HİBE & FONLAR

Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması Proje Hibe Çağrısı

Avrupa Komisyonu Sivil Koruma ve İnsani Yardım Genel Müdürlüğü(DGECHO) bünyesinde yer alan Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizmasının afet ve acil durum hallerinde insan, çevre ve kültürel mirasın korunmasına yönelik faaliyet göstermektedir. Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizmasının 2021 Yılı Çalışma Programıyla belirtilen başlıklarda proje hibe çağrılarına çıktığı ve çağrıya ilişkin bilgilere aşağıda yer alan interne tadresinden erişilebileceği ifade edilmektedir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


25.03.2021 Perşembe