HİBE & FONLAR

2021 Yılı Erasmus+ Teklif Çağrısı ve Program Rehberi

2021-2027 yılı Erasmus+ Programına ilişkin Basın Toplantısı 25 Mart 2021 tarihinde Komisyonu tarafından gerçekleştirilmiştir. Basın Bildirisine Link'ten erişebilirsiniz. Basın Toplantısıyla açıklanan 2021 Yılı Erasmus+ Teklif Çağrısı ve Program Rehberinde, Program hakkında genel bilgilere, yeni faaliyetlere ve Programın toplam bütçesine yer verilmektedir. 2021 yılı Erasmus+ Teklif Çağrısı ve Program Rehberine altı çizili link adreslerinden erişebilirsiniz. 

 

Program, geçmiş program dönemlerinde olduğu gibi gençler, öğrenciler, öğretmenler ile her yaştan eğitim katılımcıları ve personeli başta olmak üzere her yıl onbinlerce bireyin öğrenme hareketliliklerini ve kurum ve kuruluşların sınır ötesi işbirliklerini desteklemeye devam edecek. Eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında başvuru yapabilecek kişi ve kurumlar için temel kaynak olan Erasmus+ Program Rehberinde başvuru detaylarına erişilebilecek.

 

2021-2027 yılları arasını kapsayacak Erasmus+ Programı döneminde dahil etme, dijitalleşme, çevre gibi konular ön plana çıktı. Erasmus+ Programında yer alacak hareketliliklerinin her aşamasında çevreye duyarlı, sürdürülebilirliği esas alan uygulamaların yapılması programın temel hedefleri arasında yer alıyor. Yararlanıcıların, seyahat planlamalarından aktivitelerde kullanılacak materyallere kadar çevre dostu uygulamalar yapmalarının altı çiziliyor.

 

Programda, ayrıca, yararlanıcı kurumların, ortaklarıyla etkileşimi artırmak ve öğrenim ve öğretimi iyileştirmek için dijital araçları ve öğrenim metotlarını da kullanmaları beklenecek. Projelerde yer alan katılımcıların bulundukları çevredeki sosyal, kültürel, eğitsel faaliyetlere aktif katılımı isteniyor.Kurumlar ve kişiler açısından Programa erişimin artırılması için dahil etme vurgusunun yanı sıra dezavantajlı kişilerin programlara katılımını artırmak için tedbirler alınmasının önemi vurgulanıyor.

 

Yeniliklerin bir kısmını aşağıda özetledik. Tüm yenilikler ve detaylar için Erasmus+ Program Rehberini inceleyebilirsiniz. 

 

 

 

 

2021-2027 dönemleri arasındaki Erasmus+ Programında dikkat çeken yeni faaliyetler:

 

-Bu faaliyetlerden biri olan Avrupa’yı Keşfet (DiscoverEU) ile 18 yaşındaki gençler, interrail bileti ile Avrupa’nın tarihi, turistik ve kültürel mekânlarını yalnız ya da arkadaş gruplarıyla ziyaret edebilecekler.

 

-Gençlik Katılımı faaliyeti ise gençlerin demokratik hayata katılmaları, ortak değerler ve temel haklar konusunda farkındalık geliştirmeleri, karar alıcılarla bir araya gelmeleri için gençlere proje sunma imkânı verecek.

 

-2021 yılından itibaren okul çağındaki öğrencilerin ve yetişkin öğrenicilerin Avrupa’da kurs ve eğitim faaliyetlerine katılabilmeleri de mümkün hale geliyor.

 

-Önceki yıllardan farklı olarak Erasmus+ Programıyla doktora öğrencileri kısa dönemli faaliyetler ile yurtdışındaki üniversitelerde eğitim alabilecekler.

 

-Öğretmen Akademileri ile öğretmen eğitimi üzerine ağlar ve uygulama toplulukları oluşturularak öğretmenlerimizin profesyonel gelişimlerine yönelik yetiştirme programları tasarlanabilecek. Bu amaçla, ​​öğretmen eğitimi verenler ve sürekli mesleki gelişim sağlayıcıları; bakanlıklar ve paydaşlar gibi diğer ilgili aktörleri bir araya getireceklerdir.

