HİBE & FONLAR

Ufuk Avrupa Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve Çevre Hedef 6 - Esnek, kapsayıcı, sağlıklı ve yeşil kırsal alanlar, kıyılar ve kentsel topluluklar


Hibe Başlığı (İngilizce)
Horizon Europe Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment Destination 6 – Resilient, inclusive, healthy and green rural, coastal and urban communities
Bütçe
1.020.530.000 Avro
Sektör
BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, ÇEVRE VE İKLİM, TEKNOLOJİ, DİĞER
Program
Avrupa Birliği
Yayınlanma Tarihi
09/07/2021
Son Başvuru Tarihi
15/02/2022

İçerik (Türkçe)


KAPSAM VE AMAÇ

Ufuk Avrupa programı Küme 6 kapsamında;  çevresel, sosyal ve ekonomik hedefleri geliştirmek ve dengelemek,  insani ekonomik faaliyetleri sürdürülebilir hale getirmek hususlarında fırsatlar sunulmaktadır. Bu nedenle Küme 6’nın temel yaklaşımı; AB'nin iklim hedeflerine ulaşması ve gıda ile su güvenliğini sağlamasının yanı sıra çevresel bozulmayı azaltmak, biyolojik çeşitliliğin azalmasını durdurmak veya tersine çevirmek ve doğal kaynakları daha iyi yönetmek için AB ekonomisinde ve toplumunda dönüştürücü bir değişim yaratmaktır.

Bu çalışma programında 7 hedef belirlenmiştir;

 1. Biyoçeşitlilik ve ekosistem hizmetleri
 2. Birincil üretimden tüketime kadar adil, sağlıklı ve çevre dostu gıda sistemleri
 3. Döngüsel ekonomi ve biyoekonomi sektörleri
 4. Temiz çevre ve sıfır kirlilik
 5. İklim eylemi için kara, okyanus ve su
 6. Esnek, kapsayıcı, sağlıklı ve yeşil kırsal alanlar, kıyılar ve kentsel topluluklar
 7. Yeşil Mutabakatı destekleyen yenilikçi yönetişim, çevresel gözlemler ve dijital çözümler


Beklenen sonuçlar

 • Bütünleşme ve açık verilerin kullanımı; bilgi, eğitim ve öğretim, yenilikçi teknolojiler, çözümler ve kontrol önemleri yoluyla Avrupa ve uluslararası girişimlerle işbirliği içinde biyoçeşitlilikteki azalmanın ve sebeplerinin daha iyi anlaşılması ve ele alınması
 • Tüketicilere ekonomik, güvenli, izlenebilir sağlıklı ve sürdürülebilir gıda sağlayan üretken, iklime zarar vermeyen ve esnek tarım sistemlerinin kurulması, ekosistemler üzerindeki baskının en aza indirilmesi,  biyolojik çeşitliliğin eski haline getirilmesi, halk sağlığının iyileştirilmesi ve çiftçiler için ekonomik gelirin sağlanması
 • Sürdürülebilirliğin üç sütununa dayalı olarak Avrupa'da ormanların işlevselliği ve yönetimi (ekonomik, çevresel ve sosyal)
 • Sıfır kirlilik biyo-tabanlı yenilikçi teknolojiler
 • Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimine dayalı olarak ekosistemlerin ve sektörlerin iyileştirilmesi
 • Doğal alanlarda ve kıyı alanlarında turizm, dinlenme ve boş zaman etkinliklerinin uzun vadeli çevresel taşıma kapasiteleri ve sosyal hedeflere göre uygunluğu 
 • Daha bilinçli karar verme süreçleri, toplumsal katılım ve yenilik elde etmek için sürdürülebilirliği ve esnekliği sağlayan yönetişim modelleri


UYGUNLUK & KATILIM KOŞULLARI              

Fon almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahiplerinin uygun ülkelerden birinde kurulmuş olması gerekir:

 • Avrupa Birliği Üye Devletleri,
 • Üye Devletlere bağlı Denizaşırı Ülkeler ve Bölgeler,
 • Ufuk Avrupa Programı ile asosiye ülkeler
 • Düşük ve orta gelirli ülkeler


FİNANSMAN & KAYNAK TAHSİSİ

Bu programın toplam tahmini bütçesi 1.020.530.000 avrodur. 


ZAMAN ÇİZELGESİ

  Çağrı İsmi  Açılış Tarihi Kapanış Tarihi
1 Kırsal çeşitliliği kavramak ve kırsal toplulukların ekolojik, dijital ve sosyal geçişlere katkısını artıran özel politikalar için kanıtları güçlendirmek 22 Haziran 2021 06 Ekim 2021
2 Uzaktan çiftçilik, ormancılık ve kırsal alanlar için akıllı XG, son mil ve uç çözümler 22 Haziran 2021 06 Ekim 2021
3 Kırsal yenilikler konusunda uzmanlık ve eğitim merkezi 22 Haziran 2021 06 Ekim 2021
4 İçeride ve dışarıda: doğaya dayalı çözümlerle eğitimde yenilik 22 Haziran 2021 06 Ekim 2021
5 Entegre kentsel gıda sistemi politikaları – şehirler ve kasabalarda ortak faydalar için gıda sistemleri nasıl dönüştürülebilir  22 Haziran 2021 06 Ekim 2021
6 Denizi kullananların sosyo-ekonomik olarak güçlendirilmesi 22 Haziran 2021 06 Ekim 2021
7 Akıllı kırsal topluluklar için akıllı çözümler: kırsal toplulukları ve akıllı köyleri toplumsal değişim için yenilik yapmaya teşvik etmek 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
8 Daha kapsayıcı ve dirençli topluluklar için doğa temelli çözümlerin sosyo-politikasını değerlendirmek 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
9 Sağlık ve esenlik için doğa temelli terapi geliştirmek 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
10 Tarımda çalışma koşulları ile işyerinde sağlık ve güvenliğin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
11 Kentsel toplulukların gıda direncini güçlendirmek için gıda paylaşımında sosyal yenilik 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
12 Çiftçilik ve kırsal alanlarda kadın liderliğindeki yeniliği desteklemek 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022
13 Deniz ekosistemi hizmet değerleme, koruma ve restorasyonunun sosyo-ekonomik modellere entegrasyonu 28 Ekim 2021 15 Şubat 2022


