HİBE & FONLAR

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum Kuruluşlarının Temel İşlevlerinin Desteklenmesi Hibe Programı

Hibe Başlığı (İngilizce)
Supporting core functions of CSOs
Bütçe
7.000.000 Avro
Sektör
SİVİL TOPLUM , DİĞER
Program
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
Yayınlanma Tarihi
09/03/2021
Son Başvuru Tarihi
28/05/2021

İçerik (Türkçe)


AMACI

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Tarafından desteklenen teklif çağrısının amacı “Türkiye'deki hak temelli sivil toplum örgütlerinin ve taban örgütlerinin dayanıklılığını arttırarak katılımcı demokrasinin güçlendirilmesine katkıda bulunmaktır”.

Bu çağrının öncelikli alanları şunlardır:

 • Hak temelli yaklaşımla hazırlanması. Hak temelli bir kuruluş, hak temelli yaklaşıma saygı duyan bir kuruluş olarak nitelenir. Hak Temelli Yaklaşımın 5 çalışma prensibi şunlardır: tüm hakların uygulanması; karar alma sürecine katılım ve erişim; ayrımcılık yapmama ve eşit erişim; hesap verebilirlik ve hukukun üstünlüğüne erişim; şeffaflık ve bilgiye erişim. 
 • AB Toplumsal Cinsiyet Eylem Planı 2016-2020'de bahsedilen cinsiyete göre ayrıştırılmış göstergelerin kullanımı ve toplumsal cinsiyetin ana akımlaştırılması.
 • STÖ’leri desteklemek için yenilikçi araçların kullanılması ve AB tarafından finanse edilen diğer programlar yoluyla üstlenilen eylemlerle tamamlayıcılık. 
 • Birinci Lot için öncelik, azınlıklara mensup kişilerin hakları ve ayrımcılık alanlarında çalışan STÖ’lere verilecektir.


KİMLER BAŞVURABİLİR? 

Hibe almaya hak kazanabilmek için ana başvuranlar; 

 • Tüzel kişiler, kar amacı gütmeyen organizasyonlar, sivil toplum örgütleri, 
 • Avrupa Birliği Üye Devletleri veya IPA II'nin Yararlanıcısı olan veya Avrupa Ekonomik Alanı (EEA) üye devletleri, ,
 • Eş-başvuran(lar) ve bağlı kuruluş(lar) ile aksiyonun hazırlanması ve yönetiminde aracı değil  doğrudan sorumlu olan kişi/kurum/kuruluşlar olmalıdır.

Başvuru sahibi, rehberde belirtildiği gibi eş-başvuran (lar) ile birlikte hareket etmelidir.

Başvuru sahipleri, üçüncü şahıslara mali destek teklif etmelidir.

*Bütün başvurular PADOR sistemi üzerinden yapılmaktadır. 

*Tüm başvurular İngilizce olmalıdır. 


BÜTÇE VE PROJELERİN FİNANSMANI

Bu teklif çağrısı kapsamında ayrılan bütçe toplam miktarı 7,000,000 Avro’dur. 

Maksimum yüzde: Projenin toplam uygun maliyetlerinin% 95’i.


ZAMAN ÇİZELGESİ

  TARİH ZAMAN
1.   Bilgilendirme toplantısı (varsa) 24/03/2021 Teyit edilecek
2.   İhale makamından herhangi bir açıklama istemek için son tarih 06/05/2021 17:00
3.   İhale makamı tarafından açıklamaların yayınlandığı son tarih 16/05/2021 -
4. Başvuru için son tarih 28/05/2021 17:00
5.   Başvuru sahiplerine açılış, idari kontroller ve öneri değerlendirmesi hakkında liderlik edecek bilgiler (Adım 1) Haziran 2021 -
6.   Başvuru sahiplerini tam başvuruların değerlendirilmesine yönlendirecek bilgiler (Adım 2) Haziran 2021 -
7.   Kararın bildirilmesi (uygunluk kontrolünden sonra) (3. Adım) Temmuz 2021 -
8.   Sözleşmelerin imzalanması Eylül 2021 -


BELGELER VE BAĞLANTILAR

Başvuru Sahipleri için Rehber. 

Çağrı bağlantısı ve daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. 


İçerik (İngilizce)


OBJECTIVES

The global objective of this call for proposals is “to contribute to strengthening participatory democracy by improving the resilience of rights-based civil society organisations and grassroot organisations in Turkey”.

The priorities of this call are:

 • Use of a Rights-based Approach (RBA). A rights-based organisation is understood as an organisation that respects the rights-based approach (RBA).
 • Gender mainstreaming and use of sex-disaggregated indicators mentioned in the EU Gender Action Plan 2016-2020. 
 • Use of innovative tools to support CSOs and evidence of complementarity with actions undertaken through other EU-funded programmes will be considered as an added-value.
 • Priority for Lot 1 will be given to actions including support to CSOs working on rights of persons belonging to minorities and on non-discrimination.


ELIGIBILITY OF APPLICANTS

In order to be eligible for a grant, the lead applicant must:

 • Legal entities, non-profit organizations, non-governmental organizations,
 • Member States of the European Union, which are established or are the Beneficiaries of IPA II or the European Economic Area (EEA),
 • The co-applicant (s) and affiliated institution (s) should be the person / institution / organizations directly responsible, not the intermediary, in the preparation and management of the action.

Applicants must propose financial support to third parties.

The lead applicant must act with co-applicant(s) as specified in guide.

All applications are made through the PADOR system.

Applicants must apply in English.


BUDGET 

The overall indicative amount made available under this call for proposals is EUR 7,000,000. 

Any grant requested under this call for proposals must fall within the following maximum percentages of total eligible costs of the action:

 • Maximum percentage: 95.00 % of the total eligible costs of the action.


TIMETABLE

  DATE TIME
1.   Information meeting (if any) 24/03/2021 To be confirmed
2.   Deadline for requesting any clarifications from the contracting authority 06/05/2021 17:00
3.   Last date on which clarifications are issued by the contracting authority 16/05/2021 -
4.   Deadline for submission of applications 28/05/2021 17:00
5.   Information to lead applicants on opening, administrative checks and concept note evaluation  (Step 1) June 2021 -
6.   Information to lead applicants on the evaluation of the full applications (Step 2) June 2021 -
7.   Notification of award (after the eligibility check) (Step 3) July 2021 -
8.   Contract signature September 2021 -


DOCUMENTS

Guide for Applicants.

Please click for the call link and more detailed information.


Kaynak: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı10.03.2021 Çarşamba