HİBE & FONLAR

Ufuk Avrupa İklim, Enerji ve Hareketlilik Hedef 5 – Tüm taşıma modları için temiz ve rekabetçi çözümler

Hibe Başlığı (İngilizce)
Horizon Europe Climate, Energy and Mobility Destination 5 – Clean, and competitive solutions for all transport modes
Bütçe
1.517.000.000 Avro
Sektör
BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, ÇEVRE VE İKLİM, TEKNOLOJİ, DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
05/07/2021
Son Başvuru Tarihi
26/04/2022

İçerik (Türkçe)


KAPSAM VE AMAÇ

Bu kümelenmenin kapsayıcı itici gücü, iklim nötr bir Avrupa’ya ulaşmak amacıyla 2050 yılına kadar yeşil ve dijital geçişleri ve buna bağlı olarak ekonomi, endüstri ve toplumun dönüşümünü hızlandırmaktır. Bu dönüşüm, en geç 2050 yılına kadar enerji ve ulaşım sektörlerinin sera gazı nötr bir yapıya geçişini kapsarken, bu sektörlerin rekabet edebilirliklerini, dayanıklılıklarını ve bireyler için faydasını da artırır.

Bu çalışma programının faaliyetleri, Paris Anlaşması ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini de desteklemektedir. Faaliyetlerin; daha fazla istihdam yaratması, ekonomik ve sosyal dönüşümü hızlandırması, daha hızlı dijitalleşmeye ve yeniliğe dayalı kapsayıcı büyümeyi sağlaması; böylelikle Avrupa'nın Covid-19 krizi sonrasında toparlanmasına yardımcı olması beklenmektedir. Dolayısıyla Yeşil Mutabakat önceliklerine doğrudan katkıda bulunulması, dijital çağa uygun bir Avrupa ve bireylerin faydasına olan bir ekonomi hedeflenmektedir. 

Bu çalışma programında 6 hedef belirlenmiştir;

 1. İklim Nötr Dönüşüme Yönelik İklim Bilimleri ve Müdahaleleri 
 2. İklim geçişi için sektörler arası çözümler
 3. Sürdürülebilir, güvenli ve rekabetçi enerji arzı
 4. Verimli, sürdürülebilir ve kapsayıcı enerji kullanımı
 5. Tüm ulaşım modları için temiz ve rekabetçi çözümler
 6. Güvenli Esnek Ulaşım, yolcular ve mallar için Akıllı Mobilite hizmetleri


Beklenen sonuçlar

 • İleri iklim bilimleri, iklim değişikliğine karşı yol haritaları, müdahaleler (azaltma ve uyum) ve davranışsal dönüşümler aracılığıyla iklim nötr ve dirençli bir toplum ile ekonomiye geçişin sağlanması, 
 • Enerji ve ulaşım sektörlerinin yenilikçi ve ortak çözümlerle kolaylaştırılan iklim nötrlüğe temiz ve sürdürülebilir geçiş sağlaması
 • Yüksek performanslı yenilenebilir enerji çözümlerine dayalı akıllı şebekeler ve enerji sistemleri için yeni çözümler üretilmesi, sürdürülebilir, güvenli ve rekabetçi enerji temini
 • Temiz enerji sistemleri ve geçişleri aracılığıyla herkes için verimli ve sürdürülebilir enerjinin sağlanması
 • AB taşımacılık sektörünün küresel rekabet gücünü artırırken, tüm ulaşım türlerinde temiz çözümlerle iklime zarar vermeyen ve çevre dostu hareketliliğin desteklenmesi 
 • Dijital teknolojiler ve gelişmiş uydu navigasyon hizmetleri dahil olmak üzere kullanıcı merkezli teknolojiler ve hizmetler sayesinde güvenli ve kapsayıcı iklim nötr ve sürdürülebilir hareketlilik sistemleri 


UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI              

Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:

 • Avrupa Birliği Üye Devletleri,
 • Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,
 • Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler
 • Düşük ve orta gelirli ülkeler


FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu programın toplam tahmini bütçesi 1.517.000.000 avrodur. 


