HİBE & FONLAR

UFUK Avrupa Araştırma Konseyi Konsolidatör Hibeleri

Hibe Başlığı (İngilizce)
European Research Council Consolidator Grants
Bütçe
776.000.000 Avro
Sektör
BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, DİĞER
Program
European Research Council

İçerik (Türkçe)


AMACI

Avrupa Araştırma Konseyi Konsolidatör Hibeleri, mükemmel Baş Araştırmacıları, kendi bağımsız araştırma ekiplerini veya programlarını hala konsolide ediyor olabilecekleri kariyer aşamasında desteklemek üzere tasarlanmıştır.


UYGUNLUK KOŞULLARI

Rekabetçi bir Konsolidatör Hibe Baş Araştırmacısı, örneğin ana yazar olarak birkaç önemli yayın hazırlayarak veya doktora danışmanlarının katılımı olmadan, araştırma bağımsızlığını ve olgunluğun kanıtını zaten göstermiş olmalıdır. Başvuru Sahibi Baş Araştırmacılar, aynı zamanda, araştırma alanlarına ve kariyer aşamalarına uygun erken başarılara ilişkin ümit verici bir sicil gösterebilmelidir, önemli uluslararası hakemli çok disiplinli bilimsel dergilerde veya önde gelen uluslararası hakemli dergilerde (ana yazar olarak) önemli yayınları olması gerekmektedir. Ayrıca, köklü uluslararası konferanslarda davetli sunumların bir kaydını, verilen patentleri, ödülleri vb. sunabilirler. 

Doktora eğitiminin tamamlanmasından bu yana 7-12 yıllık deneyime sahip herhangi bir milletten araştırmacılar (belirli koşullar altında uzatmalar mümkündür - en son Avrupa Araştırma Konseyi Çalışma Programına bakın), büyük bir umut vaat eden bilimsel bir sicil kaydı ve mükemmel bir araştırma önerisi olan araştırmacılar başvurabilmektedir. 

Herhangi bir araştırma alanında başvuru yapılabilir.

Araştırma bir kamu veya özel araştırma kuruluşunda (Ev Sahibi Kurum olarak bilinir) yapılmalıdır. Başvuru sahibinin halihazırda çalıştığı Ev Sahibi Kurum veya AB Üye Devletlerinden birinde veya Bağlı Ülkelerden birinde bulunan başka herhangi bir Ev Sahibi Kuruluş


FİNANSMAN

Konsolidatör Hibeleri, 5 yıllık bir süre için 2 milyon Avro’ya kadar verilebilir. (daha kısa süreli projeler için orantılı). Bununla birlikte, üçüncü bir ülkeden AB'ye veya ilişkili bir ülkeye taşınan araştırmacılar için uygun "başlangıç" maliyetlerini ve / veya büyük ekipman satın alma ve / veya büyük tesislere erişim ve / veya / veya diğer büyük deneysel ve saha çalışması maliyetleri.

Bir Avrupa Araştırma Konseyi hibesi, araştırmanın toplam uygun doğrudan maliyetlerinin% 100'üne kadarını ve dolaylı maliyetlere yönelik toplam uygun maliyetlerin% 25'ini karşılayabilir.


ZAMAN ÇİZELGESİ

Çağrı açılışı                                       : 19 Ekim 2021

Son başvuru tarihi                          : 17 Mart 2022

Daha detaylı bilgi için lütfen tıklayınız.

Avrupa Araştırma Konseyi Çalışma Programı 2022 için lütfen tıklayınız.

Ufuk Avrupa Programı Ulusal koordinatörü TÜBİTAK’dır. ERC hibeleriyle ile ilgili her türlü öneri ve sorularınızı ncperc@tubitak.gov.tr  adresine iletebilirsiniz. 


İçerik (İngilizce)


OBJECTIVES

ERC Consolidator Grants are designed to support excellent Principal Investigators at the career stage at which they may still be consolidating their own independent research team or programme. 


ADMISSIBILITY AND ELIGIBILITY CONDITIONS

A competitive Consolidator Grant Principal Investigator must have already shown research independence and evidence of maturity, for example by having produced several important publications as main author or without the participation of their PhD supervisor. Applicant Principal Investigators should also be able to demonstrate a promising track record of early achievements appropriate to their research field and career stage, including significant publications (as main author) in major international peer-reviewed multidisciplinary scientific journals, or in the leading international peer-reviewed journals of their respective field. They may also demonstrate a record of invited presentations in well-established international conferences, granted patents, awards, prizes, etc. 

Researchers of any nationality with 7-12 years of experience since completion of PhD (Extensions are possible under certain circumstances — see the latest ERC Work Programme), a scientific track record showing great promise and an excellent research proposal.

Applications can be made in any field of research.

Research must be conducted in a public or private research organisation (known as a Host Institution/HI). It could be the HI where the applicant already works, or any other HI located in one of the EU Member States or Associated Countries.


FUNDING 

Consolidator Grants may be awarded up to € 2 million for a period of 5 years. (pro rata for projects of shorter duration). However, an additional € 1 million can be made available to cover eligible “start-up” costs for researchers moving from a third country to the EU or an associated country and/or the purchase of major equipment and/or access to large facilities and/or other major experimental and field work costs.

An ERC grant can cover up to 100% of the total eligible direct costs of the research plus a contribution of 25% of the total eligible costs towards indirect costs.


TIMETABLE

Call Opens                                       : 19 October 2021 

Deadline                                            : 17 March 2022

Please click for more detailed information.

Please click for ERC KICKS OFF HORIZON EUROPE.

Please click for ERC Work Programme 2022

The National Coordinator of Horizon Europe Program is TÜBİTAK. You can send any suggestions and questions about ERC grants to ncperc@tubitak.gov.tr.

Kaynak: Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı06.08.2021 Cuma