 

-Yepyeni bir faaliyet olarak 2022 yılından itibaren Erasmus+ Programı kapsamında spor koçları ve personeline profesyonel gelişimlerini desteklemek amacıyla için Avrupa’da eğitimlere katılmaları için hibe imkânları sunulacak.

 

-Kurumlar, eğitim öğretimi iyileştirmek için yurt dışından öğretmen, iş insanı, uzman, eğitmen gibi kişileri kurumlarına davet edebileceklerdir. 

 

-2021-2027 döneminde öğretim ve staj hareketlilikleri fiziki hareketliliklere ilaveten ve dijital eğitim öğretimi kapsayan karma hareketlilikler halinde de yapılabilecektir.

 

-Bu yıla kadar sadece yükseköğretim kurumlarına açık olan ve Avrupa Çalışmaları yapılmasına imkân veren Jean Monnet faaliyetleri, 2021 yılından itibaren okul ve mesleki eğitim gibi yükseköğretim dışındaki sektörlerde de uygulanabilecek.

 

-Kurum ve kuruluşların hazırladıkları İşbirliği Ortaklıkları projelerinde ise daha küçük bütçeli, kısa süreli ve küçük ölçekli kurum ve kuruluşlarca yapılacak projeler için ayrı bir faaliyet tanımlandı: Küçük Ölçekli İşbirliği Ortaklıkları

 

-Erasmus+ Mobil Uygulaması, öğrencilere yurtdışındaki değişimleri öncesinde, sırasında ve sonrasında ihtiyaç duydukları tüm bilgi ve hizmetlere tek bir çevrimiçi erişim noktası sağlayacaktır: erasmusapp.eu

 

Açıklanan Erasmus+ Teklif Çağrısı ile 2021 Yılı Erasmus+ Programı başvuru tarihleri de belli oldu:

 

Okul Eğitimi, Mesleki Eğitim, Yetişkin Eğitimi, Gençlik ve Yükseköğretim alanlarındaki

Bireylerin Öğrenme Hareketlilikleri (KA1) Başvuruları: 11 Mayıs 2021

 

Okul Eğitimi, Mesleki Eğitim, Yetişkin Eğitimi, Gençlik, Yükseköğretim ve Spor alanlarındaki İşbirliği Ortaklıkları (KA2) Başvuruları: 20 Mayıs 2021

 

2021 Erasmus+ Teklif Çağrısı hakkında bilgiler ve tüm faaliyetlere ilişkin son başvuru tarihleri için tıklayınız.

 

Tüm güncel gelişmeler için @ulusalajans adresli sosyal medya hesaplarımızı takip edin: 

 


 

Erasmus+ Programı ve Avrupa Dayanışma Programı (ESC) Teklif Çağrıları

Erasmus+ Programı AB’nin eğitim, gençlik ve spor alanlarındaki hibe programıdır. Yurt dışında eğitim, öğretim, staj, profesyonel gelişim, yaygın öğrenme temelli gençlik aktiviteleri ile kurumlar arasındaki işbirliklerini desteklemektedir. Program listesi için tıklayınız

Erasmus+ Programı 2021 yılı teklif çağrısı kapsamında yayınlanan Erasmus+ Program Rehberi bağlamında eğitim, öğretim, gençlik ve spor alanlarında faaliyet gösteren kamu ya da özel kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları proje başvurusu yapabilir. Ayrıca, gençlik çalışmalarında aktif olan ancak tüzel kişilik olmayan gençlik grupları da hibe desteği için proje başvurusunda bulunabilir.

Avrupa Dayanışma Programı (European Solidarity Corps, ESC) topluma yarar sağlayan projelerde gönüllülük, dayanışma ve ağ kurma faaliyetlerine imkan sağlar.

Avrupa Dayanışma Programı (European Solidarity Corps) 2021 yılı Teklif Çağrısı ile Program Rehberi henüz yayınlanmamıştır. Avrupa Komisyonu tarafından yayınlandığında internet sitemiz ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır. Avrupa Dayanışma Programı gençlerin kişisel, eğitimsel, sosyal, sivil ve mesleki gelişimlerini teşvik ederken, kendi ülkelerinde veya yurt dışında topluma yarar sağlayan projelerde gönüllü olmaları, çalışmaları veya ağ kurma faaliyetlerinde bulunmaları için fırsatlar yaratan, toplumsal ihtiyaçları karşılamayı hedefleyen yeni bir Avrupa Birliği girişimidir. Program, daha önce Avrupa Gönüllü Hizmeti olarak bilinen ve mevcut Erasmus+ Programı altında yer alan Gönüllülük faaliyetine ve diğer AB finansman programlarına artı değer katmaktadır.