ZAMAN ÇİZELGESİ

  Çağrı İsmi  Açılış Tarihi Kapanış Tarihi
1 Yenilikçi yerleşik enerji tasarrufu çözümleri (Sıfır Emisyonlu Su Taşımacılığı Ortaklığı) 24 Haziran 2021 14 Eylül 2021
2 Nextgen araç: Bölgesel orta boy yük taşımacılığı için yenilikçi sıfır emisyonlu BEV mimarileri (2SIFIR) 24 Haziran 2021 14 Eylül 2021
3 Hem mevcut hem de yeni gemilerde her koşulda LNG motorlarından metan kaymasının değerlendirilmesi ve önlenmesi (Sıfır Emisyonlu Su Taşımacılığı Ortaklığı) 24 Haziran 2021 14 Eylül 2021
4 CSA, su kaynaklı sürdürülebilir yakıt dağıtım senaryolarını tanımlar (Sıfır Emisyonlu Su Taşımacılığı Ortaklığı) 24 Haziran 2021 14 Eylül 2021
5 Birden fazla yakıtla artan verimlilik için kojenerasyon ve kombine çevrim çözümlerini kullanarak çok yüksek güçlü yakıt hücrelerinin gemi tasarımına tam entegrasyonunu sağlamak (Sıfır Emisyonlu Su Taşımacılığı Ortaklığı) 24 Haziran 2021 14 Eylül 2021
6 Nextgen EV bileşenleri: Gelişmiş güç elektroniği ve ilgili kontrollerin entegrasyonu (2SIFIR) 24 Haziran 2021 14 Eylül 2021
7 Ulaştırma Araştırması alanında yaygınlaştırma etkinlikleri için destek 24 Haziran 2021 14 Eylül 2021
8 Tasarım, üretim, entegrasyon ve bakımda yeni nesil dijital uçak dönüşümü 24 Haziran 2021 14 Eylül 2021
9 L kategorisi araçların gerçek sürüş koşullarından kaynaklanan gürültü ve partikül emisyonlarının değerlendirilmesi 24 Haziran 2021 14 Eylül 2021
10 Egzoz borusu ve freni kirleten emisyonlar için uygun maliyetli ve uyarlanabilir güçlendirme çözümlerinin geliştirilmesi ve gösterilmesi 24 Haziran 2021 14 Eylül 2021
11 Hiper güçlü gemi akü şarj sistemi (Sıfır Emisyonlu Su Taşımacılığı Ortaklığı) 24 Haziran 2021 14 Eylül 2021
12 Toplu dağıtım koşullarında optimize edilmiş Akıllı EV Şarjı ve V2G esnekliği elde etmek için sistem yaklaşımı (2SIFIR) 24 Haziran 2021 14 Eylül 2021
13 2050 yılına kadar iklim nötrlüğüne yönelik sera gazı havacılık emisyonlarını azaltma teknolojileri 24 Haziran 2021 14 Eylül 2021
14 Büyük bir temiz amonyak deniz motorunun uygulanabilirliğinin kanıtlanması (Sıfır Emisyonlu Su Taşımacılığı Ortaklığı) 24 Haziran 2021 14 Eylül 2021
15 Sürdürülebilir döngüsellik için LCA ve tasarım - sıfır emisyonlu mobilite çözümleri ve ilgili pil değer zinciri için bütünsel yaklaşım (2SIFIR& Piller Ortaklığı) 24 Haziran 2021 14 Eylül 2021
16 Büyük miktarlarda amonyak ve hidrojen yakıtlarının gemilerde güvenli ve verimli bir şekilde depolanmasını ve entegrasyonunu sağlamak (Sıfır Emisyonlu Su Taşımacılığı Ortaklığı) 24 Haziran 2021 14 Eylül 2021
17 Yeşil gemi operasyonlarını mümkün kılmak için Dijital İkiz modeller (Sıfır Emisyonlu Su Taşımacılığı Ortaklığı) 24 Haziran 2021 14 Eylül 2021
18 Tamamen akülü elektrikli ve hibrit gemilerde elektrik enerjisi depolama sistemlerinden yararlanma ve büyük akülü elektrik gücünü daha iyi optimize etme (Sıfır Emisyonlu Su Taşımacılığı Ortaklığı) 2 Aralık 2021 26 Nisan 2022
19 Sessiz ve ultra düşük yerel hava kirliliğine sahip bir uçağa doğru 2 Aralık 2021 26 Nisan 2022
20 Avrupa'da kirli havanın önlenmesi: Motordan yayılan uçucu, yarı uçucu ve ikincil parçacıkların hava kalitesi üzerindeki etkisi 2 Aralık 2021 26 Nisan 2022
21 Gemi inşası için hesaplama araçları 2 Aralık 2021 26 Nisan 2022
22 AB politikalarını ve girişimlerini destekleyen Avrupa Havacılık Araştırma Politikası 2 Aralık 2021 26 Nisan 2022
23 Verimli ve ekonomik çalışma için HDV (BEV ve FCEV) için modüler çoklu güç aktarma organlı sıfır emisyon sistemleri (2SIFIR) 2 Aralık 2021 26 Nisan 2022
24 Otonom, su yoluyla taşınan yük besleyici döngü hizmeti aracılığıyla kesintisiz güvenli lojistik 2 Aralık 2021 26 Nisan 2022
25 Avrupa'da ve Dünya'da Karayolu Taşımacılığı araştırma ve yenilik yayılımını ve uygulamasını teşvik etmek 2 Aralık 2021 26 Nisan 2022
26 Yeni havacılık iş modelleri, hizmetler, ortaya çıkan küresel tehditler ve endüstriyel rekabet gücü için dijital havacılık teknolojileri 2 Aralık 2021 26 Nisan 2022
27 Deniz taşımacılığı için yenilenebilir enerjiden yararlanma, özellikle rüzgâr enerjisi potansiyeline odaklanma (Sıfır Emisyonlu Su Taşımacılığı Ortaklığı) 2 Aralık 2021 26 Nisan 2022
28 Nextgen EV bileşenleri: Döngüsellik ve nadir kaynakların düşük kullanımı için yüksek verimli ve düşük maliyetli elektrik motorları (2SIFIR) 2 Aralık 2021 26 Nisan 2022
29 İklim dostu toplu taşımayı güçlendirmek için yeni nesil tam elektrikli kentsel ve kent çevresi Otobüs Hızlı Transit sistemleri (2SIFIR) 2 Aralık 2021 26 Nisan 2022
30 Mevcut filonun güçlendirme yoluyla daha yeşil operasyonlara dönüştürülmesi (Sıfır Emisyonlu Su Taşımacılığı Ortaklığı) 2 Aralık 2021 26 Nisan 2022
31 Gemilerde yenilikçi enerji depolama sistemleri (Sıfır Emisyonlu Su Taşımacılığı Ortaklığı) 2 Aralık 2021 26 Nisan 2022

