HİBE & FONLAR

UNESCO Uluslararası Kültürel Çeşitlilik Fonu

UNESCO, kamu kurumlarını ve STK’ları sürdürülebilir kalkınma ve yapısal değişime yol açan projelerle bu çağrıya başvurmaya davet ediyor. Çağrının genel amacı,
  • Kültürel ürünlerin, hizmetlerin ve faaliyetlerin çeşitliliğinin oluşturulması, üretimi, dağıtımı ve bunlara erişim üzerinde doğrudan etkisi olan politika ve stratejilerin tanıtımı ve / veya detaylandırılması,
  • Gelişmekte olan ülkelerdeki uygulanan yerel ve bölgesel kültür endüstrilerini ve pazarlarını desteklemek için kamu sektörü ve sivil toplum kuruluşlarındaki becerilerin güçlendirilmesidir.

Maksimum hibe tutarı 100.000 USD
Proje süresi 12-24 ay
Son başvuru tarihi 27 Mayıs 2020
 
Detaylı bilgi için https://en.unesco.org/creativity/ifcd/what-is adresini ziyaret ediniz.

01.05.2020 Cuma