Aşağıdaki tabloda Erasmus+ Programına ve Avrupa Dayanışma Programına ait faaliyetler ile bu faaliyetlere ilişkin 2020 yılı son başvuru tarihlerine yer verilmektedir. Ayrıca özel çağrılar yoluyla ilan edilen ve bu tabloda yer almayan merkezi çağrılar için Avrupa Komisyonu Yürütme Ajansının takip edilmesi önerilmektedir.

Erasmus+ Programı altında yer alan projelerin başvuru formlarına Erasmus+ Formlar sayfasından erişebilirsiniz.

Avrupa Dayanışma Programı altında yer alan projelerin başvuru formlarına Avrupa Dayanışma Programı Formlar sayfasından erişebilirsiniz.

İlgili teklif çağrısındaki son gelişmeler ve değişiklikler için www.ua.gov.tr adresimizdeki haberleri ve @ulusalajans adresli facebooktwitter ve instagram adreslerimizdeki duyuruları takip etmeniz önerilir.

Geçmiş yılların teklif çağrılarına buradan erişebilirsiniz.

Proje Türü Başvurulacak Yer Son Başvuru Tarihi Bilgi İçin  
KA1 - BİREYLERİN ÖĞRENME HAREKETLİLİĞİ

Gençlik Alanında Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Gençlik Değişimleri

Gençlik Çalışanlarının Hareketliliği

Gençlik Katılımı

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

11 Mayıs 2021

5 Ekim 2021

www.ua.gov.tr  

Eğitim-Öğretim Alanında Bireylerin Öğrenme Hareketliliği

Okul Eğitimi

Mesleki Eğitim

Yetişkin Eğitimi

Yükseköğretim (Program Ülkeleri)

 

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI 11 Mayıs 2021 www.ua.gov.tr  
KA2 -Stratejik Ortaklıklar
Gençlik Alanında İşbirliği Ortaklıkları TÜRKİYE ULUSAL AJANSI 20 Mayıs 2021 www.ua.gov.tr  
Gençlik Alanında Küçük İşbirliği Ortaklıkları

20 Mayıs 2021

3 Kasım 2021

 

Eğitim-Öğretim Alanında İşbirliği Ortaklıkları

Okul Eğitimi

Mesleki Eğitim

Yetişkin Eğitimi

Yükseköğretim

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI 20 Mayıs 2021 www.ua.gov.tr  

Eğitim-Öğretim Alanında Küçük İşbirliği Ortaklıkları

Okul Eğitimi

Mesleki Eğitim

Yetişkin Eğitimi

Yükseköğretim

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI

20 Mayıs 2021

3 Kasım 2021

www.ua.gov.tr  

Spor

İşbirliği Ortaklıkları

Küçük İşbirliği Ortaklıkları

Kar Amacı Gütmeyen Spor Etkinlikleri

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI 20 Mayıs 2021 www.ua.gov.tr  

Öğretmen Akademileri 

EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI 7 Eylül 2021 Yürütme Ajansı  

Mükemmelliyet Merkezleri

7 Eylül 2021  

Yenilik İçin Ortaklıklar

7 Eylül 2021  

Erasmus Mundus Ortak Master Dereceleri

26 Mayıs 2021  

Gençlik Alanında Kapasite Geliştirme

1 Temmuz 2021  
KA3 - POLİTİKA REFORMLARI İÇİN DESTEK

European Youth Together

TÜRKİYE ULUSAL AJANSI 24 Haziran 2021 www.ua.gov.tr  
ÖZEL EYLEM
EĞİTİM, İŞİTSEL VE GÖRSEL KÜLTÜR YÜRÜTME AJANSI 2 Haziran 2021  Yürütme Ajansı  
AVRUPA DAYANIŞMA PROGRAMI - ESC
Gönüllülük Projeleri (Ulusal, ESC11) TÜRKİYE ULUSAL AJANSI ... www.ua.gov.tr  
Gönüllülük Projeleri (Uluslararası, ESC11) ...  
Dayanışma Projeleri (ESC31) ...  


Kaynak: Ulusal Ajans
 02.04.2021 Cuma