HİBE & FONLAR

CoSME Yeni Teklif Çağrısı "KOBİ’lerin AB Dışındaki Kamu Alımlarına Katılmalarının Desteklenmesi”

Bu çağrının amacı Avrupa KOBİ’lerinin AB dışındaki kamu alımlarına ulaşmasını sağlamaktır. Kamu alımları KOBİ’lerin küresel rekabet edebilirliğini arttırmakta ve büyümelerine destek olmaktadır. COSME Programı’nın  “Pazarlara Erişim” bileşeninin altında yer alan bu teklif çağrısı ile KOBİ’ler yeni pazarlara ulaşabilecektir.
Proje kapsamında Avrupa İşletmeler Ağı, Avrupa Küme İşbirliği Platformu gibi COSME ve diğer AB programları altında faaliyet gösteren oluşumlar ile işbirlikleri kurulacaktır. Öte yandan, bu oluşumlar ile yürütülecek aktivitelerin tamamen projeye özel tasarlanmış özgün aktiviteler olması gerekmektedir. Hali hazırda kuruluşun yapısı gereği yürütülen faaliyetler kesinlikle finanse edilmeyecektir

Uygunluk Kriteleri

Tekliflerin aşağıdaki özelliklere sahip konsorsiyumlar tarafından sunulması gereklidir.
  • Konsorsiyum en az 3 tüzel kişilikten oluşmalıdır ve üyeler 3 farklı AB ülkesinden veya COSME Programı’na katılan ülkelerden olmalıdır.
  • Ticaret ve sanayi odaları, kümelenmeler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar (özel veya kamu), kamu kurumları (ulusal, bölgesel, yerel), üniversiteler ve eğitim kurumları, araştırma merkezleri başvuru yapabilir.
  • Ülkemizden yapılacak başvurularda ortaklar, AB ülkeleri kurum/kuruluşlarından seçilmelidir.
  • Arnavutluk, Ermenistan, Bosna Hersek, İzlanda, Kosova, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Ukrayna COSME katılımcı ülkelerinden olup aynı zamanda hedef ülkeler listesinde (Annex 3) yer almaktadır. Bu durumda hem konsorsiyum üyesi hem de hedef ülke olmaları mümkündür.
  • Proje süresi 30-36 ay arası olmalıdır.
  • Her proje en az 2 adet AB üyesi olmayan ülkeyi “hedef ülke” olarak belirlemelidir.
Son Başvuru Tarihi 15 Eylül 2020

Bütçe:
Projenin eş finansmanı için ayrılan toplam bütçe 2,000,000 Avro'dur.
CoSME’nin 5 teklifi fonlaması beklenmektedir.
Proje başı ayrılan hibe miktarı 400,000 Avro’dur.

Hibe miktarı uygun harcamaların maksimum %75'i kadar olacaktır

Detaylı bilgi için tıklayınız


 

23.07.2020 Perşembe