HİBE & FONLAR

Ufuk Avrupa İklim, Enerji ve Hareketlilik Hedef 6 - Güvenli Esnek Ulaşım, yolcular ve mallar için Akıllı Hareketlilik hizmetleri

Hibe Başlığı (İngilizce)
Horizon Europe Climate, Energy and Mobility Destination 6 – Safe Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods
Bütçe
1.517.000.000 Avro
Sektör
BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, ÇEVRE VE İKLİM, TEKNOLOJİ, DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
05/07/2021
Son Başvuru Tarihi
06/09/2022

İçerik (Türkçe)


KAPSAM VE AMAÇ

Bu kümelenmenin kapsayıcı itici gücü, iklim nötr bir Avrupa’ya ulaşmak amacıyla 2050 yılına kadar yeşil ve dijital geçişleri ve buna bağlı olarak ekonomi, endüstri ve toplumun dönüşümünü hızlandırmaktır. Bu dönüşüm, en geç 2050 yılına kadar enerji ve ulaşım sektörlerinin sera gazı nötr bir yapıya geçişini kapsarken, bu sektörlerin rekabet edebilirliklerini, dayanıklılıklarını ve bireyler için faydasını da artırır.

Bu çalışma programının faaliyetleri, Paris Anlaşması ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini de desteklemektedir. Faaliyetlerin; daha fazla istihdam yaratması, ekonomik ve sosyal dönüşümü hızlandırması, daha hızlı dijitalleşmeye ve yeniliğe dayalı kapsayıcı büyümeyi sağlaması; böylelikle Avrupa'nın Covid-19 krizi sonrasında toparlanmasına yardımcı olması beklenmektedir. Dolayısıyla Yeşil Mutabakat önceliklerine doğrudan katkıda bulunulması, dijital çağa uygun bir Avrupa ve bireylerin faydasına olan bir ekonomi hedeflenmektedir. 

Bu çalışma programında 6 hedef belirlenmiştir;

 1. İklim Nötr Dönüşüme Yönelik İklim Bilimleri ve Müdahaleleri
 2. İklim geçişi için sektörler arası çözümler
 3. Sürdürülebilir, güvenli ve rekabetçi enerji arzı
 4. Verimli, sürdürülebilir ve kapsayıcı enerji kullanımı
 5. Tüm ulaşım modları için temiz ve rekabetçi çözümler
 6. Güvenli Esnek Ulaşım, yolcular ve mallar için Akıllı Hareketlilik hizmetleri


Beklenen sonuçlar

 • İleri iklim bilimleri, iklim değişikliğine karşı yol haritaları, müdahaleler (azaltma ve uyum) ve davranışsal dönüşümler aracılığıyla iklim nötr ve dirençli bir toplum ile ekonomiye geçişin sağlanması, 
 • Enerji ve ulaşım sektörlerinin yenilikçi ve ortak çözümlerle kolaylaştırılan iklim nötrlüğe temiz ve sürdürülebilir geçiş sağlaması
 • Yüksek performanslı yenilenebilir enerji çözümlerine dayalı akıllı şebekeler ve enerji sistemleri için yeni çözümler üretilmesi, sürdürülebilir, güvenli ve rekabetçi enerji temini
 • Temiz enerji sistemleri ve geçişleri aracılığıyla herkes için verimli ve sürdürülebilir enerjinin sağlanması
 • AB taşımacılık sektörünün küresel rekabet gücünü artırırken, tüm ulaşım türlerinde temiz çözümlerle iklime zarar vermeyen ve çevre dostu hareketliliğin desteklenmesi 
 • Dijital teknolojiler ve gelişmiş uydu navigasyon hizmetleri dahil olmak üzere kullanıcı merkezli teknolojiler ve hizmetler sayesinde güvenli ve kapsayıcı iklim nötr ve sürdürülebilir hareketlilik sistemleri 


UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI              

Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:

 • Avrupa Birliği Üye Devletleri,
 • Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,
 • Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler
 • Düşük ve orta gelirli ülkeler


FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu programın toplam tahmini bütçesi 1.517.000.000 avrodur. 


