HİBE & FONLAR

Ufuk Avrupa Tıbbi Teknoloji ve Cihazlar: Laboratuvardan Hastaya


Hibe Başlığı (İngilizce)
Horizon Europe Medical Technology and Devices: from Lab to Patient

Bütçe
40.500.000 Avro

Sektör
SAĞLIK, TEKNOLOJİ, DİĞER

Program
Avrupa Birliği

Yayınlanma Tarihi
19/05/2021

Son Başvuru Tarihi
22/09/2021

İçerik (Türkçe)


KAPSAM VE AMAÇ

EIC Geçiş Zorlukları deneysel çalışmaların ötesinde teknolojileri ve uygulama kümelerinde geliştirilen yeni teknolojilerin iş senaryolarını geliştirmeyi amaçlamakta, böylelikle teknoloji ve ticaretin beraber desteklenmesini hedeflemektedir. 

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen erken aşama araştırmaları aracılığıyla hastaların ve doktorların yeni tıbbi teknolojiler ve cihazlardan faydalanması mümkün olacaktır. 

Tıbbi teknoloji ve cihaz işletmeleri ayrıca uzun ve sermaye yoğun ürün geliştirme döngüleri, karmaşık düzenlemeler, ürünlerin piyasaya hızla sürülmesi için sektör liderlerinin desteğinin gerekmesi gibi zorluklarla da karşı karşıyadır.


Faaliyet tanımları / Uygun Faaliyetler 

Bu çağrıya sunulan teklifler, hastaların doğrudan klinik tedavisi ve bakımında önemli sağlık ihtiyaçlarını karşılayan teknolojileri hedeflemektedir. Belirtilenlere kısıtlı olmamakla aşağıdaki faaliyetler desteklenmektedir; 

 • Bulaşıcı hastalıklar ve solunum yolu hastalıkları yönetimi,
 • Beyin veya sinir izleme ve uyarma teknolojileri,
 • İleri teknoloji endoskoplar ve akıllı kateterler, cerrahi robotlar, perinatal destek teknolojisi, radikal olarak taşınabilir diyaliz, diyabet kontrolü için yapay pankreas, minimal invaziv kalp cerrahisi,
 • Taşınabilir PET ve MRI,
 • İlaç verme / ayrıştırma biyomalzemeleri,
 • Kolay kullanılabilen tarama cihazları, vb.


UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI         

Finansman almaya hak kazanmak için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde yerleşik olması gerekir:

 • Üye Devletler (denizaşırı ülkeler ve bölgeler dahil)
 • Uygun AB dışı ülkeler
 • İlişkili Ülkeler
 • Düşük ve orta gelirli ülkeler

Başvurular son çağrı tarihinden önce yapılmalıdır. Başvurular, doğrudan Finansman ve İhale Fırsatları portalı Elektronik Gönderi Sistemi aracılığıyla elektronik olarak gönderilmelidir (Search Funding & Tenders bölümündeki çağrı sayfasından erişilebilir)


FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu çağrı için, Avrupa Yenilik Konseyi, 2,5 milyon Avro'ya kadar talep edilen AB katkısı ve uygun olduğu şekilde 3 yıla kadar süreye sahip teklifleri değerlendirmektedir. 


ORTAK ARAMA 

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde bulunan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz. 


DETAYLI BİLGİLER 

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. 

Çağrı Metni 


ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ncpeic@tubitak.gov.tr


İçerik (İngilizce)


SCOPE AND OBJECTIVES

EIC Transition Challenges fund activities to mature a technology beyond the experimental proof of principle in laboratory and to develop the business case for the market uptake of the technology in an innovation for a specific application or set of applications that address the objectives of the challenge. As such, projects must address the twin development of technological and business aspects.

EU funded early stage Research on novel Medical Technologies and Devices is uncovering unique opportunities to benefit patients and support clinicians.

Medical Technology and Devices businesses are also facing long and capital intensive product development cycles, complex regulatory procedures, slow market uptake requiring the support of key opinion leaders and intensive follow-up with early adopters.


Description of the activities to be funded / Type of actions

Proposals submitted to this call can target any technology addressing important health needs in the direct clinical treatment and care of patients. A non-exhaustive list of illustrative examples includes: 

 • Infectious and respiratory disease management, 
 • Brain or nerve monitoring and stimulation technologies, high-tech endoscopes and smart catheters, surgical robots, perinatal support technology, radically portable dialysis, artificial pancreas for diabetes control, minimally invasive heart surgery, 
 • Portable PET and MRI, drug delivery/eluting biomaterials,
 • Point-of-care non-invasive screening devices, etc.


ELIGIBILITY & ADMISSIBILITY CRITERIA

In order to be eligible for funding, the applicants must be established in one of the eligible countries: 

 • Member States (including overseas countries and territories (OCTs))
 • Eligible non-EU countries:
  • Associated Countries
  • Low and middle income countries

Applications must be submitted before the call deadline. Applications must be submitted electronically directly via the Funding & Tender Opportunities portal Electronic Submission System (accessible via the call topic page in the Search Funding & Tenders section); or indirectly via the EIC Platform where applicants will be redirected to the Portal .


FUNDING & RESOURCE ALLOCATION

For this Challenge, the EIC considers proposals with a requested EU contribution of up to a € 2.5 million and a duration of up to 3 years as appropriate.


PARTNER SEARCH

If you are looking for collaborating partners you can check Partner Search tab on Funding & Tenders Portal


FURTHER INFORMATION 

Please click here for more detailed information

Call for Proposal Document


COUNTRY COORDINATOR 

Country Coordinator for this call is: TÜBİTAK

For your questions and inquiries please contact: ncpeic@tubitak.gov.tr

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı21.05.2021 Cuma