaret, hizmet sektörlerinin faaliyet gösterdiği ortak alanların teknik, fiziki, sosyal altyapılarının geliştirilerek yeni yatırımlar yapılmasının sağlanması ve turizm sektörünün canlandırılmasını sağlayarak Bölge'nin kalkınmasına katkı sağlamak. 
Program Öncelikleri Öncelik 1:İmalat, ticaret ve hizmet sektörlerinin ortak kullanım alanlarının oluşturulması, altyapılarının güçlendirilmesi ve modernizasyonu
Öncelik  2:  İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması
Öncelik 3:Turizm alanlarında çevre düzenlemelerinin ve restorasyonların gerçekleştirilmesi
 
Bütçe Kuralları ♦  Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri ile ilgili diğer ücret ve maliyetler ve seyahat kaleminin toplamı hibe tutarının %10’unu geçemez.
♦  Proje hazırlama çalışmalarına yönelik alınan danışmanlık hizmeti maliyeti destek miktarının %2'sini geçemez.
♦  Uygun dolaylı maliyetler, toplam uygun maliyetlerinin % 2’sini geçemez. 
Bütçe 8.041.375 TL
Destek Miktarı Asgari tutar: 150.000 TL      
Azami tutar: 1.000.000 TL
Destek Oranı Asgari:  % 30
Azami:  % 70
Süre 18 ay
Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortakları ♦  Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri
♦  Küçük Sanayi Siteleri
♦  Sanayici ve İşadamları Dernekleri
♦  İl Özel İdareleri
♦  İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri
♦  Belediyeler
♦  Üniversiteler
Başarı Kriterleri Değerlendirmenin sonunda altmış beş (65) ve üzerinde puan alan başvurular başarılı projeler sayılır. 
 
Adres
Faks
İnternet sitesi
: Şerefiye Mah Mareşal Fevzi Çakmak Cad No:27 Merkez / VAN
: 0 432 215 65 55
www.daka.org.tr

Başvuru Rehberi için tıklayınız
Ekler için tıklayınız
Bölge Planı için tıklayınız
Asil Listeyi görmek için lütfen tıklayınız
Yedek Listeyi görmek için lütfen tıklayınız


01.01.2013 Salı