HİBE & FONLAR

Ufuk Avrupa Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre Hedef 2 - Birincil üretimden tüketime kadar adil, sağlıklı ve çevre dostu gıda sistemleri

Hibe Başlığı (İngilizce)
Horizon Europe Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment Destination 2 – Fair, healthy and environment-friendly food systems from primary production to consumption
Bütçe
1.020.530.000 Avro
Sektör
BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, ÇEVRE VE İKLİM, TEKNOLOJİ, DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
09/07/2021
Son Başvuru Tarihi
15/02/2022

İçerik (Türkçe)


KAPSAM VE AMAÇ

Ufuk Avrupa programı Küme 6 kapsamında;  çevresel, sosyal ve ekonomik hedefleri geliştirmek ve dengelemek,  insani ekonomik faaliyetleri sürdürülebilir hale getirmek hususlarında fırsatlar sunulmaktadır. Bu nedenle Küme 6’nın temel yaklaşımı; AB'nin iklim hedeflerine ulaşması ve gıda ile su güvenliğini sağlamasının yanı sıra çevresel bozulmayı azaltmak, biyolojik çeşitliliğin azalmasını durdurmak veya tersine çevirmek ve doğal kaynakları daha iyi yönetmek için AB ekonomisinde ve toplumunda dönüştürücü bir değişim yaratmaktır.

Bu çalışma programında 7 hedef belirlenmiştir;

 1. Biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetleri
 2. Birincil üretimden tüketime kadar adil, sağlıklı ve çevre dostu gıda sistemleri
 3. Döngüsel ekonomi ve biyoekonomi sektörleri
 4. Temiz çevre ve sıfır kirlilik
 5. İklim eylemi için kara, okyanus ve su
 6. Esnek, kapsayıcı, sağlıklı ve yeşil kırsal alanlar, kıyılar ve kentsel topluluklar
 7. Yeşil Mutabakatı destekleyen yenilikçi yönetişim, çevresel gözlemler ve dijital çözümle


Beklenen sonuçlar

 • Bütünleşme ve açık verilerin kullanımı, bilgi, eğitim ve öğretim, yenilikçi teknolojiler, çözümler ve kontrol önemleri yoluyla Avrupa ve uluslararası girişimlerle işbirliği içinde olarak biyoçeşitlilikteki azalmanın ve sebeplerinin daha iyi anlaşılması ve ele alınması
 • Tüketicilere ekonomik, güvenli, izlenebilir sağlıklı ve sürdürülebilir gıda sağlayan üretken, iklime zarar vermeyen ve esnek tarım sistemlerinin kurulması, ekosistemler üzerindeki baskının en aza indirilmesi,  biyolojik çeşitliliğin eski haline getirilmesi, halk sağlığının iyileştirilmesi ve çiftçiler için ekonomik gelirin sağlanması
 • Sürdürülebilirliğin üç sütununa dayalı olarak Avrupa'da ormanların işlevselliği ve yönetimi (ekonomik, çevresel ve sosyal)
 • Sıfır kirlilik biyo-tabanlı yenilikçi teknolojiler
 • Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine dayalı olarak ekosistemlerin ve sektörlerin iyileştirilmesi
 • Doğal ve kıyı alanlarında turizm, dinlenme ve boş zaman etkinliklerinin uzun vadeli çevresel taşıma kapasiteleri ve sosyal hedeflere göre uygunluğu 
 • Daha bilinçli karar verme süreçleri, toplumsal katılım ve yenilik elde etmek için sürdürülebilirliği ve esnekliği sağlayan yönetişim modelleri


UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI              

Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:

 • Avrupa Birliği Üye Devletleri,
 • Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,
 • Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler
 • Düşük ve orta gelirli ülkeler


FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu programın toplam tahmini bütçesi 1.020.530.000 avrodur. 