ORTAK ARAMA

Proje ortaklıkları için Finansman ve İhale Portalında yer alan Ortak Arama (Partner Search) sekmesinde yer alan ilanlara bakabilirsiniz, ilan girişi yapabilirsiniz. 


DETAYLI BİLGİLER 

Daha detaylı bilgi ve çağrı dokümanları için lütfen tıklayınız.


ÜLKE KOORDİNATÖRÜ

Bu çağrı için ülke koordinatörü: TÜBİTAK’tır. 

Soru ve görüş alışverişi için lütfen iletişime geçiniz: ncpbio@tubitak.gov.tr


İçerik (İngilizce)


SCOPE AND OBJECTIVES

The Horizon Europe mandate for Cluster 6 is to provide opportunities to enhance and balance environmental, social and economic goals and to set human economic activities on a path towards sustainability. The underlying paradigm of Cluster 6 is therefore the need for a transformative change of the EU economy and society in order to reduce environmental degradation, halt and reverse the decline of biodiversity and better manage natural resources while meeting the EU’s climate objectives and ensuring food and water security.

In this work programme, 7 destinations are identified as; 

 1. Biodiversity and ecosystem services
 2. Fair, healthy and environment-friendly food systems from primary production to consumption
 3. Circular economy and bioeconomy sectors
 4. Clean environment and zero pollution
 5. Land, ocean and water for climate action
 6. Resilient, inclusive, healthy and green rural, coastal and urban communities
 7. Innovative governance, environmental observations and digital solutions in support of the Green Deal


Expected Impact 

 • Biodiversity decline, its main direct drivers and their interrelations are better understood and addressed through the production, integration and use of open data, knowledge, education and training, innovative technologies, solutions and control measures, in collaboration with European and international initiatives
 • Sustainable, productive, climate-neutral and resilient farming systems providing consumers with affordable, safe, traceable healthy and sustainable food, 
 • minimising pressure on ecosystems, restoring and enhancing biodiversity, improving public health and generating fair economic returns for farmers
 • Multi-functionality and management of forests in Europe based on the three pillars of sustainability (economic, environmental and social)
 • Innovative biotechnology creating zero-pollution bio-based solutions.
 • Better understanding and enhancing the mitigation potential of ecosystems and sectors based on the sustainable management of natural resources;
 • Tourism, recreational and leisure activity development in natural and coastal areas respects long-term environmental carrying capacity, and social goals
 • Innovative governance models enabling sustainability and resilience notably to achieve better informed decision-making processes, societal engagement and innovation


ELIGIBILITY & ADMISSIBILITY CRITERIA

To be eligible for funding, applicants must be established in one of the eligible countries, i.e.:

 • the Member States of the European Union, 
 • the Overseas Countries and Territories (OCTs) linked to the Member States, 
 • eligible non-EU countries: - countries associated to Horizon Europe, 
 • low and middle income countries. 


FUNDING & RESOURCE ALLOCATION

Overall indicative budget for Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment is EUR 1.020.530.000


TIMETABLE

  Call Names   Call Opening Date Call Closing Date 
1 Grasping rural diversity and strengthening evidence for tailored policies enhancing the contribution of rural communities to ecological, digital and social transitions 22 June 2021 06 October 2021
2 Smart XG, last-mile and edge solutions for remote farming, forestry and rural areas 22 June 2021 06 October 2021
3 Expertise and training centre on rural innovation 22 June 2021 06 October 2021
4 Inside and outside: educational innovation with nature-based solutions 22 June 2021 06 October 2021
5 Integrated urban food system policies – how cities and towns can transform food systems for co-benefits 22 June 2021 06 October 2021
6 Socio-economic empowerment of the users of the sea 22 June 2021 06 October 2021
7 Smart solutions for smart rural communities: empowering rural communities and smart villages to innovate for societal change 28 October 2021 15 February 2022
8 Assessing the socio-politics of nature-based solutions for more inclusive and resilient communities 28 October 2021 15 February 2022
9 Developing nature-based therapy for health and well-being 28 October 2021 15 February 2022
10 Assessing and improving labour conditions and health and safety at work in farming 28 October 2021 15 February 2022
11 Social innovation in food sharing to strengthen urban communities’ food resilience 28 October 2021 15 February 2022
12 Boosting women-led innovation in farming and rural areas 28 October 2021 15 February 2022
13 Integration of marine ecosystem service valuation, conservation and restoration in socio-economic models 28 October 2021 15 February 2022

 

PARTNER SEARCH 

If you are looking for collaborating partners you can check Partner Search tab on Funding & Tenders Portal


FURTHER INFORMATION 

Call for Proposal Document


COUNTRY COORDINATOR 

Country Coordinator for this call is: TÜBITAK

For your questions and inquiries please contact: 

ncpbio@tubitak.gov.tr

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı12.07.2021 Pazartesi