ZAMAN ÇİZELGESİ

  Çağrı İsmi  Açılış Tarihi Kapanış Tarihi
1 Siber güvenli ve esnek Bağlantılı, İşbirlikçi ve Otomatik Hareketlilik (Bağlantılı, İşbirlikçi ve Otomatik Hareketlilik Ortaklığı-CCAM) 24 Haziran 2021 19 Ekim 2021
2 Sosyo-ekonomik ve çevresel etkilerin analizi ve ihtiyaçlara dayalı Bağlantılı, İşbirlikçi ve Otomatik Hareketlilik çözümleri (Bağlantılı, İşbirlikçi ve Otomatik Hareketlilik Ortaklığı-CCAM)  için toplumsal, vatandaş ve kullanıcı yönlerinin değerlendirilmesi 24 Haziran 2021 19 Ekim 2021
3 Afrika'daki düşük ve orta gelirli ülkelerde yol güvenliğinin radikal bir şekilde iyileştirilmesi 24 Haziran 2021 19 Ekim 2021
4 Gelecekteki trafik sisteminde güvenli hafif araçların ve geliştirilmiş güvenli insan-teknoloji etkileşiminin test edilmesi 24 Haziran 2021 19 Ekim 2021
5 Son kilometreyi yeşile çevirmek ve karayolu taşımacılığını optimize etmek için yeni teslimat yöntemleri ve iş/işletme modelleri 24 Haziran 2021 19 Ekim 2021
6 Fiziksel ve Dijital Altyapı, Bağlantı ve İşbirliği, Bağlantılı, İşbirlikçi ve Otomatik Hareketliliğin etkinleştirilmesi ve desteklenmesi (Bağlantılı, İşbirlikçi ve Otomatik Hareketlilik Ortaklığı-CCAM) 24 Haziran 2021 19 Ekim 2021
7 Esneklik, hizmet görünürlüğü artırmak ve ortalama yük taşımacılığı maliyetini azaltmak için daha verimli ve etkili çok modlu yük taşımacılığı  24 Haziran 2021 19 Ekim 2021
8 Havacılıkta güvenli otomasyon ve insan faktörleri – akıllı bütünleşme ve yardım 24 Haziran 2021 19 Ekim 2021
9 Karmaşık çevre koşullarını ele alan daha güçlü ve güvenilir yerleşik algılama ve karar verme teknolojileri (Bağlantılı, İşbirlikçi ve Otomatik Hareketlilik Ortaklığı-CCAM) 24 Haziran 2021 19 Ekim 2021
10 Büyük yolcu gemilerinde enfeksiyonun kontrol edilmesi  24 Haziran 2021 19 Ekim 2021
11 İç su yollarına odaklanan, iklime dayanıklı ve çevresel açıdan sürdürülebilir ulaşım altyapısı 24 Haziran 2021 19 Ekim 2021
12 Bağlantılı, İşbirlikçi ve Otomatik Hareketlilik Ortaklığı sistemlerinin güvenlik doğrulaması için ortak yaklaşımlar  24 Haziran 2021 19 Ekim 2021
13 Avrupa'da ve AB çapında bilgi tabanında büyük ölçekli pilot uygulamaların daha iyi koordinasyonu için çerçeve  24 Haziran 2021 19 Ekim 2021
14 Yıkıcı olaylara (salgınlar dahil) karşı dayanıklı ve yeşil yük taşımacılığı ve lojistik ağları için yeni kavramlar ve yaklaşımlar 28 Nisan 2022 6 Eylül 2022
15 Daha güvenli seyir, konteyner yangınlarıyla mücadele 14 Ekim 2021 12 Ocak 2022
16 Kentsel lojistik ve planlama: kentsel navlun dijitalleştirilmesi de dâhil olmak üzere kentsel navlun üretimi ve talebini öngörmek 28 Nisan 2022 6 Eylül 2022
17 Yapay Zekâ: Bağlantılı, İşbirlikçi ve Otomatik Hareketlilik (Bağlantılı, İşbirlikçi ve Otomatik Hareketlilik Ortaklığı) için açıklanabilir ve güvenilir kavramlar, teknikler ve modeller 14 Ekim 2021 12 Ocak 2022
18 Ulaşım altyapısından kaynaklanan sıfır emisyonla inşaat, bakım ve hizmetten çıkarmanın akıllı ve verimli yolları 28 Nisan 2022 6 Eylül 2022
19 Önümüzdeki on yıl için yeni ve paylaşılan mobilite hizmetlerinin dağıtımını hızlandırmak 28 Nisan 2022 6 Eylül 2022
20 Yolcuların ve yük taşımacılığının sorunsuz kapıdan kapıya hareketliliği için gelişmiş multimodal ağ ve trafik yönetimi 28 Nisan 2022 6 Eylül 2022
21 Esnek, sürdürülebilir ve daha verimli ulaşım operasyonları için akıllı uygulama 28 Nisan 2022 6 Eylül 2022
22 Hassas yol kullanıcıları için kestirimci güvenlik değerlendirme çerçevesi ve daha güvenli kentsel ortam 14 Ekim 2021 12 Ocak 2022
23 Yüksek düzeyde otomatikleştirilmiş araçların güvenliğini sağlamak için güvenilir yolcu koruma teknolojileri ve İnsan-makine ara-yüzü çözümleri (Bağlantılı, İşbirlikçi ve Otomatik Hareketlilik Ortaklığı) 14 Ekim 2021 12 Ocak 2022
24 Bağlantılı, İşbirlikçi ve Otomatik Hareketlilik çözümlerinin performansını insan tahrikli araçlara kıyasla değerlendirmek için insan davranış modeli 14 Ekim 2021 12 Ocak 2022
25 Yük akışlarını optimize etmek ve lojistiği iklim nötrlüğüne yönlendirmek için operasyonel bağlantı yoluyla lojistik ağların entegrasyonu ve uyumlaştırılması 28 Nisan 2022 6 Eylül 2022
26 Daha dayanıklı uçak ve artan sürdürülebilirlik 14 Ekim 2021 12 Ocak 2022
27 Filo ve trafik yönetim sistemlerine Bağlantılı, Kooperatif ve Otomatik Hareketlilik hizmetlerinin bütünleştirilmesi (Bağlantılı, İşbirlikçi ve Otomatik Hareketlilik Ortaklığı) 14 Ekim 2021 12 Ocak 2022
28 İnsanlar ve mallar için bütünleşmiş paylaşımlı otomatik mobilite çözümleri için gösterge çözümleri (Bağlantılı, İşbirlikçi ve Otomatik Hareketlilik Ortaklığı) 14 Ekim 2021 12 Ocak 2022

