HİBE & FONLAR

Ufuk Avrupa Enerji Toplama ve Depolama Stratejileri


Hibe Başlığı (İngilizce)
Horizon Europe Energy Harvesting and Storage Technologies

Bütçe
40.500.000 Avro

Sektör
ÇEVRE VE İKLİM, TEKNOLOJİ, DİĞER

Program
Avrupa Birliği

Yayınlanma Tarihi
19/05/2021

Son Başvuru Tarihi
22/09/2021

İçerik (Türkçe)


KAPSAM VE AMAÇ

Verimli, düşük maliyetli ve sürdürülebilir enerji toplama ve depolama için yenilikçi teknolojiler karbondan arındırılmış enerji sistemlerini içeren Yeşil Mutabakat hedefleri için çok önemli olmakla birlikte güvenli ve uygun fiyatlı enerjiye geçişi de mümkün kılmaktadır. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen yenilikçi enerji teknolojileri üzerine erken aşama araştırmalar aracılığıyla, gelişmiş ve sürdürülebilir enerji toplama ve depolama teknolojilerinin sistemle bütünleşmesi de mümkün olacaktır. 

Tekliflerin sistemdeki fırsatları yakalama bakış açısıyla yatırım ve iş geliştirmeye yönelik enerji depolama teknolojileri geliştirmesi beklenmektedir.


Faaliyet tanımları / Uygun Faaliyetler 

 • Yenilikçi teknolojilerin ve enerji toplama ve depolamayı bütünleştiren sabit veya mobil uygulamalar geliştirmesi, 
 • Güneş enerjisi, jeotermal veya atıktan ısı üretimi, termal depolama, soğutma gibi kavramları dahil olmak üzere enerji toplama ve depolamayı birleştiren yenilikçi kavramlar ve tekniklerin desteklenmesi 
 • Şebeke ölçeğinde, mobil veya dağıtılmış/mikro ölçekli düzeyde elektro-kimyasal depolama , ayrıca PV/rüzgar enerjisi sistemlerine veya diğer kaynaklara entegre gelişmiş malzeme ve cihazlar
 • Toksik madde içermeyen zararsız hammaddelerden yapılmış yüksek esneklik ve yoğun enerji içeren düşük maliyetli uygulamalar. 


Beklenen Sonuçlar

 • İlgili çevresel koşullarda faaliyet gösteren güçlü bir iş planı ve iş modeli ile desteklenmiş rototipler veya göstergeler. 


UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI         

Finansman almaya hak kazanmak için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde yerleşik olması gerekir:

 • Üye Devletler (denizaşırı ülkeler ve bölgeler dahil)
 • Uygun AB dışı ülkeler:
 • İlişkili Ülkeler
 • Düşük ve orta gelirli ülkeler

Başvurular son çağrı tarihinden önce yapılmalıdır. Başvurular, doğrudan Finansman ve İhale Fırsatları portalı Elektronik Gönderi Sistemi aracılığıyla elektronik olarak gönderilmelidir (Search Funding & Tenders bölümündeki çağrı sayfasından erişilebilir)


FİNANSMAN 

Bu çağrı için toplam bütçe 40.500.000 milyon Euro'dur.


ORTAK ARAMA

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz. 


DETAYLI BİLGİLER VE BAŞVURU BAĞLANTILARI

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Çağrı Metni


ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır.

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ncpeic@tubitak.gov.tr


İçerik (İngilizce)


SCOPE AND OBJECTIVES

Innovative technologies for efficient, low cost, sustainable, compact and flexible energy harvesting, conversion and storage are crucial to reach the Green Deal targets of decarbonised energy systems. This also achieves the transition to secure and affordable energy. EU-funded early-stage research on innovative energy technologies is uncovering unique opportunities for systems integration of advanced and sustainable energy harvesting and storage technologies.

The proposals are expected to develop energy storage technologies or combined energy harvesting/storage technologies ready for investment and business development, with the perspective to capture specific systems integration opportunities.


Description of the activities to be funded / Type of actions

 • Innovative technologies and systems combining energy harvesting and storage, which are efficient and integrated for stationary or mobile applications.
 • Innovative concepts and techniques for the combined harvesting and storage of solar energy, geothermal or waste heat, including topics such as long-term thermal storage, cooling and cryogenic storage, building integrated solutions, thermos-electricity, advanced heat transfer, power to heat to power, and thermos-mechanical energy storage and conversion.
 • Advanced materials and devices for electro-chemical storage at utility scale, mobile or distributed/micro scale level, Concepts that offer the potential for high flexibility, high energy density, efficiency, low-cost, made of toxic-free and non-critical raw materials should be harnessed to make them usable for specific applications. 


Expected Results

 • Expected results are prototypes or demonstrators operating in relevant environmental conditions combined with a sound business plan and business model.


ELIGIBILITY & ADMISSIBILITY CRITERIA

In order to be eligible for funding, the applicants must be established in one of the eligible countries, i.e.: 

 • Member States (including overseas countries and territories (OCTs))
 • Eligible non-EU countries:
  • Associated Countries
  • Low- and middle-income countries

Applications must be submitted before the call deadline. Applications must be submitted electronically directly via the Funding & Tender Opportunities portal Electronic Submission System (accessible via the call topic page in the Search Funding & Tenders section).


FUNDING & RESOURCE ALLOCATION

The available call budget is EUR 40.500.000. 


PARTNER SEARCH

If you are looking for collaborating partners you can check Partner Search tab on Funding & Tenders Portal


FURTHER INFORMATION 

Please click for more detailed information.                                                                                         

Call for Proposal Document


COUNTRY COORDINATOR 

Country Coordinator for this call is: TUBITAK

For your questions and inquiries please contact: ncpeic@tubitak.gov.tr

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı21.05.2021 Cuma