HİBE & FONLAR

Ufuk Avrupa EIT Yenilik Çağrıları

Hibe Başlığı (İngilizce)
Horizon Europe Call for Proposals for Innovation
Bütçe
7.700.000 Avro
Sektör
BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, SOSYAL YENİLİK VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK , ULAŞTIRMA, DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
29/03/2021
Son Başvuru Tarihi
18/05/2021

İçerik (Türkçe)


KAPSAM VE AMAÇ

Kentsel Ulaşım, 2020 yılında beklenmedik ve önemli değişiklikler yaşamıştır. COVID-19 salgını ülkeleri ve şehirleri derinden etkilemekle birlikte; mevcut salgın bireysel ve toplumsal karışıklık ve kargaşaya neden olmuştur. Yoğunluk ve yakınlık kavramları şehirleri toplumun ekonomik, kültürel, düşünsel, politik ve yenilikçi faktörleri yaparken, aynı iki unsur yeni ve ölümcül bir tehdit ortaya çıktığında toplumun en zayıf noktaları olmuştur ve kentsel ulaşım erişim eşitliği, eko-verimlilik, fiziksel ve dijital güvenlik, yeni teknolojilerden yararlanma, nüfus artışı ve düşük hava kalitesi gibi zorluklarla karşı karşıyadır. Bu nedenle, AB 2021’de Kentsel Zorluk Alanlarına odaklanan 2022 Yenilik Programı için çağrıya çıkmıştır. 

Yenilik Programı pazar odaklı iş çözümlerini vurgulayarak yenilikçi fikirler almayı, bu fikirleri geliştirerek uygulamaya koymayı amaçlamakla birlikte yenilik, değerli kanıta dayalı veriler sağlanması ve şehir hayatının kalitesinin arttırılması için yaşayan laboratuvarlara odaklanmaktadır. 


UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI             

EIT, ekosistemler yaratmaktadır.

Bu Teklif Çağrısı, Avrupa Birliği'nin üye devletlerine ve Ufuk Avrupa İlişkili Ülkelerine açıktır.

Bir proje teklifi sunmadan önce, tüm başvuru sahiplerinin (ana başvuru sahipleri ve konsorsiyum ortakları) AB Katılımcı Portalına ve PLAZA gönderim aracına kaydolmaları gerekmektedir.


FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

2022 İş Planında İnovasyon için toplam bütçe tahsisinin 7,7 milyon avro'ya kadar çıkması beklenmektedir. Bu, dört zorluk alanı arasında bölünecektir. Zorluk alanı başına maksimum tutarlar rehberlik amacıyla aşağıda  gösterilmiştir.

  • Aktif Mobilite – maksimum 1.400.000 avro
  • Sürdürülebilir Şehir Lojistiği - maksimum 1.900.000 avro
  • Gelecek Mobilitesi- maksimum 2.700.000 avro
  • Mobilite ve Enerji - maksimum 1.900.000 avro


ZAMAN ÇİZELGESİ

Faaliyet Tarih
Çağrının açılışı 19 Mart 2021
Son başvuru tarihi 18 Mayıs 2021
Uygunluk ve kabul kontrolleri Mayıs sonu 2021
Tekliflerin değerlendirilmesi Haziran 2021
Sonuçların başvuranlara iletilmesi 2021 - Temmuz başı
Koşulların netleştirilmesi 2021 - Temmuz ortası 
Koşulların nihai uygunluk kontrolleri  2021 - Temmuz sonu
Nihai portfolyonun seçimi 2021 - Ağustos başı


ORTAK ARAMA 

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesini kontrol edebilirsiniz. 


DETAYLI BİLGİLER 

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Çağrı Metni


ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır. 

https://www.tubitak.gov.tr/

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ncptransport@tubitak.gov.tr


İçerik (İngilizce)


SCOPE AND OBJECTIVES

Urban Mobility has gone through unexpected and momentous changes in 2020. COVID-19 ripped through the nations and cities bringing individual, community and societal upheaval and turmoil. Density and proximity were the very two things that make the cities the economic, cultural, intellectual, political, and innovative factors of the society which were also the weakest points when faced with a new and deadly threat and urban mobility has faced many challenges including issues such as equality of access, eco-efficiency, physical and digital safety, harnessing of new technologies, population growth, and air quality. Therefore, in 2021 EU launches a call for the Innovation Programme 2022 focused on City Challenge Areas. 

The Innovation Programme aims to take and improving innovative ideas, and putting them into practice by emphasising market-oriented business solutions, innovation, providing valuable evidenced based data, and living labs to improve urban life quality.  


ELIGIBILITY & ADMISSIBILITY CRITERIA

The EIT creates ecosystems. 

This Call for Proposals is open to the Member States of the European Union (EU) and Horizon Europe Associate Countries.

Before submitting a project proposal, all applicants (lead applicants and consortium partners) have to register on the EU Participant Portal and the PLAZA submission tool.


FUNDING & RESOURCE ALLOCATION

The total budget allocation for Innovation in Business Plan 2022 is expected to be up to 7.7 million Euro. The maximum amount per Challenge Area is shown below for guidance. 

  • Active Mobility – Max 1.400.000 EUR 
  • Sustainable City Logistics – Max 1.900.00 EUR
  • Future Mobility – Max 2.700.000 EUR
  • Mobility and Energy – Max 1.900.000 EUR


TIMETABLE 

Activity Date
Call Opening 19 March 2021
Call Closing 18 May 2021
Eligibility and admissibility check End of May 2021
Evaluation of proposals June 2021
Communication of results to applicants Beginning of July 2021
Conditions clearing Mid July
Compliance check of the fulfilment of conditions  End of July 2021
Final selection of portfolio  Beginning of August 2021


PARTNER SEARCH 

If you are looking for collaborating partners you can check Partner Search tab on Funding & Tenders Portal


FURTHER INFORMATION 

Please click for more detailed information.

Call for Proposal Document


COUNTRY COORDINATOR 

Country Coordinator for this call is: TÜBİTAK

https://www.tubitak.gov.tr/ 

For your questions and inquiries, please contact: ncptransport@tubitak.gov.tr

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı02.04.2021 Cuma