DUYURULAR

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına (KUDAKA) Personel Alımı

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansına (KUDAKA) 29.05.2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde; 6 (altı) Uzman Personel, 1 (bir) İç Denetçi ve 3 (üç) Destek Personeli alımı yapılacaktır.

https://www.kudaka.org.tr/haber-63112.10.2020 Pazartesi