HİBE & FONLAR

Ufuk Avrupa Katılımın genişletilmesi ve Avrupa Araştırma Alanının güçlendirilmesi

Hibe Başlığı (İngilizce)
Horizon Europe Widening participation and strengthening the European Research Area
Bütçe
456.300.000 Avro
Sektör
BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, TEKNOLOJİ, DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
25/06/2021
Son Başvuru Tarihi
29/09/2022

İçerik (Türkçe)


KAPSAM VE AMAÇ

Ufuk Avrupa Programı kapsamındaki bu çağrı, katılımın genişletilmesini ve Avrupa Araştırma Alanının güçlendirilmesini destekleyen somut önlemler uygulayacaktır ve iki bileşene ayrılmıştır:

I: Katılımı Genişletme ve Mükemmelliği Yayma

II: Avrupa Araştırma Alanının Güçlendirilmesi

İlgili çağrı tüm çerçeve programının hedeflerine katkıda bulunarak Sütun 2'nin etkisini arttıracaktır. Çağrının coğrafi çeşitliliğe katkıda bulunması, Araştırma ve Yenilik sürecine başarılı bir şekilde dahil olmayı mümkün kılması ve gerekli kapasiteyi oluşturması, ayrıca ağ oluşturma ve mükemmelliğe yönelik faaliyetlere erişimi teşvik etmesi beklenmektedir. Çağrı kapsamında Avrupa Yenilikçi Ekosistemleri ve Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü arasında sinerji oluşturulması planlanmaktadır. Ayrıca eğitim ve araştırma arasındaki etkileşimin güçlendirilmesinin teşviki, Avrupa çapında işbirliği bağlantılarının güçlendirilmesi ve Ar-Ge ağlarının oluşturulması yoluyla araştırma sonuçlarının yayılımı ve kullanımını artıracaktır. 


Beklenen Sonuçlar

 • Genişleyen ülkelerde Araştırma ve Yenilik sistemindeki tüm aktörler için bilim ve yenilik kapasitelerinin artması, 
 • Uygun ülkelerde daha modern ve daha rekabetçi Araştırma ve Yenilik sistemlerinin yaygınlaşmasını sağlayan yapısal değişiklikler, 
 • Mevcut araştırma altyapılarının daha etkin kullanımı, 
 • AB Araştırma ve Yenilik sisteminin reformlarla yenilenmesi ve geliştirilmesi 
 • Araştırma ve yenilik ile yüksek-öğretim politikaları ve programları arasındaki sinerjinin arttırılması


UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI              

Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:

 • Avrupa Birliği Üye Devletleri,
 • Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,
 • Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler
 • Düşük ve orta gelirli ülkeler


FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu programın toplam tahmini bütçesi 456.300.000 avro’dur. 