               

ORTAK ARAMA

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz. 


DETAYLI BİLGİLER 

Daha detaylı bilgi ve çağrı dokümanları için lütfen tıklayınız.


ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır. 

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ncpcem@tubitak.gov.tr 


İçerik (İngilizce)


SCOPE AND OBJECTIVES

The overarching driver for this cluster is to accelerate the twin green and digital transitions and associated transformation of our economy, industry and society with a view to achieving climate neutrality in Europe by 2050. This encompasses the transition to greenhouse gas neutrality of the energy and mobility sectors by 2050 at the latest (as well as that of other sectors not covered by this cluster), while boosting their competitiveness, resilience, and utility for citizens and society. 

Activities of this work programme support the implementation of the Paris Agreement and the United Nations Sustainable Development Goals. By creating more jobs, accelerating economic and social transformation, faster digitalisation and by generating innovation-based and inclusive growth, activities will aid Europe’s recovery in the wake of the Covid-19 crisis, contributing directly to the Commission priorities of a European Green Deal, a Europe fit for the digital age, and an economy that works for the people. 

In this work programme, 6 destinations are identified as; 

 1. Climate sciences and responses for the transformation towards climate neutrality
 2. Cross-sectoral solutions for the climate transition
 3. Sustainable, secure and competitive energy supply
 4. Efficient, sustainable and inclusive energy use
 5. Clean and competitive solutions for all transport modes
 6. Safe Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods


Expected Impact 

 • Transition to a climate-neutral and resilient society and economy enabled through advanced climate science, pathways and responses to climate change (mitigation and adaptation) and behavioural transformations
 • Clean and sustainable transition of the energy and transport sectors towards climate neutrality facilitated by innovative crosscutting solutions
 • More efficient, clean, sustainable, secure and competitive energy supply through new solutions for smart grids and energy systems based on more performant renewable energy solutions
 • Efficient and sustainable use of energy, accessible for all is ensured through a clean energy system and a just transition
 • Towards climate-neutral and environmental friendly mobility through clean solutions across all transport modes while increasing global competitiveness of the EU transport sector
 • Safe, seamless, smart, inclusive, resilient, climate neutral and sustainable mobility systems for people and goods thanks to user-centric technologies and services including digital technologies and advanced satellite navigation services


ELIGIBILITY & ADMISSIBILITY CRITERIA

To be eligible for funding, applicants must be established in one of the eligible countries, i.e.:

 • the Member States of the European Union, 
 • the Overseas Countries and Territories (OCTs) linked to the Member States, 
 • eligible non-EU countries: - countries associated to Horizon Europe, 
 • low and middle income countries. 


