HİBE & FONLAR

Ufuk Avrupa - Avrupa Yenilikçi Ekosistemleri

Hibe Başlığı (İngilizce)
Horizon Europe - European Innovation Ecosystems
Bütçe
60.0140.000 Avro
Sektör
BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
23/06/2021
Son Başvuru Tarihi
04/10/2022

İçerik (Türkçe)


KAPSAM VE AMAÇ

Avrupa Yenilikçi Ekosistemleri çalışma programı, şirketlerin ölçeklenmesini destekleyen ve önemli zorlukları sorumlu bir şekilde ele almak için yeniliği teşvik eden daha bağlantılı, kapsayıcı ve verimli yenilikçi ekosistemleri yaratmayı amaçlamaktadır.

Bu çalışma programı, üç hedef altındaki eylemleri içerir: BAĞLANTI, YÜKSELİŞ ve YENİLİKÇİ KOBİLER.

 • BAĞLANTI noktasındaki eylemler, ulusal, bölgesel ve yerel ekosistemlerin mevcut güçlü yönlerinden yararlanarak Avrupa genelinde birbirine bağlı, kapsayıcı, yenilikçi ekosistemleri oluşturmaya odaklanmaktadır ve tüm aktörlerin ve bölgelerin yeşil, dijital ve sosyal geçişler ile Avrupa Araştırma Alanı dahil olmak üzere toplumun yararına yönelik ortak hedefler belirleme, üstlenme ve elde etme konusundaki katılımını teşvik etmektedir. 
 • YÜKSELİŞ noktasındaki eylemler, yüksek toplumsal değere sahip, sürdürülebilir işlerin büyümesi için yenilikçi ekosistemler içinde ağ bağlantılarının güçlendirilmesine odaklanmaktadır.
 • YENİLİKÇİ KOBİLER noktasındaki eylemler, yenilikçi KOBİ'lerin araştırma ve yenilik kapasitelerini ve üretkenliklerini artırmalarına ve küresel değer zincirlerine ve yeni pazarlara başarılı bir şekilde yerleşmelerine yardımcı olacak Yenilikçi KOBİ'ler konusunda Avrupa Ortaklığını destekleyecektir. 


Beklenen Sonuçlar

 • Toplumsal zorluklara yönelik kolektif hedefler belirlemek, üstlenmek ve bunlara ulaşmak için Avrupa çapında, ulusal, bölgesel ve yerel ekosistemlerin mevcut güçlü yanlarından yararlanan ve daha az temsil edilen, yenilikçilik alanında daha az gelişmiş paydaşlara destek olan Avrupa çapında birbirine bağlı, kapsayıcı ve daha verimli yenilik ekosistemler ortaya çıkarmak,
 • Mevcut ve gelişmekte olan yenilikçileri ve şirketleri destekleme kapasitelerini güçlendirerek yenilik ekosistemler içinde gelişmiş ağ bağlantısı
 • Daha kapsayıcı ve cinsiyet eşitliğine dayalı yenilikçi ekosistemler
 • Avrupa yenilikçi ekosisteminin dayanıklılığının güçlendirilmesi


UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI              

Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:

 • Avrupa Birliği Üye Devletleri,
 • Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,
 • Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler
 • Düşük ve orta gelir düzeyindeki ülkeler


FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu programın toplam tahmini bütçesi 60.140.000 avro’dur


ZAMAN ÇİZELGESİ 

  Çağrı İsmi  Açılış Tarihi Kapanış Tarihi
1 Girişimci Ekosistemlerin Genişletilmesi 25 Ocak 2022 10 Mayıs 2022
2 Kadın TechEU 13 Temmuz 2021 10 Kasım 2021
3 Sosyal yenilikçi aktörlerinin inovasyon ekosistemlerine bütünleşmesi 11 Ocak 2022 26 Nisan 2022
4

Avrupa'da daha kapsayıcı ağlara ve girişimlere doğru

yenilik ekosistemleri

11 Ocak 2022 26 Nisan 2022
5 Yenilik tedarikinde yetenekler oluşturma 06 Temmuz 26 Ekim 2021
6 Derin teknoloji ekosistemlerini büyütme 13 Temmuz 2021 10 Kasım 2021
7 Yenilikçi KOBİ'lerde Avrupa Ortaklığı 22 Haziran 2021 1 Eylül 2021
8 Genişleyen Yatırım Ekosistemleri 21 Haziran 2022 4 Ekim 2022
9 Yenilikçi ekosistemlerin birbirine bağlanması için ortak fonlu eylem planlarının uygulanması 14 Haziran 2022 27 Eylül 2022
10 Genişleyen Hızlandırma Ekosistemleri 13 Temmuz 2021 10 Kasım 2021
11 Teşvik edici yenilik tedariki 14 Haziran 2022 27 Eylül 2022
12 Yenilikçi ekosistemi aktörleri arasında ortak programlar oluşturmak için hazırlık eylemi 6 Temmuz 2021 26 Ekim 2021


ORTAK ARAMA

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz. 


