HABERLER

DAKA SOGİP Sosyal Girişimcilik Vaka Yarışması ilan edildi
Ajansımız tarafından 2019 yılında hayata geçirilen Sosyal Girişimcilik Programı kapsamında DAKA SOGİP Sosyal Girişimcilik Vaka Yarışması düzenleniyor. TRB2 Bölgesi illeri olan Bitlis, Hakkari, Muş ve Van’da sosyal girişimciliği yaygınlaştırmak ve gençleri sosyal fayda odaklı kalkınma faaliyetlerine teşvik etmek amacıyla yürütülen programda gençlere yönelik yenilikçi uygulamalar hayata geçiriliyor. Ajans tarafından daha önce TRB2 Bölgesinde gerçekleştirilen eğitimlerle 1300’den fazla gence sosyal girişimcilik eğitimleri verildi. Eğitimler sonrası mentörlük çalışmalarıyla desteklenen gençler için şimdi de bilgi ve fikirlerini pratiğe aktarabilecekleri Sosyal Girişimcilik Vaka Yarışması düzenleniyor. TRB2 Bölgesindeki 18-29 yaş aralığındaki tüm gençlerin katılım sağlayabileceği yarışma başvuruları 10 Haziran 2020 tarihine kadar devam ediyor.

Vaka Sorusu ve Yarışma Bilgi Notu 
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sosyal Girişimcilik Programı
DAKA SOGİP Sosyal Girişimcilik Vaka Yarışması
Sosyal Girişimcilik Vaka Yarışmasının Amacı
 
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 2019 yılı Eylül ayında başlatılan Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sosyal Girişimcilik Programı kapsamında TRB2 Bölgesi illeri Van, Muş, Bitlis ve Hakkari’de gerçekleştirilen sosyal girişimcilik eğitimlerinde sosyal girişimcilikle tanışan, kavramları öğrenen ve alana ilgi duymaya başlayan gençlerin bu ilgilerini beslemek.

Gençlerin, eğitimler süresince edindikleri bilgileri, örnek vakalar üzerinden kurgulamalarına fırsat vererek gençlerin alandaki gelişimlerini desteklemek ve pratik yapmalarına imkan tanımak.

Pandemi sürecinde evlerinde olan gençlerin bu süreci verimli geçirmelerine katkı sunarak sosyal girişimcilik alanında kendilerini geliştirmeleri için teşvik etmek.

TRB2 Bölgesinde DAKA SOGİP kapsamında oluşturulan sosyal girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sunmak.

TRB2 Bölgesinde beşeri sermayeyi güçlendirerek gelecekte kalkınma alanında aktif rol üstlenecek bireylerin daha donanımlı kılınmasına katkı sağlamak.
 
Yarışmaya Kimler Katılabilir
DAKA SOGİP Sosyal Girişimcilik Vaka Yarışmasına Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının faaliyet alanı olan TRB2 Bölgesi illeri Van, Muş, Bitlis, Hakkari illerinde yaşayan (ikamet eden) 18-29 yaş aralığındaki tüm gençler katılabilir. Yarışmacılar, Örnek Vakada yer alan Vaka Sorusu kısmına verecekleri yanıtta uygulanabilir, yenilikçi ve sürdürülebilir fikir önerileri sayesinde ödüllerin sahibi olabilecektir.

Farklı illerde ikamet edip Van, Muş, Bitlis ve Hakkari’deki üniversitelerde okumakta olan 18-29 yaş aralığındaki gençler de yarışmaya katılabilir.

*Ödül kazanmaları halinde bu gençlerden ikamet belgesi ya da öğrenci belgesi talep edilecek olup bu belgenin çevrimiçi (online) olarak ulaştırılması ile birlikte kişilere ödülleri ulaştırılacaktır.

Ödüller
Sosyal Girişimcilik Vaka Yarışmasında dereceye girenlere aşağıdaki ödüller verilecektir:
Birinciye: Tablet
İkinciye: Akıllı Saat
Üçüncüye: Mangala Oyun Seti
Ayrıca ilk 10’da yer alan tüm yarışmacılara Kişisel Gelişim Kitap Seti ödülleri verilecektir.
Değerlendirme Ölçütleri
Vaka Sorusu için geliştirilecek fikirlerin değerlendirme ölçütleri ve bu ölçütlerin puanlamadaki oranları aşağıdaki gibidir:
 • Uygulanabilirlik (Bölge Koşullarına Uygunluk ve Gerçekçilik): % 40
 • Yenilikçilik: % 20
 • Sürdürülebilirlik: % 20
 • Sosyal Girişimciliğin Temel Özelliklerine Uygunluk: % 10
 • Fikrin Hazırlanmasına Gösterilen Özen: % 10
 
Yarışmaya Başvuru Şekli
Yarışmacılar, Vaka Sorusu için geliştirdikleri fikirleri (en az 1, en fazla 5 sayfa) dakasogip@gmail.com e-posta adresine ileterek başvurabileceklerdir. Gönderilecek e-postada “Konu” kısmına “Sosyal Girişimcilik Vaka Yarışması Başvuru” yazmaları ve e-postaya aşağıdaki bilgileri eklemeleri gerekmektedir.