FUNDING & RESOURCE ALLOCATION

Overall indicative budget for Climate, Energy and Mobility is EUR 1.517.000.000


TIMETABLE

  Call Names   Call Opening Date Call Closing Date 
1 Cyber secure and resilient CCAM (CCAM Partnership) 24 June 2021 19 October 2021
2 Analysis of socio-economic and environmental impacts and assessment of societal, citizen and user aspects for needs based CCAM solutions (CCAM Partnership) 24 June 2021 19 October 2021
3 Radical improvement of road safety in low and medium income countries in Africa 24 June 2021 19 October 2021
4 Testing safe lightweight vehicles and improved safe human-technology interaction in the future traffic system 24 June 2021 19 October 2021
5 New delivery methods and business/operating models to green the last mile and optimise road transport 24 June 2021 19 October 2021
6 Physical and Digital Infrastructure (PDI), connectivity and cooperation enabling and supporting CCAM (CCAM Partnership) 24 June 2021 19 October 2021 
7 More efficient and effective multimodal freight transport nodes to increase flexibility, service visibility and reduce the average cost of freight transport 24 June 2021 19 October 2021
8 Safe automation and human factors in aviation – intelligent integration and assistance 24 June 2021 19 October 2021 
9 More powerful and reliable on-board perception and decision-making technologies addressing complex environmental conditions (CCAM Partnership) 24 June 2021 19 October 2021
10 Controlling infection on large passenger ships 24 June 2021 19 October 2021
11 Climate resilient and environmentally sustainable transport infrastructure, with a focus on inland waterways 24 June 2021 19 October 2021
12 Common approaches for the safety validation of CCAM systems (CCAM Partnership) 24 June 2021 19 October 2021
13 Framework for better coordination of large-scale demonstration pilots in Europe and EU-wide knowledge base (CCAM Partnership) 24 June 2021 19 October 2021
14 New concepts and approaches for resilient and green freight transport and logistics networks against disruptive events (including pandemics) 28 April 2022 06 September 2022
15 Safer navigation and tackling containership fires 14 October 2021 12 January 2022
16 Urban logistics and planning: anticipating urban freight generation and demand including digitalisation of urban freight 28 April 2022 06 September 2022
17 Artificial Intelligence (AI): Explainable and trustworthy concepts, techniques and models for CCAM (CCAM Partnership) 14 October 2021 12 January 2022
18 Smart and efficient ways to construct, maintain and decommission with zero emissions from transport infrastructure 28 April 2022 06 September 2022
19 Accelerating the deployment of new and shared mobility services for the next decade 28 April 2022 06 September 2022
20 Advanced multimodal network and traffic management for seamless door-to-door mobility of passengers and freight transport 28 April 2022 06 September 2022
21 Smart enforcement for resilient, sustainable and more efficient transport operations 28 April 2022 06 September 2022 
22 Predictive safety assessment framework and safer urban environment for vulnerable road users 14 October 2021 12 January 2022
23 Reliable occupant protection technologies and HMI solutions to ensure the safety of highly automated vehicles (CCAM Partnership) 14 October 2021 12 January 2022
24 Human behavioural model to assess the performance of CCAM solutions compared to human driven vehicles (CCAM Partnership) 14 October 2021 12 January 2022
25 Logistics networks integration and harmonisation through operational connectivity to optimise freight flows and drive logistics to climate neutrality 28 April 2022 06 September 2022 
26 More resilient aircraft and increased survivability 14 October 202 12 January 2022
27 Integrate CCAM services in fleet and traffic management systems (CCAM Partnership) 14 October 2021 12 January 2022
28 European demonstrators for integrated shared automated mobility solutions for people and goods (CCAM Partnership) 14 October 2021 12 January 2022 


PARTNER SEARCH 

If you are looking for collaborating partners you can check Partner Search tab on Funding & Tenders Portal


FURTHER INFORMATION 

Call for Proposal Document


COUNTRY COORDINATOR 

Country Coordinator for this call is: TÜBITAK

For your questions and inquiries please contact: ncpcem@tubitak.gov.tr

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı05.07.2021 Pazartesi