HİBE & FONLAR

Ufuk Avrupa Ekonomik İyileşme için Yeşil Mutabakat Yenilikleri

Hibe Başlığı (İngilizce)
Horizon Europe Green Deal Innovations for the Economic Recovery
Bütçe
496.760.000 Avro
Sektör
BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
23/03/2021
Son Başvuru Tarihi
09/06/2021

İçerik (Türkçe)


KAPSAM VE AMACI

Ufuk Avrupa Programı kapsamındaki Avrupa Yenilikçilik Konseyi (EIC) Hızlandırıcı Programı Meydan Okuması, yeni pazarlar yaratma veya belirli stratejik alanlarda mevcut pazarları dönüştürme potansiyeli olan, yüksek etkiye sahip, yeniliği ölçeklendirebilecek şirketleri (özellikle yeni kurulanları ve KOBİ'leri) desteklemektedir. EIC Hızlandırıcı (EIC Çalışma Programı 2021 Bölüm II.3) gibi, EIC Hızlandırıcı Challenge programı bilimsel keşifler ya da teknolojik atılımlar yapabilecek (derin teknoloji),  gelir getirmeden önce uzun vadeli finansmana ihtiyaç duyulan (uzun dönem sermaye) yeniliklere odaklanacaktır.

Avrupa Yenilikçilik Konseyi (EIC) Hızlandırıcı Programı Meydan Okuması EIC Çalışma Programı 2021'in III.3.1 ve III.3.2’nin özel koşullar bölümünde tanımlanmış olan teknolojik veya uygulama alanlarındaki yeniliklere açıktır. Program kapsamında çevreye veya sosyal refaha zarar verebilecek yenilikler ile askeri uygulamalara yönelik çalışmalar desteklenmemektedir. 

Projenizin aşağıdaki sürdürülebilirlik hedeflerinden en az birine önemli ölçüde katkıda bulunacağını ve Yeşil Mutabakat’ın uygulanmasına destek verebileceğini düşünüyorsanız siz de bu çağrıya başvurabilirsiniz:

 • AB’nin iklim iyileştirme ve/veya iklim uyum hedeflerinin desteklenmesi;
 • Temiz, erişilebilir ve güvenli enerjinin sağlanması;
 • Sanayinin temiz ve/veya döngüsel bir ekonomiye (atık önleme ve/veya geri dönüşüm dâhil) dönüştürülmesi;
 • Enerji ve kaynakların verimli bir şekilde yapılandırılması ve yenilenmesi;
 • Sürdürülebilir ve akıllı hareketliliğe geçişi hızlandırmak;
 • Adil, sağlıklı ve çevre dostu bir gıda sistemine geçiş;
 • Ekosistemlerin ve biyoçeşitliliğin (iklim uyum ve iyileştirmeye yönelik ortak faydalar sağlayan doğa temelli çözümler dâhil) korunması ve yenilenmesi;
 • Sıfır kirlilik hedeflerini gerçekleştirme ve zehirsiz bir çevreye sahip olma.


UYGUNLUK

İlgili çağrı veya konu başlığında Katılım Kurallarında belirtilen koşulların birlikte sağlanması şartıyla kuruluş yerine bakılmaksızın, ilişkili olmayan üçüncü ülkelerden veya uluslararası kuruluşlardan (uluslararası Avrupa araştırma kuruluşları dâhil) tüzel kişiler de Çağrıya başvurabilirler.

Başvuru sahiplerinin finansman almaya hak kazanmak için, aşağıda belirtilen uygun ülkelerden birinde yerleşik olması gerekir; 

 • Üye Devletler (denizaşırı ülkeler ve bölgeler dâhil)
 • Uygun AB dışı ülkeler:
 • İlişkili Ülkeler
 • Düşük ve orta gelirli ülkeler


FİNANSMAN

Bu çağrı için toplam bütçe 494,76 milyon avro olup, bunun 247,38  milyon avrosu daha yeşil, daha dijital ve daha dayanıklı bir Avrupa'yı yeniden inşa etme hedeflerine katkıda bulunmaları amacıyla Yeni Nesil AB tarafından finanse edilecektir.