DETAYLI BİLGİLER 

Daha detaylı bilgi ve çağrı dokümanları için lütfen tıklayınız.

Genel ekler için tıklayınız


ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır. 

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ncpinfra@tubitak.gov.tr


İçerik (İngilizce)
 

SCOPE AND OBJECTIVES                

The European Innovation Ecosystems work programme aims to create more connected, inclusive and efficient innovation ecosystems that support the scaling of companies and spur innovation to address important challenges in a responsible way.

The work programme contains actions under three (3) destinations: CONNECT, SCALEUP and INNOVSMES.

 • The actions in the CONNECT destination focus on building interconnected, inclusive innovation ecosystems across Europe by drawing on the existing strengths of national, regional and local ecosystems and encouraging the involvement of all actors and territories to set, undertake, and achieve collective ambitions towards challenges for the benefit of society, including green, digital, and social transitions and the European Research Area.
 • The actions in the SCALEUP destination focus on reinforcing network connectivity within and between innovation ecosystems for sustainable business growth with high societal value.
 • The action in the INNOVSMES destination will support the European Partnership on Innovative SMEs, which will help innovative SMEs to increase their research and innovation (R&I) capacity and productivity and successfully embed in global value chains and new markets.


Expected Impact

 • Interconnected, inclusive and more efficient innovation ecosystems across Europe that draws on the existing strengths of European, national, regional and local ecosystems and pulls in new, less well-represented stakeholders and less advanced in innovation territories, to set, undertake, and achieve collective ambitions towards challenges for the benefit of the society, including green, digital, and social transitions
 • Enhanced network connectivity within innovation ecosystems by reinforcing their capacity to support existing and emerging innovators and companies
 • More inclusive and gender equal innovation ecosystem
 • Strengthening the resilience of the European innovation ecosystem


ELIGIBILITY & ADMISSIBILITY CRITERIA

Applications must be submitted electronically via the Funding & Tenders Portal electronic submission system (accessible via the topic page in the Search Funding & Tenders section).

To be eligible for funding, applicants must be established in one of the eligible countries:

 • the Member States of the European Union, including their outermost regions; 
 • the Overseas Countries and Territories (OCTs) linked to the Member States 
 • eligible non-EU countries: 
  • countries associated to Horizon Europe 
 • low- and middle-income countries


FUNDING & RESOURCE ALLOCATION

Total estimated budget of this action EUR 60.0140.000


TIMETABLE

  Call Name Opening Date Closing Date
1 Expanding Entrepreneurial Ecosystems

25 January 2022

 

10 May 2022
2 Women TechEU 13 July 2021 10 November 2021 
3 Integration of social innovation actors in innovation ecosystems

11 January 2022

 

26 April 2022

 

4 Towards more inclusive networks and initiatives in European innovation ecosystems 11 January 2022

26 April 2022

 

5 Building capabilities in innovation procurement

06 July 2021

 

26 October 2021
6 Scaling up deep tech ecosystems

13 July 2021

 

10 November 2021

 

7 European Partnership on Innovative SMEs

22 June 2021

 

01 September 2021
8 Expanding Investments Ecosystems

21 June 2022

 

04 October 2022

 

9 Implementing co-funded action plans for interconnection of innovation ecosystems 14 June 2022 27 September 2022
10 Expanding Acceleration Ecosystems  13 July 2021 10 November 2021 
11 Stimulating innovation procurement 14 June 2022

27 September 2022 

 

12 Preparatory action for setting up joint programmes among innovation ecosystems actors 06 July 2021 26 October 2021 


PARTNER SEARCH

If you are looking for collaborating partners you can check Partner Search tab on Funding & Tenders Portal


FURTHER INFORMATION 

For more information and call document please click here. 

General Annexes


COUNTRY COORDINATOR 

Country Coordinator for this call is: TUBITAK

For your questions and inquiries please contact: ncpinfra@tubitak.gov.tr

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı24.06.2021 Perşembe