HİBE & FONLAR

Ufuk Avrupa EIT Akademi Çağrısı

Hibe Başlığı (İngilizce)
Horizon Europe The Academy Call for Proposals
Bütçe
2.400.000 Avro
Sektör
BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, EĞİTİM, SOSYAL YENİLİK VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK, DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
29/03/2021
Son Başvuru Tarihi
18/05/2021

İçerik (Türkçe)


KAPSAM VE AMAÇ

Kentsel ulaşım mevcut durumda birçok zorlukla karşı karşıya kalmıştır. Bu nedenle AB, sürdürülebilir bir ulaşım ekosistemine dönüşümü hızlandıracak ve yaşanılabilir alanlara odaklanacak çözümlere ihtiyaç duymaktadır. Bu durum ise, tüm kilit paydaşları içeren sistematik bir yaklaşıma ve değişim çağrılarına gereksinim duyulmaktadır.  

2019'un başından itibaren, EIT Kentsel Ulaşım Akademisi, Akademi adıyla yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrenciler ile kentsel hareketlilik içinde bulunan çalışanlar için bir eğitim-öğretim portföyü oluşturmuştur. Mevcut durumda stratejik hedefleri ile uyumlu olarak EIT Kentsel Ulaşım Akademisi (Academy) uygun ve yaygın bir şekilde uygulanan eğitim-öğretim portföyleri arayışındadır.

Akademi çağrıları “Master School” ve “Yetkinlik Merkezi” olmak üzere iki alt konuya ayrılmıştır.

Akademi; Master School kapsamında daha etkili yeni eğitim konseptleri, yaz okulları, pazarlama ve farkındalık yaratma faaliyetleri ile Bölgesel Yenilik Programı lokasyonlarında spesifik aktiviteler talep etmektedir. 

Yetkinlik Merkezi ise kentsel ulaşım kursları, kentte çalışan personelin eğitim-öğretim ihtiyaçlarının karşılanması, çok paydaşlı kurslar, yazılım yarışmaları ve Bölgesel Yenilik Programı lokasyonlarına yönelik teklifleri kabul etmektedir. 


UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI             

EIT, ekosistemler yaratmaktadır.

Bu Teklif Çağrısı, Avrupa Birliği'nin üye devletlerine ve Ufuk Avrupa İlişkili Ülkelerine açıktır.

Bir proje teklifi sunmadan önce, tüm başvuru sahiplerinin (ana başvuru sahipleri ve konsorsiyum ortakları) AB Katılımcı Portalına ve PLAZA gönderim aracına kaydolmaları gerekmektedir.


FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Akademi'nin bu ilk teklif çağrısı için toplam bütçe tahsisinin 2,4 milyon Avro’ya kadar olması beklenmektedir (2022 bütçesi).

Bölüm başına bütçe dağılımı:

  • Master School: Akademi Çağrısı bütçesinin yaklaşık % 30'u
  • Yetkinlik Merkezi: Akademi Çağrısı bütçesinin yaklaşık % 70'i


ZAMAN ÇİZELGESİ 

Faaliyet Tarih
Çağrının açılışı 19 Mart 2021
Son başvuru tarihi 18 Mayıs 2021
Uygunluk ve kabul kontrolleri Mayıs sonu 2021
Tekliflerin değerlendirilmesi Haziran 2021
Sonuçların başvuranlara iletilmesi 2021 Temmuz başı 
Koşulların netleştirilmesi 2021 Temmuz ortası
Koşulların nihai uygunluk kontrolleri  2021 Temmuz sonu
Nihai portfolyonun seçimi 2021 Ağustos


ORTAK ARAMA 

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesini kontrol edebilirsiniz. 


DETAYLI BİLGİLER 

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Çağrı Metni


ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır.        

https://www.tubitak.gov.tr/ 

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ncptransport@tubitak.gov.tr


İçerik (İngilizce)


SCOPE AND OBJECTIVES

Urban mobility currently faces a number of challenges. Therefore, EU needs solutions accelerating the transformation towards a sustainable mobility ecosystem and with a focus on liveable spaces. This requires a systemic approach involving all key stakeholder groups and calls for change. 

Since the start of 2019, the EIT Urban Mobility Academy has built up a portfolio of education and training offerings with a focus on master and doctoral level students, as well as professionals working within urban mobility, which is called the Academy. Now the Academy looks for proposals to support creating a relevant and widely applied education and training portfolio in line with its strategic ambitions. 

The Academy Call focuses on improving Master School and Competence Hub activities. 

For the Master School, the Academy looks for new more efficient teaching concepts, summer schools, marketing and raising awareness initiatives and specific activities improving teaching and training in the RIS (Regional Innovation Scheme) regions. 

The Competence Hub, welcomes proposals regarding urban mobility courses, meeting city staff education and training needs, multi-stakeholder courses, hackathons and proposals targeting RIS regions. 


ELIGIBILITY & ADMISSIBILITY CRITERIA

The EIT creates ecosystems. 

This Call for Proposals is open to the Member States of the European Union and Horizon Europe Associate Countries. 

Before submitting a project proposal, all applicants (lead applicants and consortium partners) have to register on the EU Participant Portal and the PLAZA submission tool.


FUNDING & RESOURCE ALLOCATION

The total budget allocation for Academy for this first call for proposals is expected to be up to EUR 2.4 million (budget for 2022). 

Distribution of budget per segment: 

  • Master School: About 30% of the Academy Call budget
  • Competence Hub: About 70% of the Academy Call budget


TIMETABLE 

Activity Date
Call Opening 19 March 2021
Call Closing 18 May 2021
Eligibility and admissibility check End of May 2021
Evaluation of proposals June 2021
Communication of results to applicants Beginning of July 2021
Conditions clearing Mid July
Compliance check of the fulfilment of conditions  End of July 2021
Final selection of portfolio  Beginning of August 2021

 

PARTNER SEARCH 

If you are looking for collaborating partners, you can check Partner Search tab on Funding & Tenders Portal


FURTHER INFORMATION 

Please click for more detailed information.

Call for Proposal Document


COUNTRY COORDINATOR 

Country Coordinator for this call is: TÜBİTAK

https://www.tubitak.gov.tr/ 

For your questions and inquiries please contact: ncptransport@tubitak.gov.tr

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı06.04.2021 Salı