2015 - Yatırım ve Turizm Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı (KÖAP03)

DİKKAT :  Lütfen programla ilgili herhangi bir soru sormadan önce bu bölümü inceleyiniz. Soru sayısı arttıkça bu bölüm güncellenecektir.

Sıkça Sorulan Sorular

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 07.04.2015 tarihi itibariyle 2015 yılı Yatırım ve Turizm Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı (KÖAP03) için ilana çıkmış bulunmaktadır. Program kapsamında toplam 13.500.000 TL’lik kaynağın, projeleri başarılı bulunan başvuru sahiplerine kullandırılması planlanmaktadır.

Mali destek programına başvuracak potansiyel başvuru sahipleri olan Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, Küçük Sanayi Siteleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, İl Özel İdareleri, Yatırım Koordinasyon Başkanlıkları, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Belediyeler ve Üniversitelerin program öncelikleri ve başvuru süreci ile ilgili olarak bilgilendirilmeleri ve istenilen format ve kalitede proje hazırlamalarının sağlanması amacıyla Bitlis, Hakkari, Muş ve Van bilgilendirme toplantıları yapılarak potansiyel başvuru sahiplerinin soruları cevaplandırılacaktır. Bilgilendirme toplantılarının yeri ve tarihi aşağıdaki şekilde olacaktır:
 
 
İL   TARİH SAAT TOPLANTI YERİ 
Hakkari 13.04.2015 14.00 Hakkari Valiliği Toplantı Salonu
Van 14.04.2015 10.00 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği Toplantı Salonu
Bitlis 15.04.2015 14.00 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Bitlis Yatırım Destek Ofisi Toplantı Salonu
Muş 15.04.2015 14.00 Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Muş Yatırım Destek Ofisi Toplantı Salonu

Söz konusu program hakkında detaylı bilgi, Başvuru Rehberi ve eklerinin tamamı www.daka.org.tr ve www.kalkinma.gov.tr internet sitelerinden temin edilebilir:
Proje başvuruları 06 Temmuz 2015 saat 23.59’a kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılmalı ve gönderilmelidir. Saat 23.59 itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında herhangi bir değişiklik veya gönderim işlemi yapılamayacaktır. Projenin KAYS üzerinden alınan çıktısı, diğer belgelerle birlikte elden 13 Temmuz 2015 saat 17.00’ye kadar DAKA’ya teslim edilmelidir. Zamanında KAYS üzerinden gönderilmeyen ve/veya matbu olarak DAKA’ya sunulmayan proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

İlanen duyurulur.

PROGRAM KÜNYESİ
 
Program Adı Yatırım ve Turizm Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı (KÖAP03)
Referans No: TRB2/15/KÖAP03
Program Türü Mali Destek/Doğrudan Finansman Desteği/ Küçük Ölçekli Altyapı
Başvuru Süreci Program ilan tarihi Başvuru başlangıç tarihi Son çevrimiçi başvuru tarihi Son başvuru teslim tarihi
07/04/2015 17/04/ 2015 – 10:00 06/07/ 2015 - 23:59 13/07/ 2015 - 17:00
Proje Uygulama Takvimi Sözleşmelerin İmzalanması İçin Öngörülen Tarih Projelerin Tamamlanması İçin Öngörülen Tarih
 
09.10.2015 09.10.2017
Genel Amaç İmalat, ticaret, hizmet sektörlerinin faaliyet gösterdiği ortak alanların teknik, fiziki, sosyal altyapılarının geliştirilerek yeni yatırımlar yapılmasının sağlanması ve turizm sektörünün canlandırılmasını sağlayarak Bölge'nin kalkınmasına katkı sağlamak
Program Önceliği Öncelik 1:İmalat, ticaret ve hizmet sektörlerinin ortak kullanım alanlarının oluşturulması, altyapılarının güçlendirilmesi ve modernizasyonu
Öncelik 2:  İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması
Öncelik 3:Turizm alanlarında çevre düzenlemelerinin ve restorasyonların gerçekleştirilmesi
Bütçe Kuralları ♦ Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri ile ilgili diğer ücret ve maliyetler ve seyahat kaleminin toplamı hibe tutarının %10’unu geçemez.
♦ Proje hazırlama çalışmalarına yönelik alınan danışmanlık hizmeti maliyeti destek miktarının %2'sini geçemez.
♦ Uygun dolaylı maliyetler, toplam uygun maliyetlerinin % 2’sini geçemez. 
Bütçe 13.500.000 TL
Destek Miktarı Asgari tutar: 300.000 TL       
Azami tutar: 3.375.000 TL
Destek Oranı Asgari:  % 30
Azami:  % 70
Süre 24 ay
Uygun Başvuru Sahipleri ve Proje Ortakları ♦ Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri
♦ Küçük Sanayi Siteleri
♦ Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret borsaları
♦ İl Özel İdareleri
♦ Yatırım Koordinasyon Başkanlıkları
♦ İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri
♦ Belediyeler
♦ Üniversiteler
Başarı Kriterleri Değerlendirmenin sonunda altmış beş (65) ve üzerinde puan alan başvurular başarılı projeler sayılır. 
 
Başvuru Rehberi için tıklayınız
Ekler için tıklayınız


07.04.2015 Salı