HİBE & FONLAR

Ufuk Avrupa Marie Skłodowska-Curie Eylemleri

Hibe Başlığı (İngilizce)
Horizon Europe Marie Skłodowska-Curie Actions
Bütçe
817.010.000 Avro
Sektör
BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, EĞİTİM, DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
22/06/2021
Son Başvuru Tarihi
08/03/2023

İçerik (Türkçe)


KAPSAM VE AMAÇ

Avrupa Birliği, işgücü piyasasının gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamak, yenilik yapmak, bilgi ve fikirleri ekonomik ve sosyal fayda için ürün ve hizmetlere dönüştürmek için doğru beceriler kombinasyonuna sahip güçlü, dayanıklı, esnek ve yaratıcı bir insan kaynakları tabanına ihtiyaç duymaktadır. Covid-19 krizi; yaklaşmakta olan zorlukları tespit edip üstesinden gelebilen, bilimsel kanıtları politika yapıcılara ve genel olarak kamuya iletebilen, son derece yetenekli, araştırmaya dayalı bir insan sermayesine Avrupa Birliğinin duyduğu güvenin önemini bir kez daha ön plana çıkarmıştır. Bu bağlamda Birlik, daha fazla genç kadın ve erkeği araştırma alanında kariyer yapmaya teşvik etmek, dünyanın dört bir yanından en iyi yetenekleri kendine çekmek, kendi araştırmacılarını bünyesinde tutmak ve farklı yerlerde çalışanları yeniden bütünleştirme çabalarını güçlendirmek istemektedir. Marie Skłodowska-Curie Eylemleri (MSCA), Birlik düzeyinde bunu yapmak için bir ana araçtır.

MSCA, araştırmacıları yeni bilgi ve becerilerle donatarak ve onlara yarının en iyi pozisyonlarını doldurmaları için uluslararası ve sektörler arası işbirliği (akademi-iş işbirliği dâhil olmak üzere) sağlayarak mükemmel araştırmalara, büyüme ve yatırımı artırmaya güçlü bir şekilde katkıda bulunmaktadır. 


Beklenen Sonuçlar

 • Araştırmacılara sunulan eğitim ve denetiminin güçlendirilmesi,
 • Araştırma kapasitesinin güçlendirilmesi,
 • Kariyer rehberliği ve gelişimi dâhil olmak üzere, insan kaynakları uygulamaları ve prosedürlerinin iyileştirilmesi ve araştırmacılar için daha adil ve daha çekici çalışma koşullarının sağlanması;
 • Yeni, sürdürülebilir uluslararası ve sektörler arası ortaklıklar ve ağların oluşturulması; sektörler ve disiplinler arasında bilginin aktarılması, küresel itibar ve görünürlüklerinin artırılması.


UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI         

Başvurular, Finansman ve İhale Portalı Elektronik Gönderi Sistemi aracılığıyla elektronik olarak gönderilmelidir.

Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olmaları gerekmektedir:

 • Avrupa Birliği Üye Devletleri;
 • Üye Devletler ile bağlantılı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler;
 • Ufuk Avrupa Programına asosiye ülkeler
 • Düşük ve orta gelirli ülkeler


FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu eylemin toplam tahmini bütçesi 817.010.000 avro’dur. 


ZAMAN ÇİZELGESİ 

Çağrı İsmi Açılış Tarihi Kapanış Tarihi
Marie Skłodowska-Curie Ulusal Temas Noktaları 2021 arasında ulus-ötesi işbirliği 22 Haziran 2021 31 Ağustos 2021
Marie Skłodowska-Curie Eylemi (MSCA) Doktora Sonrası Bursları 2021 22 Haziran 2021 12 Ekim 2021
MSCA Personel Değişimleri 2021 7 Ekim 2021 8 Mart 2022
MSCA Doktora Ağları 2022 3 Mayıs 2022 15 Kasım 2022
MSCA Doktora Sonrası Bursları 2022 13 Nisan 2022 14 Eylül 2022
MSCA ORTAK FON 2022 11 Ekim 2022 9 Şubat 2023
Avrupalı Araştırmacılar Gecesi 2022-2023 22 Haziran 2021 7 Ekim 2021
MSCA ORTAK FON 2021 12 Ekim 2021 10 Şubat 2022
MSCA Personel Değişimleri 2022 06 Ekim 2022 8 Mart 2023
MSCA Doktora Ağları 2021 22 Haziran 2021 16 Kasım 2021


ORTAK ARAMA

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz. 