ZAMAN ÇİZELGESİ

  Çağrı İsmi  Açılış Tarihi Kapanış Tarihi
1 Denizden çatala şeffaflık ve tüketici katılımı 22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
2 Mevcut ve muhtemel gıda güvenliği konularının belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetimi 22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
3 Agroekolojik tarım sistemlerinin etkinleştiricisi olarak dijitalleşme 22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
4 Bitki zararlılarının salgınlarıyla mücadele 22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
5 Çiftçileri sürdürülebilir, iklim açısından nötr ve biyoçeşitlilik dostu tarım sistemlerine geçmeye ve bu sistemlerde kalmaya teşvik edecek kilit noktaları ve kolları ortaya çıkarmak: deneylerden sistemik mekanizmalara 22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
6 Sürdürülebilir seçimleri teşvik etmek için gıdanın olumlu ve olumsuz dışsallıklarını değerlendirmek ve içselleştirmek için bir AB yaklaşımına doğru 22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
7 Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme davranışına geçiş 22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
8 Sürdürülebilir ve rekabetçi arazi bazlı protein mahsul sistemleri ve değer zincirleri geliştirmek 22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
9 Tarım-gıda sektöründe blok zincir teknolojileri için araştırma ve yenilik yol haritası 22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
10 Sosyal normları sıfır gıda israfına doğru değiştirmek için kanıta dayalı karar verme 22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
11 Sürdürülebilir balıkçılık için denetim ve kontrolü destekleyen dijital geçiş 22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
12 Tarımda zararlı böcekle mücadele yönetimi konusunda bütünleşmiş AB-Çin uluslararası işbirliği 22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
13 Sağlıklı ve sürdürülebilir gıda ve diyetler için mikroplar 22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
14 Çiftlikten çatala hedefine ulaşmak: Avrupa'da organik tarımı ve organik su ürünleri yetiştiriciliğini desteklemek için Ar-Ge senaryoları 22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
15 Öncelikli hayvan hastalıkları için aşılar ve teşhis 22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
16 Hayvan refahı 2.0 22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
17 Gıda, Beslenme Güvenliği ve Sürdürülebilir Tarım için Tek Sağlık yaklaşımı (FNSSA) 22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
18 Ürünlerin, süreçlerin ve diyetlerin sağlığını, sürdürülebilirliğini ve güvenliğini artırmak için AB gıda sistemlerinin şeffaflığını artırmak 22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
19 Alternatif proteinlerin beslenmesi, güvenliği, alerjenliği ve çevresel değerlendirmesi ve diyet değişimi konusundaki bilgi boşluklarını doldurmak 22 Haziran 2021 6 Ekim 2021
20 Yeni düşük riskli pestisitlerin risk değerlendirmesi 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
21 Gıdaların kalite etiketlerini taşıyan bozulmaları önlemek için yenilikçi çözümler: organik gıda ve coğrafi işaretlere odaklanma 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
22 Sürdürülebilir yabani ot yönetimi için agroekolojik yaklaşımlar 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
23 Bulaşıcı hayvan hastalıklarının ekolojisi 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
24 Deniz ve tatlı su ekosistemlerinden yenilikçi yiyecekler 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
25 Karasal hayvancılık üretiminde biyo güvenliğin arttırılması 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
26 Gıda üretim sistemlerindeki mikrobiyomlar 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
27 Alternatif protein dostu sürdürülebilir ve sağlıklı gıda ortamları oluşturmak 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
28 Entegre ve sürdürülebilir tatlı su biyoekonomisi: Su ürünleri yetiştiriciliği, biyoçeşitliliğin korunması, biyoteknoloji ve diğer kullanımların birleştirilmesi 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
29 Su ürünleri yetiştiriciliğinde biyogüvenlik, hijyen, hastalık önleme ve hayvan refahı 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
30 AU-EU Her türlü yetersiz beslenmeyle mücadele 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
31 Gıda sisteminde özgünlük ve izlenebilirlik için etkili sistemler 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
32 Bulaşıcı hayvan hastalıklarına ilişkin uluslararası araştırmalara destek 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
33 Diyetle ilişkili bulaşıcı olmayan hastalıkları (BOH) önlemek ve azaltmak için bütünleşmiş denetleme sistemi 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
34 Afrika tarım sistemlerinde tarımsal ekolojik yaklaşımlar 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
35 Uyumlaştırılmış ölçüm ve izleme yoluyla gıda kayıpları ve israfın önlenmesi ve azaltılması için araştırma ve yenilik 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
36 Küçük ve orta ölçekli çiftlikler ve çiftlik yapıları için dijital teknolojilerin kullanımı için akıllı çözümler 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
37 Tarımda pestisit kullanımının sosyo-ekonomisi 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
38 Bitki sağlığına yönelik ortaya çıkan ve gelecekteki riskler 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
39 Afrika yemek şehirleri 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022

