HİBE & FONLAR

Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençlere Yönelik İşgücü Piyasası Destek Programı


Amaç: Kapsamlı ve bütüncül, aktif işgücü piyasası tedbirlerinin ortaya konulması yoluyla ne eğitim, öğretim ne de istihdamda olan 15-29 yaş aralığındaki gençlerin istihdam edilebilirliğini ve iş gücüne katılımlarını artırmak.
Uygun Başvuru Sahipleri (Kimler Başvurabilir): Tüzel kişi ve kar amacı gütmeyen sosyal politika ve/veya gençlik alanında aktif çalışan sivil toplum kuruluşları (STK), kooperatifler, teknoloji geliştirme bölgeleri, yerel yönetimler (Belediyeler ve İl Özel İdareleri, vb.), çatı kuruluşlar (Federasyon, Konfederasyon, İşveren ve işçi örgütleri/kuruluşları, Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Ticaret Borsaları gibi), üniversiteler, kalkınma ajansları, işçi ve işveren sendikaları ve konfederasyonları, uluslararası (hükümetlerarası) kuruluşlar
Hibe Programı Toplam Bütçesi: 17 milyon €.
Talep Edilebilecek Hibe Miktarı: En az 200.000 €; en fazla 350.000 €.
Talep Edilebilecek Hibe Oranı: Uygun maliyetlerin (proje toplam bütçesinin) en az %80’i, en fazla %90’ı hibe olarak talep edilebilir.
Proje Süresi: Sunulacak projeler 10 aydan kısa 12 aydan uzun olamaz.
Son Başvuru Tarihi: 24 Nisan 2020
Sözleşme Makamı: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığı
Ayrıntılı Bilgi İçin:  http://ihale.ikg.gov.tr/list.aspx?lang=tr&id=175
İletişim: difb@daka.org.tr 
 

20.02.2020 Perşembe