               

ORTAK ARAMA

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz. 


DETAYLI BİLGİLER 

Daha detaylı bilgi ve çağrı dokümanları için lütfen tıklayınız.


ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır. 

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ncpcem@tubitak.gov.tr 


İçerik (İngilizce)


SCOPE AND OBJECTIVES

The overarching driver for this cluster is to accelerate the twin green and digital transitions and associated transformation of our economy, industry and society with a view to achieving climate neutrality in Europe by 2050. This encompasses the transition to greenhouse gas neutrality of the energy and mobility sectors by 2050 at the latest (as well as that of other sectors not covered by this cluster), while boosting their competitiveness, resilience, and utility for citizens and society. 

Activities of this work programme support the implementation of the Paris Agreement and the United Nations Sustainable Development Goals. By creating more jobs, accelerating economic and social transformation, faster digitalisation and by generating innovation-based and inclusive growth, activities will aid Europe’s recovery in the wake of the Covid-19 crisis, contributing directly to the Commission priorities of a European Green Deal, a Europe fit for the digital age, and an economy that works for the people. 

In this work programme, 6 destinations are identified as; 

 1. Climate sciences and responses for the transformation towards climate neutrality
 2. Cross-sectoral solutions for the climate transition
 3. Sustainable, secure and competitive energy supply
 4. Efficient, sustainable and inclusive energy use
 5. Clean and competitive solutions for all transport modes
 6. Safe Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods


Expected Impact 

 • Transition to a climate-neutral and resilient society and economy enabled through advanced climate science, pathways and responses to climate change (mitigation and adaptation) and behavioural transformations
 • Clean and sustainable transition of the energy and transport sectors towards climate neutrality facilitated by innovative crosscutting solutions
 • More efficient, clean, sustainable, secure and competitive energy supply through new solutions for smart grids and energy systems based on more performant renewable energy solutions
 • Efficient and sustainable use of energy, accessible for all is ensured through a clean energy system and a just transition
 • Towards climate-neutral and environmental friendly mobility through clean solutions across all transport modes while increasing global competitiveness of the EU transport sector
 • Safe, seamless, smart, inclusive, resilient, climate neutral and sustainable mobility systems for people and goods thanks to user-centric technologies and services including digital technologies and advanced satellite navigation services


ELIGIBILITY & ADMISSIBILITY CRITERIA

To be eligible for funding, applicants must be established in one of the eligible countries, i.e.:

 • the Member States of the European Union, 
 • the Overseas Countries and Territories (OCTs) linked to the Member States, 
 • eligible non-EU countries: - countries associated to Horizon Europe, 
 • low and middle income countries. 


