HİBE & FONLAR

Ufuk Avrupa Araştırma Altyapıları

Hibe Başlığı (İngilizce)
Horizon Europe Research Infrastructures
Bütçe
289.024.000 Avro
Sektör
BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
23/06/2021
Son Başvuru Tarihi
21/09/2022

İçerik (Türkçe)


KAPSAM VE AMAÇ

Ufuk Avrupa Programı kapsamındaki, Araştırma Altyapıları Programının genel amacı, Avrupa’da bütünleşmiş bir araştırma ve teknoloji altyapısı ortamının desteklenmesi ve Avrupa’nın birinci sınıf ve erişilebilir araştırma altyapılarına sahip olması amacıyla güçlendirilmesidir. Avrupa Açık Bilim Bulutu dâhil olmak üzere araştırma ve teknoloji altyapıları; araştırma ve teknolojik yeniliğin itici güçleri, çok disiplinli ve veri yoğun bilimin yardımcılarıdır.

Bu çalışma programında varılacak 5 nokta belirlenmiştir;

 • Avrupa araştırma altyapıları ortamını geliştirmek, birleştirmek, iyileştirmek ve küresel liderliğin sürdürülmesi 
 • Operasyonel, açık ve ADİL Avrupa Açık Bilim Bulutu ekosisteminin etkinleştirilmesi
 • Araştırma Altyapıları hizmetlerinin sağlık araştırmalarını desteklenmesi, yeşil ve dijital dönüşümün hızlandırılması ve öncül bilginin ilerletilmesi
 • Yeni nesil bilimsel araçlar, yöntemler ve gelişmiş dijital çözümlerin oluşturulması
 • Araştırma ve Eğitimde ağ bağlantısı – Sınırlar olmadan işbirliğinin temin edilmesi


Beklenen Sonuçlar

 • Birbirine bağlı ve sürdürebilir Araştırma Altyapıları yoluyla yıkıcı araştırma ve çığır açan bilim ve yenilik
 • Araştırmacıların yanı sıra kamu ve özel sektörler aktörlerinin araştırma çıktılarını paylaşma ve kullanma yöntemlerini güncelleyerek dönüştürmesi
 • Araştırmalar için gerekli ve gelişmiş araçları en iyi şekilde kullanmak üzere eğitilmiş yeni nesil araştırmacılar
 • Araştırma Altyapıları Teknolojilerindeki gelişmelerle uyumlu Araştırma Altyapıları insan kaynağının geliştirilmesi


UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI              

Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:

 • Avrupa Birliği Üye Devletleri,
 • Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,
 • Ufuk Avrupa ile ilişkili ülkeler
 • Düşük ve orta gelirli ülkeler


FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu programın toplam tahmini bütçesi 289.024.000 avro’dur


