HİBE & FONLAR

Ufuk Avrupa EIT Bölgesel Yenilik Programı Çağrıları

Hibe Başlığı (İngilizce)
Horizon Europe Call for Proposals for Regional Innovation Scheme
Bütçe
1.900.000 Avro
Sektör
BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, EĞİTİM, SOSYAL YENİLİK VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK , ULAŞTIRMA, DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
29/03/2021
Son Başvuru Tarihi
18/05/2021


İçerik (Türkçe)

 

KAPSAM VE AMAÇ                                                                                                                                       

EIT Kentsel Ulaşım, daha sürdürülebilir bir kentsel hareketlilik modeline doğru değişimi desteklemek için yenilikçi çözümlerin ve hizmetlerin her düzeyde entegrasyonunu teşvik etmektedir. Çağrı ile insanların ve işletmelerin hareketlilik ihtiyaçları, ticari yüklerin dağıtımı,  atık toplama ve taşımacılık, hava kalitesi ve trafik yoğunluğu sorunlarına yönelik çözümlerin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi ile  şehir ve kentlerde yaşam kalitesinde uzun süreli etki yaratılması amaçlanmaktadır.

Ufuk Avrupa Programı kapsamındaki Bölgesel Yenilik Programı çağrısı ile  kentsel sorunlara odaklanan İnovasyon, Girişimcilik, Eğitim proje tekliflerinin sunulması beklenmektedir.


Öncelikli Konular

Bu çağrı aşağıdaki ana alanlara odaklanmaktadır: 

 • Bölgesel Yenilik Programı - Yenilik
 • Bölgesel Yenilik Programı - Eğitim
 • Bölgesel Yenilik Programı - Girişimcilik
 • Bölgesel Yenilik Programı - Topluluk Oluşturma


Faaliyet Tanımları/Uygun Faaliyetler

Aşağıda verilen (bunlarla sınırlı olmamakla birlikte) faaliyetler:

 • Bölgesel Yenilik Programı ülkeleri için geliştirilen yeni ürünler/hizmetler veya iş modelleri.
 • Yaşam biçimini yeniden şekillendirme potansiyeline sahip yeni hizmetlerin ve teknolojilerin geliştirilmesi
 • Yeni taşıtlar, satın alma modelleri, üretim modelleri, nakliye optimizasyonu için yazılım çözümleri, yükleme/boşaltma yönetimi vb. faaliyetler
 • Temiz yakıt tüketen araçların kullanımının arttırılması 


Beklenen Sonuçlar

Tüm programların aşağıda listelenen beklenen sonuçları olmakla birlikte Bölgesel Yenilik Programlarının bazı ortak hedefleri şunlardır;

 • Hareketliliğin planlanması ve vatandaşların katılımında tutum değişikliği;
 • Daha fazla sosyal kullanım için halka açık yerlerde değişim yapılması, sosyal bağ ve sosyal ağların değiştirilmesi;
 • Vatandaşların katılımının artırılması, vatandaşların hareketlilik projeleri üzerindeki sorumluluk duygusunun güçlendirilmesi
 • Güven ve takdir duygusunun oluşturulması için toplumdaki yenilikçilerle bağlantıların kurulması ve uzun vadeli gerçek işbirliklerinin sağlanması


UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI      

EIT, ekosistemler yaratmaktadır.

Bu Teklif Çağrısı, Avrupa Birliği'nin üye devletlerine ve Ufuk Avrupa İlişkili Ülkelerine açıktır.

Bir proje teklifi sunmadan önce, tüm başvuru sahiplerinin (ana başvuru sahipleri ve konsorsiyum ortakları) AB Katılımcı Portalına ve PLAZA gönderim aracına kaydolmaları gerekir.


FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu çağrı için 1,9 milyon Avro'ya varan bir bütçenin tahsis edilmesi planlanmaktadır. Ana çağrı alanlarının tahmini bütçesi aşağıdaki gibidir:

 • Bölgesel Yenilik Programı İnovasyon - toplamda 1.000.000 Avro
 • Bölgesel Yenilik Programı Eğitimi - toplamda 300.000 Avro
 • Bölgesel Yenilik Programı İş Geliştirme - toplamda 300.000 Avro 
 • Bölgesel Yenilik Programı Topluluk oluşturma – toplam 300.000 Avro


ZAMAN ÇİZELGESİ

Faaliyet Tarih
Çağrının açılışı 19 Mart 2021
Son başvuru tarihi 18 Mayıs 2021
Uygunluk ve kabul kontrolleri Mayıs sonu 2021
Tekliflerin değerlendirilmesi Haziran 2021
Sonuçların başvuranlara iletilmesi 2021 Temmuz başı
Koşulların netleştirilmesi 2021 Temmuz ortası
Koşulların nihai uygunluk kontrolleri  2021 Temmuz sonu
Nihai portolyonun seçimi 2021 Ağustos


ORTAK ARAMA 

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz. 


DETAYLI BILGILER VE BAŞVURU BAĞLANTILARI

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Çağrı metni. 


ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır. 

https://www.tubitak.gov.tr/

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ncptransport@tubitak.gov.tr


İçerik (İngilizce)


SCOPE AND OBJECTIVES

EIT Urban Mobility encourages integration of innovative solutions and services on all levels to accelerate change towards a more sustainable model of urban mobility. It aims to develop and deploy solutions for the mobility needs of people and businesses, including goods delivery and waste collection and transport that can solve air quality and congestion problems, and create longstanding impact for cities and urban quality of life. 

Within the scope of the Regional Innovation Program (RIS) call, it is expected that project proposals will be submitted in the areas of Innovation, Business Development, Education, which focus on urban problems.


Priorities 

This call will address the following main areas: 

 • RIS Innovation
 • RIS Education
 • RIS Business Creation
 • RIS community building

Description of the Activities to be funded/Types of Actions 

Below given (but not limited to) activities: 

 • new products/services or business models developed for RIS countries.
 • new services and disruptive technologies which have the potential to reshape the way of living 
 • new vehicles, procurement models, production models, software solutions for optimizing freight, solutions for managing loading/unloading vb. 
 • Increased use of cleaner fuelled vehicles


Expected Results 

All programs have specific expected impact listed below, but in addition all the RIS programs have some joint goals; 

 • Change of attitude in mobility planning and citizen engagement, 
 • Change public places for more social use, changing the social interconnections and the social network, 
 • Increase of the citizen engagement, enhancing citizens’ sense of responsibility over mobility projects
 • Interconnect innovators across the community to build trust and appreciation to establish real long-term cooperation


ELIGIBILITY & ADMISSIBILITY CRITERIA

The EIT creates ecosystems. 

This Call for Proposals (CfP) is open to the Member States (MS) of the European Union (EU), and Horizon Europe Associate Countries. 

Before submitting a project proposal, all applicants (lead applicants and consortium partners) have to register on the EU Participant Portal and the PLAZA submission tool.


FUNDING & RESOURCE ALLOCATION

A budget of up to 1.9 million EUR is estimated for this call. The estimated budget of the main call areas are the following:

 • RIS Innovation – in total 1.000.000 EUR
 • RIS Education – in total 300.000 EUR
 • RIS Business Creation – in total 300.000 EUR
 • RIS Community building – in total 300.000 EUR


TIMETABLE 

Activity Date
Call Opening 19 March 2021
Call Closing 18 May 2021
Eligibility and admissibility check End of May 2021
Evaluation of proposals June 2021
Communication of results to applicants Beginning of July 2021
Conditions clearing Mid July
Compliance check of the fulfilment of conditions  End of July 2021
Final selection of portfolio  Beginning of August 2021


PARTNER SEARCH 

If you are looking for collaborating partners you can check Partner Search tab on Funding & Tenders Portal


FURTHER INFORMATION 

Please click for more detailed information.

Call for Proposal Document


COUNTRY COORDINATOR 

Country Coordinator for this call is: TÜBİTAK

https://www.tubitak.gov.tr/ 


Kaynak: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı
 02.04.2021 Cuma