DUYURULAR

TKDK IPARD II 10. Başvuru Çağrı İlanı

Tarım ve OrmanBakanlığınınilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 7Ocak 2021tarihinde OnuncuBaşvuruÇağrı İlanınaçıkmış bulunmaktadır.Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2014-2020dönemikapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız
Tanıtım filmi için tıklayınız

08.01.2021 Cuma