ZAMAN ÇİZELGESİ 

Çağrı İsmi  Açılış Tarihi Kapanış Tarihi
Döngüsel bir ekonomi için materyallerin geliştirilmesini sağlayan araştırma altyapıları hizmetleri 22 Haziran 2021 23 Eylül 2021
Sürdürülebilir ve dayanıklı bir tarım ve agro-ekolojik geçişler için araştırma altyapı hizmetleri 22 Haziran 2021 23 Eylül 2021
Sürdürülebilir ve kapsayıcı Küresel Değer Zinciri ve Avrupa'nın sosyo-ekonomik krizlerden kurtulması için araştırma altyapıları hizmetleri 22 Haziran 2021 23 Eylül 2021
Avrupa Açık Bilim Bulutu için yenilikçi ve özelleştirilebilir hizmetler 22 Haziran 2021 23 Eylül 2021
E-Altyapı Yansıma Grubuna Destek 22 Haziran 2021 23 Eylül 2021
Adil araştırma verilerinin, yayınlarının ve yazılımlarının açık paylaşımı için küresel standartlar, özellikler ve öneriler oluşturmaya yardımcı olan girişimlere destek 19 Ocak 2022 20 Nisan 2022
Bilimsel topluluklar arasında birleştirilmiş araştırma nesnelerinin keşfedilmesini ve birlikte çalışabilirliğini sağlama 22 Haziran 2021 23 Eylül 2021
Kansere yönelik araştırmaları desteklemek için araştırma altyapı hizmetleri 22 Haziran 2021 23 Eylül 2021
Açık bilim uygulamalarını teşvik eden bir araştırma değerlendirme sistemini destekleyen hizmetler ve araçlar 19 Ocak 2022 20 Nisan 2022
Tematik araştırma alanlarındaki zorlukların üstesinden gelmek için görüntüleme verilerinin daha iyi kullanılması için araştırma altyapısı hizmetlerinin etkinleştirilmesi 22 Haziran 2021 23 Eylül 2021
Avrupa Açık Bilim Bulutuna hazır, dijital olarak yetenekli bir işgücünü desteklemek 22 Haziran 2021 23 Eylül 2021
Sağlıklı okyanuslar, denizler, kıyı ve iç sular için adil ve açık veri paylaşımı 19 Ocak 2022 20 Nisan 2022
Dijital/uzaktan araştırma altyapısı hizmet sunumuna geçiş: öğrenilen dersler, ihtiyaçlar ve en iyi uygulamalar 22 Haziran 2021 23 Eylül 2021
Avrupa çapında kurumsal açık erişim yayıncılığı için teknik altyapıyı geliştirmek ve koordine etmek 19 Ocak 2022 20 Nisan 2022
Kanser araştırmalarını desteklemek için adil ve açık veri paylaşımı 22 Haziran 2021 23 Eylül 2021
Sınır bilgisini geliştiren araştırma altyapıları hizmetleri 22 Haziran 2021 23 Eylül 2021
EBRAINS aracılığıyla sağlık ve beyinden ilham alan teknolojiler için sinirbilim araştırmalarını güçlendirmek amacıyla dijital hizmetler  1 Haziran 2022 21 Eylül 2022
Araştırma altyapısı topluluklarının hizmetine sunulacak karmaşık olguları modellemek ve simüle etmek için disiplinler arası dijital ikizler 22 Haziran 2021 23 Eylül 2021
Yeni nesil bilimsel araçlar ve yöntemler için Ar-Ge 19 Ocak 2022 20 Nisan 2022
Araştırma altyapısı için konsept geliştirme 19 Ocak 2022 20 Nisan 2022
Adil Avrupa Açık Bilim Bulutu - Çekirdek bileşenlerini dağıtma 22 Haziran 2021 23 Eylül 2021
İklimle ilgili risklere yanıt vermek için araştırma altyapı hizmetleri 22 Haziran 2021 23 Eylül 2021
Araştırma Altyapıları Avrupa Strateji Forumuna Destek 22 Haziran 2021 23 Eylül 2021
Araştırma Altyapıları için Ulusal Temas Noktalarına Destek 22 Haziran 2021 23 Eylül 2021
Araştırma altyapısı ortamının konsolidasyonu - ESFRI projeleri için bireysel destek 30 Eylül 2021 20 Ocak 2022
Avrupa Açık Bilim Bulut Ortaklığı faaliyetlerinin geliştirilmesini ve koordinasyonunu desteklemek 22 Haziran 2021 23 Eylül 2021
Araştırma ve Eğitim Ağları için Çerçeve Ortaklık Anlaşması (FPA) 22 Haziran 2021 2 Eylül 2021
Yeni ESFRI araştırma altyapısı projelerinin hazırlık aşaması 30 Eylül 2021 20 Ocak 2022
Afrika ile araştırma altyapıları konusunda ikili işbirliğini güçlendirmek: Afrika'da iklim değişikliğine ilişkin bilgi tabanını geliştirmek 22 Haziran 2021 23 Eylül 2021


ORTAK ARAMA

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz. 


DETAYLI BİLGİLER 

Daha detaylı bilgi ve çağrı dokümanları için lütfen tıklayınız. 

Genel ekler için tıklayınız


ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır. 

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ncpinfra@tubitak.gov.tr


İçerik (İngilizce)


SCOPE AND OBJECTIVES                

The overall objective of the Research Infrastructures Programme under Horizon Europe is to empower Europe through world-class and accessible research infrastructures, as part of an integrated European research and technology infrastructures landscape. Research infrastructures (RIs), including the European Open Science Cloud (EOSC), and technology infrastructures (Tis) are crucial enablers of research and technological innovation and drivers of multidisciplinary and data-intensive science. 