ZAMAN ÇİZELGESİ 

  Çağrı İsmi  Açılış Tarihi Kapanış Tarihi
1 Kapsayıcı cinsiyet eşitliği planlarının uygulanması için destek 19 Ocak 2022 20 Nisan 2022
2 Açık bilim uygulamasını ödüllendirmek için araştırma ve araştırmacıların değerlendirilmesindeki değişikliklere destek 22 Haziran 2021 23 Eylül 2021
3 AB esnekliği ve geleceğe hazırlık için Ar-Ge sonuçlarının alınması ve kullanılması için bir deney alanı 19 Ocak 2022 20 Nisan 2022
4 Beyin göçünün dengeli dolaşımının teşvik edilmesi – Avrupa Araştırma Alanı Bursları 29 Haziran 2022 29 Eylül 2022
5 Ufuk Avrupa’da Fen Eğitimi için bir STE(A)M yol haritasının geliştirilmesi 22 Haziran 2021 23 Eylül 2021
6 Mükemmellik için Ekip Oluşturma 29 Haziran 2021 5 Ekim 2021
7 Cinsiyete duyarlı yenilik için Yaşayan Laboratuvarlar 19 Ocak 2022 20 Nisan 2022
8 Bilimsel sonuçların tekrarlanabilirliğini artırmak 19 Ocak 2022 20 Nisan 2022
9 Yükseköğretim Kurumlarının kurumsal dönüşümünü destekleyen Hızlandırma Hizmetleri 19 Ocak 2022 20 Nisan 2022
10 Açık ve sorumlu araştırma ve yeniliğe yönelik kurumsal ve bölgesel değişiklikleri hızlandırmak 19 Ocak 2022 20 Nisan 2022
11 Beyin göçünün dengeli dolaşımının teşvik edilmesi – Avrupa Araştırma Alanı Bursları 20 Haziran 2021 12 Ekim 2021
12 Avrupa Araştırma Alanında vatandaş bilimini desteklemek ve tanımak 22 Haziran 2021 23 Eylül 2021
13 Bilime, araştırmaya ve yeniliğe toplumsal güven 22 Haziran 2021 23 Eylül 2021
14 Etkili bir Avrupa Araştırma Alanı yetenek hattı geliştirmek 19 Ocak 2022 20 Nisan 2022
15 FP tarafından finanse edilen araştırma sonuçlarının kullanımını teşvik etmek için Standardizasyon Yükseltici 22 Haziran 2021 23 Eylül 2021
16 Yükseköğretim kurumlarının ağlarını ve çevredeki ekosistemlerle işbirliğini güçlendirmek için kapasite geliştirme 29 Haziran 2021 4 Kasım 2021
17 Üye Devletlerde Avrupa Araştırma Alanı cinsiyet eşitliği ve kapsayıcılık hedeflerinin uygulanmasını ilerletmek için politika koordinasyonu 22 Haziran 2021 23 Eylül 2021
18 Araştırma etiği ve dürüstlüğüne deneysel ve davranışsal yaklaşım 19 Ocak 2022 20 Nisan 2022
19 Politika yapıcılar için destek – Ulusal Ar-Ge programları arasında program düzeyinde işbirliği 19 Ocak 2022 20 Nisan 2022
20 Politika yapıcılar için destek – Ulusal Ar-Ge programları arasında program düzeyinde işbirliği 19 Ocak 2022 20 Nisan 2022
21 Avrupa Araştırma Alanı Merkezi konseptinin test edilmesi – pilot aşama 19 Ocak 2022 20 Nisan 2022
22 Açık erişimli kitaplar ve monograflar için uyumlu politikaların geliştirilmesini desteklemek 19 Ocak 2022 20 Nisan 2022
23 Batı Balkanlar Özelinde Eşleştirme  29 Haziran 2021 5   Ekim 2021
24 Yükseköğretim Kurumlarının ve araştırma kuruluşlarının geleneksel ve geleneksel olmayan tehditlere karşı korunması 22 Haziran 2021 23 Eylül 2021
25 Adil veri politikası ve uygulaması konusunda küresel işbirliği 22 Haziran 2021 23 Eylül 2021
26 Araştırma yöneticileri için Avrupa çapında bir eğitim ve ağ oluşturma planına doğru 22 Haziran 2021 23 Eylül 2021
27 Ar-Ge yoğun Fikri Mülkiyet yönetimi: Gelecek için senaryolar 22 Haziran 2021 23 Eylül 2021
28 Avrupa Araştırma Alanı Başlıkları 29 Haziran 2021 15 Mart 2022
29 Avrupa çapında kurumsal açık erişim yayıncılığı için kapasite geliştirme 22 Haziran 2021 23 Eylül 2021
30 Mükemmellik Merkezleri 3 Kasım 2021 15 Mart 2022
31 Innowwide Köprüleme Tesisi 19 Ocak 2022 20 Nisan 2022
32 Vatandaş bilimini Avrupa Araştırma Alanının ayrılmaz bir parçası haline getirmek için kapasite geliştirme ve aracılık ağı 22 Haziran 2021 23 Eylül 2021
33 Açık ve sorumlu araştırma ve yenilik uygulamaları konusunda eğitim geliştirmek ve pilotluk yapmak 19 Ocak 2022 20 Nisan 2022
34 Fen eğitimi için açık okullaşma ve herkes için bir öğrenme sürekliliği 19 Ocak 2022 20 Nisan 2022
35 Eşleştirme 20 Haziran 2021 18 Ocak 2022
36 Krize yanıt olarak araştırma etiği ve bütünlüğün zorlukları: koronavirüs pandemisi ve ötesi 22 Haziran 2021 23 Eylül 2021
37 Araştırma ve Yenilikte kapsayıcı cinsiyet eşitliği konusunda mükemmeliyet merkezi 22 Haziran 2021 23 Eylül 2021
38 Yeni/gelişmekte olan teknolojiler bağlamında Araştırma Etiği uzmanlığının kalitesinin güvenilirliğini ve güvenini sağlamak 22 Haziran 2021 23 Eylül 2021
39 Politika yapıcılar için destek – Ulusal Ar-Ge programları arasında program düzeyinde işbirliği 22 Haziran 2021 23 Eylül 2021
40 Açık bilim uygulamasının etkilerini modelleme ve ölçme 22 Haziran 2021 23 Eylül 2021
41 Yeni bir makro-ekonomik modelleme konseptinin uygulanması 22 Haziran 2021 23 Eylül 2021