DETAYLI BİLGİLER 

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız. 

Genel ekler için tıklayınız


ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ncpmobility@tubitak.gov.tr 


İçerik (İngilizce)


SCOPE AND OBJECTIVES                

The European Union needs a strong, resilient, flexible and creative human resource base, with the right combination of skills to match the future needs of the labour market, to innovate and to convert knowledge and ideas into products and services for economic and social benefit. The Covid-19 crisis has highlighted once more the importance of the Union’s reliance on a highly skilled research-based human capital that is able to detect and tackle upcoming challenges, to communicate scientific evidence to policy-makers and the public at large, and to work across disciplines. In this context, the Union must reinforce its efforts to encourage more young women and men to make a career in research, promote its attractiveness for top talents from around the world, retain its own researchers and reintegrate those working elsewhere. The Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) are the main instrument at Union-level to do so. 

The MSCA strongly contribute to excellent research, boosting jobs, growth and investment by equipping researchers with new knowledge and skills and providing them with an international as well as inter-sectoral exposure (including through academia-business collaboration), to fill the top positions of tomorrow.


Expected Impact

 • increasing the quality of researchers’ training and supervision offered;
 • strengthening research capacity (e.g. ability to attract funding); 
 • improving human resources practices and procedures, and providing fairer and more attractive working conditions for researchers, including through career guidance and development; 
 • building new and sustainable international and inter-sectoral partnerships and networks; better transfer of knowledge between sectors and disciplines, enhancing their global reputation and visibility.


ELIGIBILITY & ADMISSIBILITY CRITERIA

Applications must be submitted electronically via the Funding & Tenders Portal electronic submission system (accessible via the topic page in the Search Funding & Tenders section).

To be eligible for funding, applicants must be established in one of the eligible countries:

 • the Member States of the European Union, including their outermost regions; 
 • the Overseas Countries and Territories (OCTs) linked to the Member States 
 • eligible non-EU countries: 
  • countries associated to Horizon Europe 
 • low- and middle-income countries


FUNDING & RESOURCE ALLOCATION

Total estimated budget of this action EUR 817.010.000 


TIMETABLE

Call Name Opening Date Closing Date
Trans-national cooperation among Marie Skłodowska-Curie National Contact Points (NCP) 2021 22 June 2021 31 August 2021
MSCA Postdoctoral Fellowships 2021 22 June 2021 12 October 2021
MSCA Staff Exchanges 2021 07 October 2021 09 March 2022 
MSCA Doctoral Networks 2022 03 May 2022 15 November 2022 
MSCA Postdoctoral Fellowships 2022 13 April 2022 14 September 2022
MSCA COFUND 2022 11 October 2022 09 February 2023 
European Researchers' Night 2022-2023 22 June 2021 07 October 2021
MSCA COFUND 2021 12 October 2021 10 February 2022
MSCA Staff Exchanges 2022 06 October 2022 08 March 2023
MSCA Doctoral Networks 2021 22 June 2021 16 November 2021

 

PARTNER SEARCH

If you are looking for collaborating partners you can check Partner Search tab on Funding & Tenders Portal


FURTHER INFORMATION 

For more information and call document please click here

General Annexes


COUNTRY COORDINATOR 

Country Coordinator for this call is: TUBITAK

For your questions and inquiries please contact: ncpmobility@tubitak.gov.tr

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı24.06.2021 Perşembe