In this work programme, 5 destinations are identified as; 

 • Developing, consolidating and optimising the European research infrastructures landscape, maintaining global leadership
 • Enabling an operational, open and FAIR EOSC ecosystem
 • RI services to support health research, accelerate the green and digital transformation, and advance frontier knowledge
 • Next generation of scientific instrumentation, tools and methods and advanced digital solutions
 • Network connectivity in Research and Education – Enabling collaboration without boundaries


Expected Impact

 • Disruptive research and breakthrough science and innovation through cutting-edge, interconnected and sustainable Research Infrastructures
 • Transforming the way researchers as well as the public and private sectors create, share and exploit research outputs
 • A new generation of researchers trained to optimally exploit all the essential and advanced tools for their research;
 • Development of skills of RI staff aligned with the advancements of the RI Technologies
 • Opening up of new areas of research and development of new industrial applications/products


ELIGIBILITY & ADMISSIBILITY CRITERIA

Applications must be submitted electronically via the Funding & Tenders Portal electronic submission system (accessible via the topic page in the Search Funding & Tenders section).

To be eligible for funding, applicants must be established in one of the eligible countries:

 • the Member States of the European Union, including their outermost regions;
 • the Overseas Countries and Territories (OCTs) linked to the Member States 
 • eligible non-EU countries: 
  • countries associated to Horizon Europe 
 • low- and middle-income countries


FUNDING & RESOURCE ALLOCATION

Total estimated budget of this action EUR 289.024.000 


TIMETABLE

Call Name Opening Date Closing Date
Research infrastructures services enabling the development of materials for a circular economy 22 June 2021 23 September 2021
Research infrastructures services for a sustainable and resilient agriculture and agro-ecological transitions 22 June 2021 23 September 2021
Research infrastructures services for sustainable and inclusive Global Value Chain and Europe recovery from socio-economic crises

22 June 2021

 

23 September 2021
Innovative and customizable services for EOSC

22 June 2021

 

23 September 2021

 

Support to the e-Infrastructure Reflection Group (e-IRG) 22 June 2021 23 September 2021 
Support for initiatives helping to generate global standards, specifications and recommendations for open sharing of FAIR research data, publications and software

19 January 2022

 

20 April 2022 
Enabling discovery and interoperability of federated research objects across scientific communities

22 June 2021

 

23 September 2021

 

Research infrastructures services to support research addressing cancer

22 June 2021

 

23 September 2021

 

Services and tools to underpin a research assessment system that incentivises open science practices 19 January 2022 20 April 2022
Enabling research infrastructure services for better use of imaging data to address challenges in thematic research areas 22 June 2021 23 September 2021
Supporting an EOSC-ready digitally skilled workforce 22 June 2021

23 September 2021

 

FAIR and open data sharing in support of healthy oceans, seas, coastal and inland waters 19 January 2022 20 April 2022
Transition to digital/remote research infrastructure service provision: lessons learnt, needs and best practices 22 June 2021 23 September 2021
Improving and coordinating technical infrastructure for institutional open access publishing across Europe 19 January 2022

20 April 2022 

 

FAIR and open data sharing in support of cancer research 22 June 2021 23 September 2021
Research infrastructures services advancing frontier knowledge

22 June 2021

 

23 September 2021
Implementing digital services to empower neuroscience research for health and brain inspired technology via EBRAINS 01 June 2022 21 September 2022
Interdisciplinary digital twins for modelling and simulating complex phenomena at the service of research infrastructure communities 22 June 2021 23 September 2021
R&D for the next generation of scientific instrumentation, tools and methods

19 January 2022

 

20 April 2022 

 

Research infrastructure concept development 19 January 2022

20 April 2022 

 

Deploying EOSC-Core components for FAIR

22 June 2021

 

23 September 2021
Research infrastructures services for responding to climate-related risks on the environment 22 June 2021

23 September 2021

 

Support to the European Strategy Forum on Research Infrastructures 22 June 2021

23 September 2021

 

Support to National Contact Points (NCPs) for Research Infrastructures 22 June 2021

23 September 2021

 

Consolidation of the research infrastructure landscape – Individual support for ESFRI projects

30 September 2021

 

20 January 2022
Supporting the development and coordination of activities of the EOSC Partnership

22 June 2021

 

23 September 2021 

 

Framework Partnership Agreement (FPA) for Research and Education Networks 22 June 2021 02 September 2021
Preparatory phase of new ESFRI research infrastructure projects 30 September 2021 20 January 2022
Strengthen the bilateral cooperation on research infrastructures with Africa: improving the knowledge base on climate change in Africa

22 June 2021

 

23 September 2021

 


PARTNER SEARCH

If you are looking for collaborating partners you can check Partner Search tab on Funding & Tenders Portal


FURTHER INFORMATION 

For more information and call document please click here

General Annexes


COUNTRY COORDINATOR 

Country Coordinator for this call is: TÜBİTAK

For your questions and inquiries please contact: ncpinfra@tubitak.gov.tr

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı24.06.2021 Perşembe