HABERLER

Bitlisli kadınlar yerli tohum ve yöresel ürünler üreterek kırsal kalkınmaya katkı sağlayacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) koordinasyonunda hazırlanan; Genç, kadın ve engellilerin istihdam edilebilirliğini, gelir düzeyinin artırılmasını ve yaşam kalitesinin yükselmesini hedefleyen, “ Kırsal Kalkınmada Kadın İstihdamının Arttırılması” projesinin imza töreni gerçekleştirildi.

Bitlis Belediyesi’nde gerçekleştirilen, sosyal yardım alan dezavantajlı kadınları, yenilikçi bir kooperatif çatısı altında örgütleyerek mesleki eğitim ve üretime dahil edecek kırsal kalkınma merkezi kurulmasının amaçlandığı projenin imza törenine DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ve Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay katıldı. 

Toplam bütçesi 1.113.702,50 TL olan proje ile Bitlis’te işsiz genç kadınların yöresel işgücü piyasasının ve bölge ekonomisinin ihtiyaçlarına yönelik mesleki nitelik ve iş becerileri kazandırılması sağlanarak, istihdam edilebilirlikleri artırılacak ve gelir elde etmelerine destek olunacaktır. Bitlis Belediye Başkanlığı’nın yürütücüsü olduğu projenin 1.000.000 TL’lik kısmı hibe olarak sağlanacak.

150 kadına eğitim

Proje kapsamında 150 kadına yerli tohum üretme ve çoğaltma, yöresel gıda ürünleri üretim, gıda paketleme, satış ve pazarlama teknikleri, online satış ve e-ticaret, dijital pazarlama, girişimcilik ve kooperatifçilik, hibe ve fon kaynakları eğitimleri verilecek. Girişimcilik Eğitimleri ile kadınların girişimcilik ekosisteminde daha aktif rol alması sağlanarak psiko-sosyal destek semineri ve danışmanlık hizmetleri ile kadınların kişisel ve sosyal gelişimini güçlendirmek amaçlanmıştır.
Projeden faydalanan kadınların, ürettikleri ürünlerin satışına yönelik online satış ve pazarlama, dijital pazarlama ve markalaşma yönetimi, mikro işletme finansmanı ve maliyet yönetimi, kooperatifleşme süreci ve kooperatif yönetimi eğitimleri alarak iş gücü piyasasında aktiflik kazanmaları ve kendi ürünlerini pazarlayabilme kapasitelerini geliştirmeleri hedeflenmektedir. 

25.11.2020 Çarşamba