HİBE & FONLAR

Ufuk Avrupa Dijital, Endüstri ve Uzay Hedef 3 - Dünya Lideri Veri ve Bilişim Teknolojileri

Hibe Başlığı (İngilizce)
Horizon Europe Digital, Industry and Space Destination 3 - World Leading Data and Computıng Technologies
Bütçe
776.400.000 Avro
Sektör
BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, TEKNOLOJİ, DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
25/06/2021
Son Başvuru Tarihi
05/04/2022

İçerik (Türkçe)


KAPSAM VE AMAÇ

Uzay çalışmaları dâhil olmak üzere dijital ve endüstriyel teknolojilerdeki ilerleme, ekonominin ve toplumun tüm sektörlerini şekillendirmekte ve endüstrinin gelişimine yön vermektedir. Sürdürülebilir bir geleceğin merkezinde olan bu çalışmalar endüstrinin gelişme biçimini dönüştürür, yeni ürünler ve hizmetler yaratır. COVID-19 salgını, AB'nin üçüncü ülkelere bağımlılıklarını azaltmak için hem teknolojiler hem de tedarik zincirleri açısından Avrupa'nın dayanıklılığını ve esnekliğini artırarak, Avrupa'nın endüstriyel tabanını güçlendirmenin gerekliliğini göstermiştir.

Bu çalışma programında 6 hedef belirlenmiştir;

 1. İklim nötr, döngüsel ve dijital üretim
 2. Dayanıklı endüstriler için kilit değer zincirlerinde artan özerklik
 3. Dünya lideri veri ve bilgi işlem teknolojileri
 4. Rekabetçilik ve Yeşil Mutabakata uygunluk için dijital ve gelişmekte olan teknolojiler
 5. Küresel uzay tabanlı altyapılar, hizmetleri, uygulamalar ve veriler geliştirmek, dağıtmak ve kullanmak konusunda açık stratejik özerklik
 6. Dijital ve endüstriyel teknolojilerin insan merkezli ve etik bir şekilde gelişimi


Faaliyet tanımları / Uygun Faaliyetler

 • Temiz ve iklim nötr, endüstriyel değer zincirleri, döngüsel ekonomi, dijital sistemler ve altyapılarda (ağlar, veri merkezleri) küresel liderlik,
 • Yenilikçi üretim ve üretim süreçleri ve bunların dijitalleştirilmesi, yeni iş modelleri, tasarım gereği sürdürülebilir ileri malzeme ve teknolojiler, 
 • Hammadde arz güvenliği ile kilit stratejik değer zincirlerinde endüstriyel liderlik ve artan özerklik,
 • Dijital ve gelecekteki tedarik zincirlerinin kilit bölümlerinde Avrupa’nın kapasitesinin güçlendirilmesi,  acil ihtiyaçlara çevik yanıtlar vererek, yeni teknolojilerin erken keşfedilmesine ve endüstriyel olarak benimsenmesine yatırım yapılması, dijital teknolojilerde ve gelecekte ortaya çıkacak teknolojilere hâkim olmak, 
 • Yeni nesil bilgi işlem - veri teknolojileri ve altyapılarının (uzay altyapısı ve verileri dâhil) geliştirilmesi ve alınmasını sağlayarak küresel olarak çekici, güvenli ve dinamik veri - çevik ekonominin desteklenmesi, 
 • AB'nin uzaya erişimi için kapasitesini güçlendirmek, kritik teknolojiler ve teçhizat için arz özerkliğini güvence altına almak ve AB'nin uzay sektörünü teşvik etmek de dâhil olmak üzere, küresel uzay tabanlı altyapılar, hizmetler, uygulamalar ve verileri tasarlama, geliştirme, dağıtma ve kullanmada açık stratejik rekabet gücü.
 • Teknolojilerin geliştirilmesine çift taraflı katılım, son kullanıcıların ve çalışanların güçlendirilmesi ve sosyal yeniliği destekleme yoluyla dijital ve endüstriyel teknolojilerin insan merkezli ve etik gelişimi.


UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI              

Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:

 • Avrupa Birliği Üye Devletleri,
 • Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,
 • Ufuk Avrupa ile ilişkili ülkeler
 • Düşük ve orta gelirli ülkeler


FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu programın toplam tahmini bütçesi 776,4 Milyon avrodur. 


ZAMAN ÇİZELGESİ 

  Çağrı İsmi  Açılış Tarihi Kapanış Tarihi
1 Edge için Geleceğin Avrupa platformları: Meta İşletim Sistemleri 22 Haziran 2021 21 Ekim 2021
2 Uyumluluk, gizliliğin korunması, yeşil ve sorumlu veri işlemleri için teknolojiler ve çözümler (Yapay Zeka, Veri ve Robotik Ortaklığı) 22 Haziran 2021 21 Ekim 2021
3 Yeni nesil bilgi işlem ve sistem teknolojileri için yol haritası 22 Haziran 2021 21 Ekim 2021
4 Veri yönetimi teknolojileri (Yapay Zeka, Veri ve Robotik Ortaklığı) 22 Haziran 2021 21 Ekim 2021
5 "Cloud-Edge-IoT" etki alanının koordinasyonu ve desteği 22 Haziran 2021 21 Ekim 2021
6 Son derece kesin sonuçlar (analiz, tahmin, karar desteği) için veri ve bilgiden yararlanma, karmaşıklığı azaltma ve iç-görüleri anlaşılır bir şekilde sunma yöntemleri 23 Kasım 2021 5 Nisan 2022
7 Veri ticareti, para kazanma, takas ve birlikte çalışabilirlik için teknolojiler ve çözümler (Yapay Zeka, Veri ve Robotik Ortaklığı) 23 Kasım 2021 5 Nisan 2022
8 Bilişsel Bulut: Buluttan Edge'e yapay zeka destekli bilgi işlem sürekliliği 23 Kasım 2021 5 Nisan 2022
9 Aşırı veri madenciliği, toplama ve analitik teknolojileri ve çözümleri 23 Kasım 2021 5 Nisan 2022
10 Merkezi olmayan zeka ve kümeler için programlama araçları 23 Kasım 2021 5 Nisan 2022

