2020 - COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Ajansımız tarafından COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi amacıyla 7.000.000 TL bütçeli COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı 31.03.2020 tarihi itibariyle ilan edilmiştir.
 

Başvuru yapmak için lütfen tıklayın

 

PROGRAM KÜNYESİ

Programın Adı COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı
Program Referans No TRB2/20/COVID
Programın Genel Hedefi COVID-19 salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelerin desteklenmesi
Programın Öncelikleri Öncelik 1: Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması
Öncelik 2: Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları
Öncelik 3: Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi
Programın Toplam Bütçesi 7.000.000 TL
Projelere Sağlanacak Asgari Ve Azami Destek Miktarı Asgari Tutar:  200.000 TL
Azami Tutar: 1.500.000 TL
Kar Amacı Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar için destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az olamaz ve %100’ünü aşamaz.
Kar Amacı Güden İşletmeler için destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az ve %50’sinden fazla olamaz.
Proje Süresi  Asgari 1 ay, azami 3 aydır
Uygun Başvuru Sahipleri
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Birlikler,
 • Kooperatifler,
 • Sivil toplum kuruluşları,
 • Organize sanayi bölgeleri,
 • Sanayi siteleri,
 • Serbest bölge işleticileri,
 • Teknoloji transfer ofisi şirketleri,
 • Teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri,
 • Kâr amacı güden diğer gerçek ve tüzel kişiler.
Son Başvuru Tarihi 30/04/2020 saat 17:00

Revize Başvuru Rehberi ve Ekleri
Bilgilendirme Sunumu
Sözleşme Sırasında Sunulması Gereken Belge Şablonları
KAYS Yardım Dokumanı

Duyurular
COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programına ilişkin duyuru
Başvuru Rehberinde değişiklikler yapıldı
 


31.03.2020 Salı