ORTAK ARAMA

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz. 


DETAYLI BİLGİLER 

Daha detaylı bilgi ve çağrı dokümanları için lütfen tıklayınız.

Genel ekler için tıklayınız

Horizon Europe – Genel Tanıtım  


ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır. 

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ncpwidening@tubitak.gov.tr


İçerik (İngilizce)


SCOPE AND OBJECTIVES                    

This call under Horizon Europe Programme will implement concrete measures in support of Widening participation and strengthening the ERA (European Research Area) and is divided in two components: 

I: Widening Participation and Spreading Excellence;

II: Strengthening the European Research Area.

It will optimise the impact of Pillar 2 (Horizon Europe’s Pillar 2 – Global Challenges and industrial competitiveness) by contributing to the objectives of the entire framework programme. It is going to amplify geographical diversity, build the necessary capacity to allow successful participation in the Research & Innovation (R&I) process and promote networking of and access to excellence. Synergies will be pursued with the programme parts on European Innovation Ecosystems and the European Institute of Innovation & Technology (EIT). In addition, this programme part will advance the dissemination and exploitation of research results by reinforcing the interaction between education and research and strengthen collaborate links across Europe and open up European R&I networks.


Expected Impact

 • Increased science and innovation capacities for all actors in the R&I system in widening countries
 • Structural changes leading to a modernised and more competitive R&I systems in eligible countries
 • Better use of existing research infrastructures
 • Reform and Enhance the EU R&I system
 • Synergies between research & innovation and higher education policies and programmes


ELIGIBILITY & ADMISSIBILITY CRITERIA

Applications must be submitted electronically via the Funding & Tenders Portal electronic submission system (accessible via the topic page in the Search Funding & Tenders section).

To be eligible for funding, applicants must be established in one of the eligible countries:

 • the Member States of the European Union, including their outermost regions; 
 • the Overseas Countries and Territories (OCTs) linked to the Member States 
 • eligible non-EU countries: 
  • countries associated to Horizon Europe 
 • low- and middle-income countries


