HİBE & FONLAR

EaSI Programı Kapsamında İşçilerin Farklı Ülkelerde Görevlendirilmesi: İdari İşbirliğinin Güçlendirilmesi ve Bilgiye Erişimin Artırılması

EaSI Programı kapsamında İşçilerin Farklı Ülkelerde Görevlendirilmesi: İdari İşbirliğinin Güçlendirilmesi ve Bilgiye Erişimin Artırılması başlıklı bir teklif çağrısına çıkılmıştır.
Söz konusu teklif çağrısının hedefleri;
  1. Adil iş koşullarının sağlanması,
  2. Yetkili kamu makamları ve paydaşlar arasında uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesi (İyi uygulamaların ve bilgilerin paylaşımı da dahil),
  3. İstihdam ve/veya idari gerekliliklere ilişkin bilgi şeffaflığı ve güvenirliğinin artırılması, böylece Posting of Workers direktiflerine uyumun teşvik edilmesi
  4. Üniversiteler arası işbirliği dahil olmak üzere yurtdışında yaşayan işçilerin çalışma koşullarının veriler ışığında geliştirilmesi olarak belirlenmiştir.                       

Uygun Başvuru Sahipleri

  • Kamu otoriteleri,
  • Uluslararası organizasyonlar,
  • Kar amacı gütmeyen kuruluşlar (özel veya kamu)
  • Araştırma merkezleri/ enstitüleri,
  • Yükseköğretim kurumları,
  • Sivil toplum kuruluşları.
Toplam Bütçe: 3.390.860 Avro
Hibe Tutarı: 250.000-600.000 Avro
Max. Hibe Oranı: %80
Son Başvuru Tarihi: 30 Temmuz 2020


Detaylı bilgi için tıklayınız
 


30.06.2020 Salı