HİBE & FONLAR

UFUK Avrupa Araştırma Konseyi Başlangıç Hibeleri

Hibe Başlığı (İngilizce)
European Research Council Starting Grants
Bütçe
749.000.000 Avro
Sektör
BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, DİĞER
Program
European Research Council

İçerik (Türkçe)


AMACI

UFUK Programı kapsamındaki, Avrupa Araştırma Konseyi Başlangıç Hibeleri, kendi bağımsız araştırma ekiplerini veya programlarını başlattıkları kariyer aşamasında mükemmel Baş Araştırmacıları desteklemek için tasarlanmıştır. Baş Araştırmacılar, bilimsel önerilerinin çığır açan doğasını, hırsını ve fizibilitesini göstermelidir.


UYGUNLUK KOŞULLARI

Tüm teklifler eksiksiz, okunabilir ve erişilebilir olmalıdır. İlgili çağrı son tarihinden önce uygun Baş Araştırmacılar tarafından sunulmalıdır. Tam bir teklif “teklif gönderme ve açıklama” kısmında belirtilen tüm bölümleri içermesi gerekir. Bu kriterlere uymayan teklifler kabul edilemeyecektir. Teklifin içeriği, Avrupa Araştırma Konseyi Programı 2021'de tanımlandığı üzere, çağrıda belirtilen hedefler ve hibe türü ile ilgili olmalıdır. Bir teklif, ancak kesin vakalarda 'kapsam' gerekçesiyle uygun bulunmayacaktır.

Doktora eğitiminin tamamlanmasından bu yana 2-7 yıllık deneyime sahip herhangi bir milletten araştırmacılar (belirli koşullar altında uzatmalar mümkündür - en son Avrupa Araştırma Konseyi Çalışma Programına bakın), büyük bir umut vaat eden bilimsel bir sicil kaydı ve mükemmel bir araştırma önerisi olan araştırmacılar başvurabilmektedir. 


FİNANSMAN

Başlangıç Hibeleri, 5 yıllık bir süre için en fazla 1.500.000 Euro'ya kadar verilebilir. Hibelerin maksimum boyutu, daha kısa süreli projeler için orantılı olarak azaltılmıştır. (Bu devam eden projeler için geçerli değildir).

Önerilen işi yürütmek için gerekli olduğunda, aşağıdaki uygun maliyetleri karşılamak için teklifte 1.000.000 EUR'ya kadar ek finansman talep edilebilir: (a) AB'ye taşınan Baş Araştırmacılar için "başlangıç" maliyetleri veya Ortak Ülke, Avrupa Araştırma Konseyi hibesinin alınması ve/veya (b) büyük ekipmanların satın alınması ve/veya (c) büyük tesislere erişim ve/veya (d) diğer büyük deneysel ve saha çalışması masraflarının bir sonucu olarak başka bir yerden personel maliyetleri.


ZAMAN ÇİZELGESİ

Çağrı açılışı                                       : 23 Eylül 2021

Son başvuru tarihi                           : 13 Ocak 2022

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Avrupa Araştırma Konseyi haber için lütfen tıklayınız.

Başlangıç ve Konsolidatör Hibeleri 2021 Çağrısına Başvuru Sahipleri için lütfen tıklayınız. 

Avrupa Araştırma Konseyi Çalışma Programı 2022 için lütfen tıklayınız.


İçerik (İngilizce)


OBJECTIVES

The European Research Council Starting Grants are designed to support excellent Principal Investigators at the career stage at which they are starting their own independent research team or programme. Principal Investigators must demonstrate the ground-breaking nature, ambition and feasibility of their scientific proposal.


ADMISSIBILITY AND ELIGIBILITY CONDITIONS

All proposals must be complete, readable and accessible. They must be submitted by eligible Principal Investigators before the relevant call deadline. A complete proposal needs to include all parts or sections (see “Proposal submission and description” below). Proposals which do not meet these criteria may be declared inadmissible. The content of the proposal must relate to the objectives and to the grant type set out in the call, as defined in the ERC Work Programme 2021. A proposal will only be deemed ineligible on grounds of ‘scope’ in clear-cut cases.

Researchers of any nationality with 2-7 years of experience since completion of PhD (Extensions are possible under certain circumstances — see the latest ERC Work Programme), a scientific track record showing great promise and an excellent research proposal. 


FUNDING 

Starting Grants may be awarded up to a maximum of EUR 1 500 000 for a period of 5 years. The maximum size of the grants is reduced pro rata temporis for projects of a shorter duration. (This does not apply to ongoing projects).

Additional funding up to EUR 1 000 000.can be requested in the proposal to cover the following eligible costs when these are necessary to carry out the proposed work: (a) "start-up" costs for Principal Investigators moving to the EU or an Associated Country from elsewhere as a consequence of receiving the ERC grant and/or (b) the purchase of major equipment and/or (c) access to large facilities and/or (d) other major experimental and field work costs, excluding personnel costs.


TIMETABLE

Call Opens                                       : 23 September 2021 

Deadline                                           : 13 January 2022

Please click for more detailed information.

Please click for ERC KICKS OFF HORIZON EUROPE.

Please click for ERC Work Programme 2022

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı06.08.2021 Cuma