HİBE & FONLAR

İslam Kalkınma Bankası (IsDB), Dönüşüm Fonu İnovasyon 2021 Çağrısı

Bu fonun genel amacı, inovasyon gücüyle Müslüman dünyasını desteklemek, teknolojinin ticarileşmesini kolaylaştırmak, üye ülkeler, araştırma kurumları arasında ortak faaliyetleri teşvik etmek ve girişimciliğin gelişmesini sağlamaktır.


Fikirlerin / projelerin, aşağıdaki Sürüdürülebilir Kalkınma Amaçlarından biriyle ilgili zorlukları ele alarak IsDB üye ülkelerinin ve üye olmayan ülkelerdeki Müslüman toplulukların kalkınmasına katkı sağlayacak teknolojiler ve çözümlerle sonuçlanması gerekir:
 

  • SDG2: Açlığa Son (gıda güvenliği),
  • SDG3: Sağlık ve Kaliteli Yaşam,
  • SDG4 Nitelikli Eğitim,
  • SDG6: Temiz Su ve Sanitasyon,
  • SDG7: Erişilebilir ve Temiz Enerji,
  • SDG9: Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı.


Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.

Kaynak: STGM04.05.2021 Salı