BAŞVURU FORMATI

Başvurular son başvuru tarihinden önce yapılmalıdır. Başvurular Finansman ve İhale Fırsatları portalı Elektronik Gönderi Sistemi aracılığıyla elektronik olarak gönderilmelidir. (Search Funding & Tenders bölümündeki çağrı sayfasından erişilebilir); veya dolaylı olarak başvuru sahiplerinin Portala yönlendirileceği Avrupa Yenilik Konseyi Platformu aracılığıyla başvuru yapılabilir. Basılı nüsha teklif gönderimi mümkün değildir. 


ORTAK ARAMA

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilir, ilan girişi yapabilirsiniz. 

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Çağrı metni. 

Ufuk Avrupa Programı ulusal koordinatörü TÜBİTAK’tır. 

https://ufuk2020.org.tr/ 

EIC çağrıları için ulusal irtibat noktası olan uzmanlardan destek alınabilir: 

https://ufuk2020.org.tr/tr/iletisim


İçerik (İngilizce)


SCOPE AND OBJECTIVES

The EIC Accelerator Challenges supports companies (principally start-ups and SMEs) to scale up high impact innovations with the potential to create new markets or disrupt existing ones in identified areas of strategic relevance. Like EIC Accelerator Open (Section II.3 of the EIC Work Programme 2021), the EIC Accelerator Challenges focus on innovations building on scientific discovery or technological breakthroughs (‘deep tech’) and where significant funding is needed over a long timeframe before returns can be generated (‘patient capital’).

The EIC Accelerator Challenges is open to innovations in the specific fields of technology or application described by the specific challenges in sections III.3.1 and III.3.2 of the EIC Work Programme 2021. However, innovations that harm the environment or social welfare or that are designed primarily for military applications will not be supported.

You should apply to the EIC Accelerator Challenge – Green Deal innovations for the Economic Recovery, if your project supports the Green Deal implementation by significantly contributing to at least one of the following sustainability goals:

 • Increasing the EU’s climate mitigation and/or adaptation ambition;
 • Supplying clean, affordable and secure energy;
 • Transitioning of industry to a clean and/or circular economy (including waste prevention and/or recycling);
 • Building and renovating in an energy and resource efficient way;
 • Accelerating the shift to sustainable and smart mobility;
 • Transition to a fair, healthy and environmentally-friendly food system;
 • Preserving and restoring ecosystems and biodiversity (including nature based solutions that provide co-benefits for climate adaptation and mitigation);
 • Realising a zero pollution ambition and a toxic-free environment.


ELIGIBILITY        

Any legal entity, regardless of its place of establishment, including legal entities from non-associated third countries or international organisation (including international European research organisations) is eligible to participate, provided that the conditions laid down in the Rules for Participation have been met together with any other conditions laid down in the specific call or topic. 

In order to be eligible for funding, the applicants must be established in one of the eligible countries, i.e.: 

 • Member States (including overseas countries and territories (OCTs))
 • Eligible non-EU countries:
  • Associated Countries
  • Low and middle income countries


FUNDING 

The total indicative budget for this call is EUR 494.76 to 496.76 million, of which EUR 247.38 to 248.38 million will be funded through Next Generation EU as this call contributes to the objectives to rebuild a greener, more digital and more resilient Europe.


ADMISSIBILITY

Applications must be submitted before the call deadline (see timetable section 3). Applications must be submitted electronically via the Funding & Tenders Portal Electronic Submission System (accessible via the Topic page in the Search Funding & Tenders section). Paper submissions are NOT possible.


PARTNER SEARCH

If you are looking for collaborating partners you can check Partner Search tab on Funding & Tenders Portal

Please click for more detailed information.

Call text.

The Horizon Europe Program national coordinator is TUBITAK.

https://ufuk2020.org.tr/

Support is available from experts who are the national contact points for EIC calls:

https://ufuk2020.org.tr/tr/iletisim

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı02.04.2021 Cuma