FUNDING & RESOURCE ALLOCATION

Overall indicative budget for Climate, Energy and Mobility is EUR 1.517.000.000


TIMETABLE

  Call Names   Call Opening Date Call Closing Date 
1 Innovative on-board energy saving solutions (ZEWT Partnership) 24 June 2021 14 September 2021
2 Nextgen vehicles: Innovative zero emission BEV architectures for regional medium freight haulage (2ZERO) 24 June 2021 14 September 2021
3 Assessing and preventing methane slip from LNG engines in all conditions within both existing and new vessels (ZEWT Partnership) 24 June 2021 14 September 2021
4 CSA identifying waterborne sustainable fuel deployment scenarios (ZEWT Partnership) 24 June 2021 14 September 2021
5 Enabling the full integration of very high power fuel cells in ship design using co-generation and combined cycle solutions for increased efficiency with multiple fuels (ZEWT Partnership) 24 June 2021 14 September 2021 
6 Nextgen EV components: Integration of advanced power electronics and associated controls (2ZERO) 24 June 2021 14 September 2021
7 Support for dissemination events in the field of Transport Research 24 June 2021 14 September 2021
8 Next generation digital aircraft transformation in design, manufacturing, integration and maintenance 24 June 2021 14 September 2021
9 Assessment of noise and particle emissions of L category vehicles from real driving conditions 24 June 2021 14 September 202
10 Development and demonstration of cost affordable and adaptable retrofit solutions for tailpipe and brake polluting emissions 24 June 2021 14 September 2021
11 Hyper powered vessel battery charging system (ZEWT Partnership) 24 June 2021 14 September 2021
12 System approach to achieve optimised Smart EV Charging and V2G flexibility in mass-deployment conditions (2ZERO) 24 June 2021 14 September 2021 
13 Greenhouse gas aviation emissions reduction technologies towards climate neutrality by 2050 24 June 2021 14 September 2021
14 Proving the feasibility of a large clean ammonia marine engine (ZEWT Partnership) 24 June 2021 14 September 2021
15 LCA and design for sustainable circularity - holistic approach for zero-emission mobility solutions and related battery value chain (2ZERO & Batteries Partnership) 24 June 2021 14 September 2021
16 Enabling the safe and efficient on-board storage and integration within ships of large quantities of ammonia and hydrogen fuels (ZEWT Partnership) 24 June 2021 14 September 2021
17 Digital Twin models to enable green ship operations (ZEWT Partnership) 24 June 2021 14 September 2021
18 Exploiting electrical energy storage systems and better optimising large battery electric power within fully battery electric and hybrid ships (ZEWT Partnership) 02 December 2021 26 April 2022 
19 Towards a silent and ultra-low local air pollution aircraft 02 December 2021 26 April 2022
20 Prevent smog episodes in Europe: Air quality impact of engine-emitted volatile, semi volatile and secondary particles 02 December 2021 26 April 2022 
21 Computational tools for shipbuilding 02 December 2021 26 April 2022 
22 European Aviation Research Policy in support to EU policies and initiatives 02 December 2021 26 April 2022
23 Modular multi-powertrain zero-emission systems for HDV (BEV and FCEV) for efficient and economic operation (2ZERO) 02 December 2021 26 April 2022 
24 Seamless safe logistics through an autonomous waterborne freight feeder loop service 02 December 2021 26 April 2022
25 Stimulating Road Transport research and innovation dissemination and implementation in Europe and around the World 02 December 2021 26 April 2022 
26 Digital aviation technologies for new aviation business models, services, emerging global threats and industrial competitiveness 02 December 2021 26 April 2022 
27 Exploiting renewable energy for shipping, in particular focusing on the potential of wind energy (ZEWT Partnership) 02 December 2021

26 April 2022 

 

28 Nextgen EV components: High efficiency and low cost electric motors for circularity and low use of rare resources (2ZERO) 02 December 2021 26 April 2022
29 New generation of full electric urban and peri-urban Bus Rapid Transit systems to strengthen climate-friendly mass transport (2ZERO) 02 December 2021 26 April 2022
30 Transformation of the existing fleet towards greener operations through retrofitting (ZEWT Partnership) 02 December 2021 26 April 2022
31 Innovative energy storage systems on-board vessels (ZEWT Partnership) 02 December 2021 26 April 2022 


PARTNER SEARCH 

If you are looking for collaborating partners you can check Partner Search tab on Funding & Tenders Portal


FURTHER INFORMATION 

Call for Proposal Document


COUNTRY COORDINATOR 

Country Coordinator for this call is: TÜBITAK

For your questions and inquiries please contact: ncpcem@tubitak.gov.tr

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı05.07.2021 Pazartesi