Adı Soyadı:
İkamet Edilen İl veya Devam Edilen Üniversite:
Yaş:
Telefon Numarası:
E-posta:
 
Yarışma Takvimi
Son Başvuru Tarihi: 10 Haziran 2020
Sonuçların Açıklanması: 14 Haziran 2020
Sonuçlar, 14 Haziran 2020 tarihinde Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı web sitesinde (https://www.daka.org.tr) açıklanacaktır.
Yarışma İletişim: Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sosyal Girişimcilik Programı e-posta adresi veya sosyal medya hesaplarından iletişime geçerek sorularınızı iletebilirsiniz.
E-posta: dakasogip@gmail.com
Instagram: @dakasogip
Twitter: @dakasogip
Facebook: @dakasogip
SOSYAL GİRİŞİMCİLİK VAKASI
 
Sosyal Girişim Adı: Aktif Kadınlar Mutlu Yarınlar
 
Sosyal Girişimin Ele Aldığı Sosyal Sorun
Suzan Hanım, 3 çocuk annesi bir ev hanımıdır. Çocukları büyüyüp okula başladıktan sonra Suzan Hanım evde fazlaca boş vaktinin olduğunu fark etmiş ve bu boş vakitlerini faydalı şekilde değerlendirmek istemiştir. Kısa bir araştırma yapan ilkokul mezunu Suzan Hanım, ilçede çeşitli kurs ve aktivitelerin olduğunu görse de bunların hem gün ve saat olarak hem de bulunduğu konum itibariyle kendisi için uygun olmadığını anlamıştır. Ayrıca yalnızca oyalanacak bir aktivite bulmak değil; aynı zamanda bir sosyal çevre içerisinde kendisi gibi kadınlarla bir arada anlamlı çalışmalarda bulunmak istiyormuş. Bu yönde çevresinde gözlem ve araştırma yapan Suzan Hanım, Güzelşehir ilçesinde yaşayan ve kendisi gibi olan birçok kadının olduğunu fark etmiş. Ulaştığı ev hanımlarının önemli bir kısmının sosyal hayata aktif katılamama ve toplumsal fayda odaklı çalışmalara katkıda bulunamama sorunlarının olduğunu fark etmiş. Ayrıca bu kadınların önemli bir kısmı küçük gelirler elde etmek istediklerini belirtmişler. İlçedeki bir kadın derneğini ziyaretinde sosyal girişimcilik kavramıyla da tanışan Suzan Hanım, bu dernekten edindiği 2 arkadaşıyla birlikte harekete ederek kendi mahallesi ve yakın mahallelerden yaklaşık 50 kadının dahil olduğu Aktif Kadınlar Mutlu Yarınlar adlı sosyal girişimi başlatmaya karar vermiştir.
 
Çözüm Önerisi
Suzan Hanımın arkadaşı Necla Hanım ilçede atıl durumda olan eski bir düğün salonunun kendilerine 5 yıllığına ücretsiz tahsis edilmesini sağlamıştır. Ayrıca Kaymakamlık ve diğer kurumlarla iletişime geçerek kadınların kullanabileceği masa sandalye, çay makinası, bilgisayar, çeşitli hobi ve egzersiz gereçlerini de bu salondaki bir köşeye yerleştirerek ortak aktivite alanları oluşturmuşlardır. Aileleri ve eşleriyle de konuşan kadınlar, günün belli saatlerinde bu merkezi kullanmaya başlamışlardır. Ortak kararlarla bu alanın bakımını, temizliğini, açılıp kapanmasını ve işleyişini nöbetleşe sistemle oturtmuşlardır. Ayrıca buraya gelmeye başlayan yaklaşık 50 kadın, birlikte her ay il merkezine giderek tiyatro, sinema, konser veya yöresel bir kültür-sanat etkinliğine katılma kararı almışlardır.
 
Değer Önerisi
Güzelşehir’de yaşayan tüm ev kadınlarına, sosyal hayata aktif katılım, gelir elde etme ve toplumsal fayda üretme ortamı sunmak.
 