              

ORTAK ARAMA

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz. 


DETAYLI BİLGİLER 

Daha detaylı bilgi ve çağrı dokümanları için lütfen tıklayınız.


ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır. 

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ncpbio@tubitak.gov.tr


İçerik (İngilizce)


SCOPE AND OBJECTIVES

The Horizon Europe mandate for Cluster 6 is to provide opportunities to enhance and balance environmental, social and economic goals and to set human economic activities on a path towards sustainability. The underlying paradigm of Cluster 6 is therefore the need for a transformative change of the EU economy and society in order to reduce environmental degradation, halt and reverse the decline of biodiversity and better manage natural resources while meeting the EU’s climate objectives and ensuring food and water security.

In this work programme, 7 destinations are identified as; 

 1. Biodiversity and ecosystem services
 2. Fair, healthy and environment-friendly food systems from primary production to consumption
 3. Circular economy and bioeconomy sectors
 4. Clean environment and zero pollution
 5. Land, ocean and water for climate action
 6. Resilient, inclusive, healthy and green rural, coastal and urban communities
 7. Innovative governance, environmental observations and digital solutions in support of the Green Deal


Expected Impact 

 • Biodiversity decline, its main direct drivers and their interrelations are better understood and addressed through the production, integration and use of open data, knowledge, education and training, innovative technologies, solutions and control measures, in collaboration with European and international initiatives
 • Sustainable, productive, climate-neutral and resilient farming systems providing consumers with affordable, safe, traceable healthy and sustainable food, 
 • minimising pressure on ecosystems, restoring and enhancing biodiversity, improving public health and generating fair economic returns for farmers
 • Multi-functionality and management of forests in Europe based on the three pillars of sustainability (economic, environmental and social)
 • Innovative biotechnology creating zero-pollution bio-based solutions.
 • Better understanding and enhancing the mitigation potential of ecosystems and sectors based on the sustainable management of natural resources;
 • Tourism, recreational and leisure activity development in natural and coastal areas respects long-term environmental carrying capacity, and social goals
 • Innovative governance models enabling sustainability and resilience notably to achieve better informed decision-making processes, societal engagement and innovation


ELIGIBILITY & ADMISSIBILITY CRITERIA

To be eligible for funding, applicants must be established in one of the eligible countries, i.e.:

 • the Member States of the European Union, 
 • the Overseas Countries and Territories (OCTs) linked to the Member States, 
 • eligible non-EU countries: - countries associated to Horizon Europe, 
 • low and middle income countries. 


FUNDING & RESOURCE ALLOCATION

Overall indicative budget for Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment is EUR 1.020.530.000