FUNDING & RESOURCE ALLOCATION

Total estimated budget of this action EUR 456.300.000


TIMETABLE

  Call Name Opening Date Closing Date
1 Support to the implementation of inclusive gender equality plans 19 January 2022 20 April 2022 
2 Support to changes in the assessment of research and researchers to reward the practice of open science 22 June 2021 23 September 2021
3 An experimentation space for the uptake and use of R&I results for EU resilience and future preparedness 19 January 2022 20 April 2022
4 Fostering balanced brain circulation – ERA Fellowships 29 June 2022 29 September 2022
5 Developing a STE(A)M roadmap for Science Education in Horizon Europe 22 June 2021 23 September 2021
6 Teaming for Excellence 29 June 2021 05 October 2021
7 Living Lab for gender-responsive innovation 19 January 2022 20 April 2022 
8 Increasing the reproducibility of scientific results 19 January 2022 20 April 2022
9 Acceleration Services in support of the institutional transformation of Higher Education Institutions 19 January 2022 20 April 2022 
10 Stepping-up institutional and territorial changes towards open and responsible research and innovation 19 January 2022 20 April 2022 
11 Fostering balanced brain circulation – ERA Fellowships 29 June 2021 12 October 2021 
12 Supporting and giving recognition to citizen science in the European Research Area 22 June 2021 23 September 2021 
13 Societal trust in science, research and innovation 22 June 2021 23 September 2021
14 Developing an effective ERA talent pipeline 19 January 2022 20 April 2022
15 Standardisation Booster for fostering exploitation of FP-funded research results
22 June 2021
23 September 2021
16 Capacity building to strengthen networks of higher education institutions and cooperation with surrounding ecosystems 29 June 2021 04 November 2021 
17 Policy coordination to advance the implementation of the ERA gender equality and inclusiveness objectives within Member States 22 June 2021 23 September 2021
18 The empirical and behavioural approach to research ethics and integrity 19 January 2022 20 April 2022
19 A European competence centre for science communication 19 January 2022 20 April 2022
20 Support for policy makers – Programme level collaboration between national R&I programmes 19 January 2022 20 April 2022
21 Testing of the ERA Hub concept – pilot phase 19 January 2022 20 April 2022 
22 Supporting the development of aligned policies for open access books and monographs 19 January 2022 20 April 2022 
23 Twinning Western Balkans Special 29 June 2021 05 October 2021
24 Protection of Higher Education Institutions and research organisations against conventional and non-conventional threats 22 June 2021 23 September 2021 
25 Global cooperation on FAIR data policy and practice 22 June 2021 23 September 2021
26 Towards a Europe-wide training and networking scheme for research managers 22 June 2021 23 September 2021
27 R&I intensive IP management: Scenarios for the future 22 June 2021 23 September 2021
28 ERA Chairs 29 June 2021 15 March 2022
29 Capacity-building for institutional open access publishing across Europe 22 June 2021 23 September 2021 
30 Excellence Hubs 03 November 2021 15 March 2022 
31 Innowwide Bridging Facility 19 January 2022 20 April 2022
32 A capacity-building and brokering network to make citizen science an integral part of the European Research Area 22 June 2021 23 September 2021
33 Developing and piloting training on the practice of open and responsible research and innovation 19 January 2022 20 April 2022 
34 Open schooling for science education and a learning continuum for all 19 January 2022 20 April 2022
35 Twinning 20 July 2021 18 January 2022 
36 The challenges of research ethics and integrity in response to crisis: the coronavirus pandemic and beyond 22 June 2021 23 September 2021
37 Centre of excellence on inclusive gender equality in Research & Innovation 22 June 2021 23 September 2021 
38 Ensuring reliability and trust in quality of Research Ethics expertise in the context of new/emerging technologies 22 June 2021 23 September 2021 
39 Support for policy makers – Programme level collaboration between national R&I programmes 22 June 2021 23 September 2021
40 Modelling and quantifying the impacts of open science practice 22 June 2021 23 September 2021
41 Implementation of a new macro-economic modelling concept 22 June 2021 23 September 2021


PARTNER SEARCH 

If you are looking for collaborating partners you can check Partner Search tab on Funding & Tenders Portal


FURTHER INFORMATION 

For more information and call document please click here. 

General Annexes

Horizon Europe - General Introduction 


COUNTRY COORDINATOR 

Country Coordinator for this call is: TÜBITAK

For your questions and inquiries please contact: ncpwidening@tubitak.gov.tr

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı28.06.2021 Pazartesi