HİBE & FONLAR

Avrupa Yenilik Konseyi Hızlandırıcı Çağrısı

Hibe Başlığı (İngilizce)
European Innovation Council Accelerator Open
Bütçe
592.500.000 Avro
Sektör
BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
21/03/2021
Son Başvuru Tarihi
09/06/2021

İçerik (Türkçe)


KAPSAM VE AMACI

Ufuk Avrupa Programı kapsamındaki EIC Hızlandırıcı çağrısı, yeni başlayanlar ve küçük şirketler (özellikle Start-Up ve Spin-out şirketleri olmak üzere, bireysel KOBİ'ler) için oyunun kurallarını değiştiren yenilikleri geliştirmek ve büyütmek için finansman ve yatırım desteği sağlamayı amaçlamaktadır. 

Geliştirilmekte olan teknolojik ürünün Teknoloji hazırlık seviyesi (THS/TRL)’sinin 5/6’dan 8’e çıkması beklenir.


Öncelikli Alanlar:

1. Stratejik Sağlık ve Dijital Teknolojiler

2. Ekonomik Toparlanma için Yeşil Mutabakat yenilikleri


UYGUNLUK

Kuruluş yerine bakılmaksızın, ilişkili olmayan üçüncü ülkelerden veya uluslararası kuruluşlardan (uluslararası Avrupa araştırma kuruluşları dahil) tüzel kişiler de dahil olmak üzere, Katılım Kurallarında belirtilen koşulların birlikte sağlanması şartıyla katılabilir. 

Tekli Start-up'lar ve KOBİ'ler (spin-out'lar dahil), bireyler (start-up / SME başlatma niyetinde olanlar) ve istisnai durumlarda küçük orta boy şirketler (500'den az çalışandan daha az) başvurabilir. 

Finansman almaya hak kazanmak için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde yerleşik olması gerekir, örn;

 • Üye Devletler (denizaşırı ülkeler ve bölgeler dahil)
 • Uygun AB dışı ülkeler:
 • İlişkili Ülkeler
 • Düşük ve orta gelirli ülkeler


FİNANSMAN

Bu çağrının toplam bütçesi 592,5 milyon Avro olup, bunun 143,05 milyon Avrosu daha yeşil, daha dijital ve daha dirençli bir Avrupa'yı yeniden inşa etme hedeflerine katkıda bulunacak olan bu çağrı için Yeni Nesil AB tarafından finanse edilecektir. Başvurular için Karma finansman modeli uygulanmaktadır:

 • Teknoloji geliştirme ve doğrulama bileşeni  için 2,5 milyon Euro'ya kadar 
 • Yatırım bileşeni özel koşullarda ölçek büyütme ve diğer faaliyetler için 0,5 - 15 milyon EURO Yatırım bileşeni yalnızca küçük orta büyüklükteki şirketler için veya yalnızca hibenin devamı olarak (yani, yeni başlayanlar dahil KOBİ'ler için) olarak tahsis edilir. 


BAŞVURU FORMATI

Başvurular son çağrı tarihinden önce yapılmalıdır. Başvurular, doğrudan Finansman ve İhale Fırsatları portalı Elektronik Gönderi Sistemi aracılığıyla elektronik olarak gönderilmelidir (Search Funding & Tenders bölümündeki çağrı sayfasından erişilebilir); veya dolaylı olarak başvuru sahiplerinin Portala yönlendirileceği Avrupa Yenilik Konseyi Platformu aracılığıyla. Basılı nüsha teklif gönderimi mümkün değildir. 


ORTAK ARAMA

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz. 

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Çağrı metni. 

Ufuk Avrupa Programı ulusal koordinatötrü TÜBİTAK’tır. 

https://ufuk2020.org.tr/

EIC çağrıları için ulusal irtibat noktası olan uzmanlardan destek alınabilir: 

https://ufuk2020.org.tr/tr/iletisim


İçerik (İngilizce)

The EIC Accelerator supports individual Small and Medium Enterprises (SMEs), in particular Start-ups and spinout companies to develop and scale-up game-changing innovations.


Challenges:

1. Strategic Health and Digital Technologies

2. Green Deal innovations for the economic recovery


ELIGIBILITY        

Any legal entity, regardless of its place of establishment, including legal entities from non-associated third countries or international organisation (including international European research organisations) is eligible to participate, provided that the conditions laid down in the Rules for Participation have been met together with any other conditions laid down in the specific call or topic. 

Single Start-ups and SMEs (including spin-outs), individuals (intending to launch a start-up/ SME) and in exceptional cases small mid-caps (fewer than 500employees)

In order to be eligible for funding, the applicants must be established in one of the eligible countries, i.e.: 

 • Member States (including overseas countries and territories (OCTs))
 • Eligible non-EU countries:
  • Associated Countries
  • Low and middle income countries


FUNDING 

The total indicative budget for this call is EUR 592.5 million, of which EUR 143.05 million will be funded through Next Generation EU as this call contributes to the objectives to rebuild a greener, more digital and more resilient Europe. 

Blended finance: up to EUR 2.5 million grant component for technology development and validation (TRL 5/6 to 8); EUR 0.5 - 15 million investment component for scaling up and other activities.Grant only/grant first under certain conditions. Investment component only for small mid-caps or as follow up to grant only (i.e. for SMEs, including start-ups)


ADMISSIBILITY

Applications must be submitted before the call deadline. Applications must be submitted electronically directly via the Funding & Tender Opportunities portal Electronic Submission System (accessible via the call topic page in the Search Funding & Tenders section); or indirectly via the EIC Platform where applicants will be redirected to the Portal . Paper submissions are NOT possible.


PARTNER SEARCH

If you are looking for collaborating partners you can check Partner Search tab on Funding & Tenders Portal

Please click for more detailed information.

Call text.

The Horizon Europe Program national coordinator is TUBITAK.

https://ufuk2020.org.tr/

Support is available from experts who are the national contact points for EIC calls:

https://ufuk2020.org.tr/tr/iletisim

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı02.04.2021 Cuma