 

ORTAK ARAMA

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz. 


DETAYLI BİLGİLER 

Daha detaylı bilgi ve çağrı dokümanları için lütfen tıklayınız.


ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır. 

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ncpdis@tubitak.gov.tr


İçerik (İngilizce)


SCOPE AND OBJECTIVES

Progress in digital and industrial technologies, including in space, shape all sectors of the economy and society. They transform the way industry develops, creates new products and services, and are central to any sustainable future. The COVID-19 pandemic has shown the necessity to strengthen Europe’s industrial base, enhancing its resilience and flexibility both in terms of technologies and supply chains to reduce EU dependencies on third countries.

In this work programme, 6 destinations are identified as; 

 1. Climate neutral, circular and digitised production
 2. Increased autonomy in key strategic value chains for resilient industry
 3. World leading data and computing technologies
 4. Digital and emerging technologies for competitiveness and fit for the green deal
 5. Open strategic autonomy in developing, deploying and using global space-based infrastructures, services, applications and data
 6. A human-centred and ethical development of digital and industrial technologies


Description of the activities to be funded / Type of actions

 • Global leadership in clean and climate-neutral industrial value chains, circular economy and climate-neutral digital systems and infrastructures (networks, data centres), 
 • Innovative production and manufacturing processes and their digitisation, new business models, sustainable-by-design advanced materials and technologies. 
 • Industrial leadership and increased autonomy in key strategic value chains with security of supply in raw materials, 
 • Sovereignty in digital technologies and in future emerging enabling technologies by strengthening European capacities in key parts of digital and future supply chains, allowing agile responses to urgent needs, and by investing in early discovery and industrial uptake of new technologies.
 • Globally attractive, secure and dynamic data-agile economy by developing and enabling the uptake of the next-generation computing and data technologies and infrastructures (including space infrastructure and data), 
 • Open strategic autonomy in conceiving, developing, deploying and using global space based infrastructures, services, applications and data, including by reinforcing the EU’s independent capacity to access space, securing the autonomy of supply for critical technologies and equipment, and fostering the EU’s space sector competitiveness. 
 • A human-centred and ethical development of digital and industrial technologies, through a two-way engagement in the development of technologies, empowering end-users and workers, and supporting social innovation.


ELIGIBILITY & ADMISSIBILITY CRITERIA

To be eligible for funding, applicants must be established in one of the eligible countries, i.e.:

 • the Member States of the European Union, 
 • the Overseas Countries and Territories (OCTs) linked to the Member States, 
 • eligible non-EU countries: - countries associated to Horizon Europe, 
 • low and middle income countries. 


FUNDING & RESOURCE ALLOCATION

Overall indicative budget for this destination is 776,4 Million Euros

 

TIMETABLE

 

  Call Names   Call Opening Date Call Closing Date 
1 Future European platforms for the Edge: Meta Operating Systems (RIA) 22 June 2021 21 October 2021
2 Technologies and solutions for compliance, privacy preservation, green and responsible data operations (AI, Data and Robotics Partnership) (RIA) 22 June 2021 21 October 2021
3 Roadmap for next generation computing and systems technologies (CSA) 22 June 2021 21 October 2021
4 Technologies for data management (AI, Data and Robotics Partnership) (IA) 22 June 2021 21 October 2021
5 Coordination and Support of the ‘Cloud-Edge-IoT’ domain (CSA) 22 June 2021 21 October 2021
6 Methods for exploiting data and knowledge for extremely precise outcomes (analysis, prediction, decision support), reducing complexity and presenting insights in understandable way (RIA) 23 November 2021 05 April 2022
7 Technologies and solutions for data trading, monetizing, exchange and interoperability (AI, Data and Robotics Partnership) (IA) 23 November 2021 05 April 2022
8 Cognitive Cloud: AI-enabled computing continuum from Cloud to Edge (RIA) 23 November 2021 05 April 2022 
9 Extreme data mining, aggregation and analytics technologies and solutions (RIA) 23 November 2021 05 April 2022
10 Programming tools for decentralised intelligence and swarms  (RIA) 23 November 2021 05 April 2022


PARTNER SEARCH 

If you are looking for collaborating partners you can check Partner Search tab on Funding & Tenders Portal


FURTHER INFORMATION 

Call for Proposal Document


COUNTRY COORDINATOR 

Country Coordinator for this call is: TÜBITAK

For your questions and inquiries please contact: ncpdis@tubitak.gov.tr

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı28.06.2021 Pazartesi