Vaka Sorusu
Suzan Hanım öncülüğünde hayata geçen ve ilk aşamada 45-50 kadının dahil olup keyifli zaman geçirdiği Aktif Kadınlar Mutlu Yarınlar sosyal girişiminin sürdürülebilir gelir modeli ne olabilir? (Kadınlar, bu düğün salonu büyüklüğündeki mekanı kullanarak nasıl gelir elde edebilir? Hangi ürün veya hizmeti üreterek bu merkezin devamlılığını sağlayabilirler?)
 
Mevcut Durum / Mevcut Veriler
 1. Aktif Kadınlar Mutlu Yarınlar sosyal girişiminde yer alan kadınların yarısı okuma yazma bilmemekte; % 20’si ilkokul, % 15’i ortaokul, % 10’u lise ve % 5’i ön lisans/lisans mezunudur.
 2. Güzelşehir ilçesi 40 bin nüfuslu olup temel geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. 500 bin nüfuslu il merkezine 50 kilometre uzaklıktadır.
 3. Bu sosyal girişimde yer alan kadınların % 80’i tam zamanlı çalışamayıp ortalama haftada 20 saatlerini gelir getirici bir faaliyete ayırabilmektedir. Kalan % 20’si ise tam zamanlı çalışabilecek koşullara sahiptir.
 4. Güzelşehir ilçesi TRB2 Bölgesi olan Van, Muş, Bitlis ve Hakkari illerinin genel karakteristiğini gösteren ve bu illere bağlı ilçelerde yer alan yöresel ürün ve doğal zenginliklere benzer değerlere sahiptir.
 5. Aktif Kadınlar Mutlu Yarınlar sosyal girişimi herhangi bir kamu kurumu, sivil toplum kuruluşu veya özel sektör kuruluşu tarafından sürekli olarak finanse edilememektedir. Kendi gelir modelini oluşturması gerekmektedir.
 
Yarışmacılardan Beklenenler
 1. Kendi yaşadıkları şehir, ilçe veya bölgenin özellikleri ile Güzelşehir ilçesi arasında benzeşim kurarak burada ekonomik bir ürüne veya hizmete dönüştürülebilecek bir gelir modeli oluşturmaları,
 2. Gelir getirici bu faaliyeti (ürün ya da hizmet) kimlerin uygulayacağını, hangi araçları ve imkanları kullanarak bunu yapacaklarını, hangi saat/gün ve aylarda bunu gerçekleştireceklerini belirtmeleri,
 3. Sosyal girişimde yer alanların gelir getirici bu ürün ve hizmeti nasıl pazarlayacaklarını ve bunun için hangi kanalları (birebir satış, online satış vb.) kullanacaklarını belirtmeleri,
 4. Önerecekleri gelir modelinde haftalık, aylık veya yıllık yaklaşık gelir miktarlarını ürün/hizmet ile ilişkilendirerek açıklamaları (tablo, diyagram vb. kullanılabilir),
 5. Gelir modelini önerirken “Mevcut Durum / Mevcut Veriler” başlığındaki verilerle uyumlu gerçekçi rakamlar ve öngörüler sunmaları,
 6. En az 1 sayfa (300 sözcük) en fazla 5 sayfalık bir “Sürdürülebilir Gelir Modeli” önermeleri.

Yarışma İçin Sosyal Girişimcilik Alanıyla İlgili Faydalanılabilecek Kaynaklar
 
 1. Toplumsal Dönüşüm için Sosyal Girişimcilik Rehberi
  http://panel.stgm.org.tr/vera/app/var/files/t/o/toplumsal-donusum-icin-sosyal-girisimcilik-rehberi.pdf
   
 2. Üni­vers­itel­i Sosyal G­iri­şi­mci­ler İçin Yol Hari­tası -  Hızlan Fark Yarat
  https://drive.google.com/file/d/1qsBJufJiY1NpDGYqYVWg4JbNbHh06jbf/view
   
 3. Etkinizi Zirveye Taşıyın, Sosyal Girişim Vakaları – Vaka Kitapçığı
  https://kusif.ku.edu.tr/wp-content/uploads/2018/02/SosyalGirisimVakaKitapcigi.pdf
   
 4. Türkiye’de Sosyal Girişimlerin Durumu
  https://www.britishcouncil.org.tr/sites/default/files/20190702_se_research_report_the_state_of_social_enterprise_in_turkey_tr_single_page.pdf

Tüm yarışmacılara başarılar dileriz.

02.06.2020 Salı