HİBE & FONLAR

COSME Programı EDEN 2022 Avrupa Mükemmeliyet Destinasyonları Girişimi

Hibe Başlığı (İngilizce)
COSME Programme European Destination of Excellence 2022 competition
Bütçe
Yarışma Formatı
Sektör
ULAŞTIRMA, DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
01/06/2021
Son Başvuru Tarihi
16/06/2021

İçerik (Türkçe)


KAPSAM VE AMAÇ

EDEN ağı, Avrupa düzeyinde sürdürülebilir turizmde iyi uygulamaların paylaşılması ve ödüllü destinasyonlar arasında iletişimi teşvik etmek için bir platformdur. Ağ, diğer destinasyonları sürdürülebilir turizm geliştirme modellerini benimsemeye teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bugüne kadar 27 Avrupa ülkesinden 350'den fazla EDEN destinasyonunun üye olduğu EDEN ağı, sürdürülebilir turizm alanında dünyanın en büyük ağıdır. 

2007'den beri, Avrupa Komisyonu, EDEN ödülü ile Avrupa'da geleneksel olmayan, gelişmekte olan sürdürülebilir turizm destinasyonlarını ödüllendirilerek AB ülkelerini desteklemektedir. Girişim, EDEN destinasyonlarını seçip tanıtarak Avrupa çapında sürdürülebilir turizm destinasyonu yönetimi modellerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.


Beklenen Sonuçlar

  • Sürdürülebilir turizmdeki en iyi başarıları ve daha küçük Avrupa destinasyonlarında yeşil geçiş uygulamalarını sergilemek,
  • Destinasyonlarda sürdürülebilir turizmin gelişmesini teşvik etmek, ekonomiye, gezegene ve insanlara değer katmak,
  • En iyi uygulamaları paylaşmak ve işbirliği / yeni ortaklıklar için fırsatlar yaratmak üzere katılımcı destinasyonlara yönelik bir çerçeve oluşturmak.


UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI

  • Tüm başvurular, https://ec.europa.eu/eden adresinden erişilebilen çevrimiçi başvuru gönderme aracı aracılığıyla yapılmalıdır. Avrupa Mükemmeliyet Destinasyonları girişimi, AB Üye Devletlerinin yanı sıra COSME programında yer alan AB dışı ülkelere de açıktır. 25.000 - 100.000 nüfuslu tüm destinasyonlar başvurabilir,


ZAMAN ÇİZELGESİ 

Aşamalar Tarih
Son başvuru tarihi 16 Haziran
Finalistlerin açıklanması Eylül 2021
Avrupa jüri toplantısı ve sonuçların ilanı Kasım 2021


DETAYLI BİLGİLER 

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Çağrı Metni


ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: KOSGEB’dir. 

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: cosme@kosgeb.gov.tr


İçerik (İngilizce)
 

SCOPE AND OBJECTIVES

The EDEN network is a platform for sharing good practices in sustainable tourism at European level and promoting communication between award-winning destinations. The network aims to encourage other destinations to adopt sustainable tourism development models. The EDEN network, which has more than 350 EDEN destinations from 27 European countries, is the world's largest network in the field of sustainable tourism.

Since 2007, the European Commission has been supporting EU countries by awarding non-traditional, emerging sustainable tourism destinations in Europe with the EDEN award. The initiative aims to promote sustainable tourism destination management models across Europe by selecting and promoting EDEN destinations.


Expected Results

  • Showcase the best achievements in sustainable tourism and green transition practices in smaller European destinations,
  • To encourage the development of sustainable tourism in destinations, to add value to the economy, the planet and people,
  • Creating a framework for participatory destinations to share best practices and create opportunities for collaboration / new partnerships.


ELIGIBILITY & ADMISSIBILITY CRITERIA

  • All applications must be submitted via the online application submission tool, which is accessible via https://ec.europa.eu/eden. 
  • All destinations that are located in an EU Member State or a non-EU country participating in the COSME programme, with demographic population between 25 000 – 100 000 inhabitants can apply. 


TIMETABLE 

Activity Date
Application deadline 16 June 2021
Announcement to shortlisted finalists September 2021
Presentation of finalists in front of the European Jury and announcement of the   winner  November 2021


FURTHER INFORMATION 

Please click for more detailed information. 

Call for Proposal Document


COUNTRY COORDINATOR 

Country Coordinator for this call is: KOSGEB

For your questions and inquiries please contact: cosme@kosgeb.gov.tr

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı09.06.2021 Çarşamba