TIMETABLE

  Call Names   Call Opening Date Call Closing Date 
1 Sea to fork transparency and consumer engagement 22 June 2021 06 October 2021
2 Identification, assessment and management of existing and emerging food safety issues 22 June 2021 06 October 2021
3 Digitalisation as an enabler of agroecological farming systems 22 June 2021 06 October 2021
4 Tackling outbreaks of plant pests 22 June 2021 06 October 2021 
5 Uncovering lock-ins and levers to encourage farmers to move to and stay in sustainable, climate-neutral and biodiversity-friendly farming systems: from experiments to systemic mechanisms 22 June 2021 06 October 2021
6 Towards an EU approach to assess and internalise positive and negative externalities of food for incentivising sustainable choices 22 June 2021 06 October 2021
7 Transition to healthy and sustainable dietary behaviour 22 June 2021 06 October 2021
8 Developing sustainable and competitive land-based protein crop systems and value chains 22 June 2021 06 October 2021
9 Research & innovation roadmap for blockchain technologies in the agri-food sector 22 June 2021 06 October 2021
10 Evidence-based decision-making to change social norms towards zero food waste 22 June 2021 06 October 2021
11 Digital transition supporting inspection and control for sustainable fisheries 22 June 2021 06 October 2021
12 EU-China international cooperation on integrated pest management in agriculture 22 June 2021 06 October 2021 
13 Microbes for healthy and sustainable food and diets 22 June 2021 06 October 2021 
14 Reaching the farm to fork target: R&I scenarios for boosting organic farming and organic aquaculture in Europe 22 June 2021 06 October 2021
15 Vaccines and diagnostics for priority animal diseases 22 June 2021 06 October 2021
16 Animal welfare 2.0 22 June 2021 06 October 2021
17 One Health approach for Food Nutrition Security and Sustainable Agriculture (FNSSA) 22 June 2021 06 October 2021
18 Increasing the transparency of EU food systems to boost health, sustainability and safety of products, processes and diets 22 June 2021 06 October 2021
19 Filling knowledge gaps on the nutritional, safety, allergenicity and environmental assessment of alternative proteins and dietary shift 22 June 2021 06 October 2021 
20 Risk assessment of new low risk pesticides 28 October 2021 15 February 2022 
21 Innovative solutions to prevent adulteration of food bearing quality labels: focus on organic food and geographical indications 28 October 2021 15 February 2022 
22 Agroecological approaches for sustainable weed management 28 October 2021 15 February 2022 
23 Ecology of infectious animal diseases 28 October 2021 15 February 2022
24 Innovative food from marine and freshwater ecosystems 28 October 2021 15 February 2022 
25 Enhancing biosecurity in terrestrial livestock production 28 October 2021 15 February 2022 
26 Microbiomes in food production systems 28 October 2021 15 February 2022 
27 Building alternative protein-friendly sustainable and healthy food environments 28 October 2021 15 February 2022 
28 Integrated and sustainable freshwater bioeconomy: Combining aquaculture, biodiversity preservation, biotechnology and other uses 28 October 2021 15 February 2022 
29 Biosecurity, hygiene, disease prevention and animal welfare in aquaculture 28 October 2021 15 February 2022
30 AU-EU Combatting all forms of malnutrition 28 October 2021 15 February 2022 
31 Effective systems for authenticity and traceability in the food system 28 October 2021 15 February 2022 
32 Support for international research on infectious animal diseases 28 October 2021 15 February 2022
33 Integrated surveillance system to prevent and reduce diet-related non communicable diseases (NCDs) 28 October 2021 15 February 2022
34 Agro-ecological approaches in African agriculture systems 28 October 2021 15 February 2022 
35 Research and innovation for food losses and waste prevention and reduction through harmonised measurement and monitoring 28 October 2021 15 February 2022
36 Smart solutions for the use of digital technologies for small- and medium-sized, farms and farm structures 28 October 2021 15 February 2022 
37 Socio-economics of pesticide use in agriculture 28 October 2021 15 February 2022 
38 Emerging and future risks to plant health 28 October 2021 15 February 2022
39 African food cities 28 October 2021 15 February 2022


PARTNER SEARCH 

If you are looking for collaborating partners you can check Partner Search tab on Funding & Tenders Portal


FURTHER INFORMATION 

Call for Proposal Document


COUNTRY COORDINATOR 

Country Coordinator for this call is: TÜBITAK

For your questions and inquiries please contact: ncpbio@tubitak.gov.tr

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı12.07.2021 Pazartesi