HİBE & FONLAR

ENHANCER Projesi Girişimcilik Ekosistemindeki Kurumların Kapasitelerinin Geliştirilmesi Hibe Programı

Geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi toplumun girişimcilik faaliyetleri üzerinden karşılıklı uyumuna katkıda bulunmak amacıyla tasarlanan ENHANCER Projesi, hibe programları ile yenilikçiliğe, girişimciliğe ve insan kaynaklarına dayalı kapsayıcı bir göç politikasının uygulanması için yerel girişimcilik ekosisteminde yer alan kuruluşların kapasitesini güçlendirmeyi de hedeflemektedir. Bu sayede söz konusu kuruluşların teknik ve beşeri kapasite eksikliği giderilmesi, geçici koruma sağlanan Suriyeliler ve ev sahibi topluluk içerisindeki girişimciler için sağlanan hizmetlerin kalitesinin ve etkinliğinin artırılması beklenmektedir.
Ana başvuru sahiplerinin Türkiye'nin Ankara, Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin veya Şanlıurfa illerinde kurulmuş olması gerekmektedir.

Kaynak: ENHANCER Projesi

12.07.2021 Pazartesi