HİBE & FONLAR

KOSGEB Koordinatörlüğünde yürütülen Avrupa Birliği COSME Programı teklif çağrısı ilan edildi

Avrupa Birliği’nin, EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini tanımlayan ana politikalardan biri “Küreselleşen Çağ için Sanayi Politikası” olarak belirlenmiştir. Bu süreçte, AB ülkelerinde ekonomik faaliyette bulunan işletmelerin % 90’ından fazlasını temsil eden KOBİ’lere özel önem atfedilmektedir. Bukapsamda Birlik tarafından, 2014-2020 yıllarını kapsayan kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerinRekabet Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan bir program ortaya konulmuştur. KOSGEB, COSME Programının ulusal koordinatörüdür. COSME programının bütçesi, ana eylemler olan;
  • KOBİ'lerin finansmana erişiminin arttırılması,
  • Pazarlara erişiminin iyileştirilmesi,
  • Çerçeve koşulların geliştirilmesi ve
  • Girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla

7 yıl için 2,3 milyar AVRO olarak belirlenmiştir.

Ayrıntılar için tıklayınız


25.11.2019 Pazartesi